GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Pokretanje proizvodnje amonijaka i Uree


U naredna tri dana (12.05. – 14.05.) uslijedit će start postrojenja za proizvodnju amonijaka i Uree 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.


Korporativne komunikacije

Tomislav Pelin

Petrokemija d.d.11.5.2018. - DruštvoBroj čitanja: 631 ... Autor: Martina ...

RSS