GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Radno ljeto u znaku obnove i održavanja cestovne infrastrukture


Tijekom ljeta izvodi se niz radova kojima je za cilj poboljšati i obnoviti cestovnu infrastrukturu na području Grada Kutine, pri čemu se poseban naglasak stavlja na ceste u prigradskim i ruralnim naseljima. Grad Kutina na svom području već treću godinu zaredom sufinancira izvanredno održavanje (asfaltiranje) Županijskih i lokalnih cesta.


Sukladno dosadašnjoj praksi, sa ciljem osiguranja višeg stupnja sigurnosti svih sudionika u prometu te poboljšanja uvjeta života naših građana u ruralnim dijelovima našeg Grada, kroz Program izvanrednog održavanja Županijskih cesta, ulažemo 50% sredstava za što je ove godine u proračunu osigurano 1.600.000,00 kn.

Sukladno kriteriju broja stanovnika, frekventnosti (gustoće) prometa te stupnja dotrajalosti prometnice, ove godine će Grad Kutina i Županijska uprava za ceste Sisačko-Moslavačke županije obnoviti asfaltni zastor na više od 7 km sljedećih prometnica:

 

- ŽC3163 u naselju Selište dužine 3325m

- LC33024 u naselju G.Kletište dužine 1300m

- LC33071 u naselju Mišinka dužine 1400 m

- LC33021 u naselju Mikleuška dužine 500 m

- LC33073 u naselju Jamarice (prema Janja Lipi) dužine 475 m

 

Uz 1 mil. kn ulaganja u asfaltiranje nerazvrstanih cesta, ovo predstavlja najveće ulaganje u obnovu cesta na našem području u posljednjih nekoliko godina. Osim u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-Moslavačke županije, Grad Kutina i samostalno financira obnovu i održavanje cestovne infrastrukture, pri čemu je ove godine provedeno održavanje sljedećih prometnica:

 

- Kutina, Vinogradska ulica u dužini od 270 m

- Repušnica, Vinogradska ulica dužine 300 m i Lonjska dužine 200 m

- Ilova, nastavak ulice Ivana Bonjaja dužine 300 m

- Husain, Novo brdo u dužini 300 m do spoja sa županijskom cestom Mišinka

- Kutinska Slatina, parkiralište ispred doma veličine 600 m2

 

Svi radovi obuhvaćaju izradu izravnavajućeg sloja asfalta, izvedbu novog nosivog i habajućeg sloja asfalta s uređenjem cestovnih bankina, te uređenje kolnih ulaza stambenih građevina.

Grad Kutina će sukladno načelu održivog razvoja komunalne infrastrukture, te ukazanim potrebama na terenu i dalje nastaviti ulagati u obnovu komunalne infrastrukture.

Radove redovito obilazi i gradonačelnik sa suradnicima, te predsjednicima mjesnih odbora onih naselja u kojima se izvode radovi.
21.8.2018. - DruštvoBroj čitanja: 1284 ... Autor: Martina ...

RSS