GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

START PROIZVODNJE POSTROJENJA DUKI 2


Tijekom dana (30. srpnja 2018.) uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline - DUKI 2 u Proizvodnji 
gnojiva Petrokemije d.d.  
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke. 
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na 
postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1. 

 

Petrokemija d.d.

Korporativne komunikacije

 31.7.2018. - DruštvoBroj čitanja: 500 ... Autor: Martina ...

RSS