GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

GRADONAČELNIK U OBILASKU RADOVA


U okviru redovitih obilazaka radova, gradonačelnik Zlatko Babić sa pročelnikom UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduardom Gelešićem,  obišao je tako i radove pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine temeljem provedenog natječaja i sklopljenog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta, od 11.lipnja ove godine započeli su radovi čiji je izvođač poduzeće STRABAG d.o.o. Zagreb, a ukupna vrijednost istih je 894.936,31 kn s PDV-om.

Realizacija sanacije lokalnih cesta je u tijeku na lokacijama Lonjska ulica u Repušnici u dužini od 200m i Vinogradska ulica u dužini od 500m, te u Kutini na lokacijama Jelengradska ulica u dužini od 270m, Husain dio ulice Novo brdo do spoja sa županijskom cestom Mišinka u dužini od 300m i Ilova nastavak Ulice I.Bonaja u dužini od 300m, a asfaltirano je i parkiralište u Kutinskoj Slatini ispred Društvenog doma u površini od 600m2.

Svi radovi su započeti i obuhvaćaju izradu izravnavajućeg sloja asfalta, izvedbu novog nosivog i habajućeg  sloja asfalta s uređenjem cestovnih bankina, te uređenje kolnih ulaza stambenih građevina. Planirani završetak radova je do 27. srpnja ove godine, a u planu je i skorašnja sanacija županijskih cesta.19.7.2018. - DruštvoBroj čitanja: 1653 ... Autor: Martina ...

RSS