GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

NA PODRUČJU GRADA KUTINE ZAPOČELA AKCIJA SAKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA


U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom gradska komunalna tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. tijekom mjeseca kolovoza i rujna ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama.

Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.

Stoga molimo građane da postupe odgovorno te svoj glomazni otpad odlože na predviđenim lokacijama u specijaliziranim spremnicima.

Obavještavaju se građani da će se specijalizirani spremnici s natpisom : „SPREMNICI ZA KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD“ postaviti u Gradu Kutini 31. kolovoza 2018., dok će se navedeni spremnici u Mjesnim odborima postaviti prema niže navedenom rasporedu.

Prijam i odvoz glomaznog otpada na području Grada Kutine obavljati će se prema sljedećem rasporedu:

Glomaznim otpadom se smatra:

- Plastika (stolice,posude...)

- Drvenarija (namještaj,palete...)

- Metal (posuđe,stolovi...)

- Ostalo (madraci,kauči...)

Glomaznim otpadom se ne smatra:

- Građevinski otpad (šuta,cigla,beton...)

- Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja,

kiseline, lakovi, pesticidi te pripadajuća

ambalaža...)

- Akumulatori

- Električni i elektronski otpad

Iz Eko Moslavine mole građane da glomazan otpad odlažu u postavljene spremnike te da se pridržavaju rasporeda sakupljanja.5.9.2018. - DruštvoBroj čitanja: 806 ... Autor: Martina ...

RSS