GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

EKOLOŠKA AKCIJA "ZELENA ČISTKA"


U Gradskoj vijećnici Grada Kutine, danas je održana tiskovna konferencija, na kojoj su gradonačelnik Zlatko Babić, Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, Mladen Lisak pomoćnik pročelnika UO za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o. i Dražen Kinderman, predsjednik MO Repušnica pozvali sve građane da sudjeluju u jednodnevnoj akciji čišćenja divljih odlagališta, u subotu 15. rujna 2018. godine, s početkom u 08:00 sati na lokacijama Ulica Repušnička lipa, Radićeva ulica i to na više lokacija iza Romskog naselja-prema rasadniku, Zbjegovača, Ilova i Banova Jaruga.

Nacionalna kampanja Zelena čistka – Jedan dan za čist okoliš je usmjerena na podizanje svijesti građana Hrvatske o važnosti osobne brige za okoliš te je dio globalnog pokreta Let’s do it world! Velika akcija čišćenja cijelog svijeta na isti dan održati će se 15.9.2018. godine od 8:00 sati. Na nacionalnoj razini akciju koordinira udruga Žmergo, dok je Grad Kutina lokalni organizator koji organizira akciju na lokalnoj razini,  dogovara i koordinira volontere, predlaže lokacije za čišćenje, nabavlja materijal i opremu. Cilj akcije je uključiti što više građana, očistiti što više otpada, selektivno odvajati otpad, uključiti što više sudionika-volontera. Ove će se godine u akciju, osim volontera, uključiti i mjesni odbori Repušnica, Zbjegovača, Radićeva ulica, Ilova, Banova Jaruga te Hrvatske šume, Hrvatske vode i Eko Moslavina d.o.o.

 

Gradonačelnik Zlatko Babić ističe da je na području Grada Kutine registrirano preko 20 divljih deponija komunalnog otpada unatoč redovnim akcijama čišćenja i prikupljanju glomaznog otpada zbog izrazito nesavjesnih sugrađana koji glomazni otpad bacaju u šume uz potoke, šumske puteljke i slično. „Dat ću sve od sebe da u suradnji s komunalnim redarima to spriječimo, imamo u planu ugradnju prenosivog video nadzora, ali i kažnjavanje kojim se nadam da će se ovaj problem smanjiti, a koji rješavamo putem gradskog proračuna iz kojeg trošimo na određena sredstva u cilju sanacije tih deponija“, rekao je gradonačelnik Zlatko Babić i dodao da je žalosno što nakon proljetne akcije čišćenja divljih deponija do kraja godine na toj lokaciji slika je gotovo ista kao što je bila prije nego što se čistilo i uklonilo smeće.

Gradonačelnik Zlatko Babić zahvaljuje građanima koji prepoznaju ovu akciju kao mogućnost da učine nešto važno za svoj okoliš i za grad u kojem žive, te ih poziva da se priključe u što većem broju u subotu od 08:00 sati na navedenim lokacijama kako bi dali svoj doprinos očuvanju okoliša i stvaranju što ugodnije klime za život u svom gradu i okolici.

Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša poručio je da su Grad Kutina i UO za komunalni sustav pripremili adekvatne rukavice i vreće kako bi se akcija mogla uspješno realizirati, te uputio riječi zahvale trgovačkim društvima posebno Eko Moslavini koja će pomoći da se putem mehanizacije otpad odveze i deponira na deponiji. Pročelnik Eduard Gelešić poziva sve građane da se odazovu akciji za dobrobiti našeg Grada.

 

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o. podsjetila je da svaki građanin ima pravo dovesti besplatno glomazni otpad težine do kubika dnevno na odlagalište tvrtke kao i ostale kategorije otpada što je dobar način u sprečavanju stvaranja divljih odlagališta. Adrijana Cvrtila je podsjetila da tvrtka od nedavno posjeduje i mobilno reciklažno dvorište dobiveno na korištenje od Grada Kutine koje je prisutno po rasporedu objavljenom na web stranici tvrtke, a isti je i priložen svakom korisniku uz račun. Direktorica Eko Moslavine d.o.o. poziva građane da otpad odlažu u mobilno reciklažno odlagalište i na odlagalište neopasnog otpada Eko Moslavine, te da razvrstavaju na kućnom pragu i da se odlaže na Zelene otoke postavljene u Gradu Kutina. Poziva na savjesno ponašanje kako bi se što manje otpada odlagalo u prirodu.

 

Dražen Kinderman, predsjednik MO Repušnica poziva mještane Repušnice da se odazovu akciji Zelena Čistka kako bi se sanirala divlja deponija u Repušničkoj lipi. Okupljanje će se održati ispred Društvenog doma u 8,00 sati nakon kojeg će se krenuti u akciju čišćenja navedene lokacije.

„Uz savjest svih nas potrebno je da se što više ljudi odazove i ovim putem molim ljude da probude tu savjest u sebi kako bi potaknuli druge da savjesno odlažu otpad. Grad Kutina na neki način pogoduje građanima u odlaganju otpada uz razna olakšanja stoga se od njih očekuje da budu savjesni i odgovorni.“, istaknuo je Dražen Kinderman te podsjetio da je 13. rujna započeo odvoz glomaznog otpada, te da je Eko Moslavina iza Društvenog doma u Repušnici postavila kontejner. Sukladno tome moli građane da odlože svoj glomazni otpad kako bi Eko Moslavina isti mogla zbrinuti na mjesto predviđeno za tu vrstu otpada.

 

 

 

 13.9.2018. - DruštvoBroj čitanja: 988 ... Autor: Martina ...