GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Obavijest Petrokemije o pokretanju postrojenja


Tijekom današnjeg dana (20. kolovoza 2018.) uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline – DUKI 1, Linija 1, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.20.8.2018. - DruštvoBroj čitanja: 543 ... Autor: Martina ...

RSS