GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Održano javno izlaganje o Prostornom planu uređenja Grada Kutine


 

U sklopu javnog uvida u prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Kutine, u Gradskoj vijećnici, autori plana, predstavnici zagrebačke tvrtke Grgurević i partneri d.o.o., održali su javno izlaganje kako bi stručno obrazložili planska rješenja, smjernice i mjere.

Riječ je o temeljnom planskom dokumentu koji će definirati stanje u prostoru, pa se javnoj raspravi odazvao popriličan broj zainteresiranih osoba. 

Skup je otvorio gradonačelnik Zlatko Babić, koji je izrazio zadovoljstvo velikim odazivom.

Na izlaganju su bili nazočni predstavnici Javno pravnih tijela, članovi Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te stranke koje su dale pojedinačne zahtjeve za Izmjenu prostornog plana.

Zaprimljeno je šest zahtjeva istaknutih vlasnika OPG-a  na području Grada čiji su objekti zbog male dubine građevinskog područja bili izgrađeni bespravno, te tako izašli izvan granica tog građevinskog područja.

Grad Kutina im je pomogao riješiti problem na način da sve što je legalizirano uđe unutar granica, te im je tako stvorena mogućnost da u određenim redovnim postupcima mogu izgraditi spremišta, nadstrešnice za odlaganje mehanizacije i slično.

Tim planom su njihove parcele uspješno uvrštene u gospodarsko farmerske zone čime su ujedno riješeni problemi legaliziranog objekta i omogućen im je daljnji razvoj njihovog gospodarstva.

Više zahtjeva zaprimljeno je za proširenje građevinske zone za zgrade koje su legalizirane izvan građevinskog područja.

Naime, iako su vlasnici uredno platili naknadu za legalizaciju i stambeni objekt ima pravni status, on se i dalje nalazio izvan građevinskog područja.

Ovom Izmjenom plana, uvrstit će se u građevinska područna naselja i samim time će se otvoriti mogućnost za razvijanje na svojim građevinskim česticama kako bi si, po potrebi, mogli izgraditi pomoćne gospodarske građevine i planirati život na svojoj zemlji koji im je do sada bio onemogućen.

(m.p.k.)

 

 

8.3.2018. - GospodarstvoBroj čitanja: 1009 ... Autor: Martina ...