GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

JAVNO IZLAGANJE VIII. IZMJENA I DOPUNA GUP-a KUTINE


VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine održana je 2. srpnja ove godine u Gradskoj vijećnici Grada Kutine.

GUP je donesen 2002. godine, a plan je do sada mijenjan i dopunjavan sedam puta.

Razlozi za izmjenu plana su bili usklađenje s planovima šireg područja, izmijenjenim zakonskim propisima te kako bi se otklonila ograničenja uočena kroz provedbu plana.

U razdoblju od donošenja VII. Izmjena i dopuna GUP-a Kutine usvojene su V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine – 5/18, te II. Izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ – 10/17.

Budući da su u vremenu od donošenja VII. Izmjena i dopuna GUP-a zaprimljeni zahtjevi investitora za izmjenu plana te radi usklađenja sa planovima šireg područja, Grad Kutina je krajem 2017. godine donio Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kutine.

 

Odlukom o izradi utvrđeni su slijedeći, ciljani razlozi za izmjenu plana i to: usklađenje prometnih koridora s planovima višeg reda, zatim potrebe za djelomičnom revizijom odredbi za provođenje – vezano prvenstveno za širine infrastrukturnih koridora i njihovih pozicija, obuhvat groblja i usklađenja s grafičkim dijelom plana, izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za ciljane izmjene plana , te analiza zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koji su zaprimljeni u Gradu Kutini nakon provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Revizija planskog rješenja u svim dijelovima Plana (kartografskim prikazima, odredbama za provođenje i obrazloženju) nije utjecala niti mijenjala osnovna konceptualna polazišta izvornog plana.

Predložena rješenja su operativnija i odgovaraju aktualnim potrebama u provedbi Plana i daljnjem uređenju i razvoju predmetnog područja.

Izrađivač plana je tvrtka Grgurević i partneri d.o.o. iz Zagreba.2.7.2018. - DruštvoBroj čitanja: 1189 ... Autor: Martina ...

RSS