GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Otpadomjeri za pravIčniju naplatu odvoza komunalnog otpada


Kod dvije stambene zgrade, tzv. POS-ovih zgrada postavljeni su Otpadomjeri, uređaji za evidentiranje količine odloženog otpada za svaki stan posebno. Elektronski ili mehanički otpadomjer svaki će put zabilježiti odlaganje otpada u spremnik volumena 30 ili 40 l i na kraju mjeseca za svaki stan će se točno znati količina ukupno odloženog otpada. U budućem sustavu cijena odvoza otpada bit će određena prema stvarno predanoj količini mješovitog komunalnog otpada.


e

Ovo je testna faza korištenja otpadomjera u Kutini i početak pilot projekta Eko Moslavine. Rekla je to Adrijana Cvrtila direktorica Eko Moslavina na sastanku sa stanarima ove dvije zgrade te ih je upoznala s pilot projektom Eko Moslavine. „Otpadomjeri su zakonska obaveza. Moramo se uskladiti s novom odredbom prema kojoj moramo sortirati otpad i utvrditi koliki volumen odlažu korisnici usluge. Otpadomjeri će omogućiti da evidentiramo koliko su puta tjedno i mjesečno korisnici odložili otpad.“, pojasnila je direktorica Eko Moslavine.
Andrej, mladi stanar u POS-ovoj zgradi testirao je otpadomjer. Njemu je to bilo jednostavno i nada se da će to biti tako i susjedima. „Stvorit će se nova navika kod nas stanara. Tako ćemo plaćati odvoz prema stvarnoj količini otpada. Mislim da ćemo imati manje mješovitog otpada jer ćemo izdvajati korisni otpad kako bismo imali što manje mješovitog otpada za kojeg plaćamo prijevoz.“ Korištenjem otpadomjera građani će biti motivirani da što oviše odvajaju korisni otpad i tako smanje količinu mješovitog komunalnog otpada što je jedan od ciljeva novih zakonskih odredbi o prikupljanju otpada. 

Uz otpadomjere kod POS-ovih zgrada postavljene su i posude za odvojeno prikupljanje biootpada. Adrijana Cvrtila direktorica Eko Moslavine pozvala je stanare na suradnju.„Svi zajedno možemo doprinijeti uvođenju sustava prikupljanja otpada prilagođen našim potrebama i navikama. U pokusnom razdoblju ćemo svi zajedno učiti i donijeti konačnu odluku o uvođenju najboljeg sustava za građane i za Eko Moslavinu.“, istaknula je direktorica Eko Moslavine te je dodala kako se cijena odvoza komunalnog otpada u testnoj fazi neće mijenjati. „Nova uredba nalaže da se novi računi sastoje od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni će dio pokrivati fiksne troškove, a varijabilni dio će pokrivati odvoz otpada. To znači da će usluga odvoza biti plaćena prema stvarnoj količini otpada. Tako će netko tko puno razvrstava otpad imati manju količinu mješovitog otpada pa će manje i platiti odvoz. Cijene zasada, u testnoj fazi, ostaju iste. U obavezi smo, sukladno uredbi, donijeti novi cjenik. Radi se na tome i u ovom trenutku ne mogu ništa više reći od toga.“
Direktorica Eko Moslavine zahvalila je stanarima POS-ovih zgrada na suradnji te je pozvala njih i sve ostale građane da svojim prijedlozima i primjedbama sudjeluju u uvođenju novog sustava prikupljanja komunalnog otpada kako bi sustav bio što više prilagođen potrebama građana te učinkovit u odvojenom sakupljanju korisnog otpada te tako učinkovit u zaštiti prirode i okoliša. (nb)

21.2.2018. - DruštvoBroj čitanja: 1104 ... Autor: Radio Moslavina ...
huluhub.com
srtipe.com izmir escort