GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Svake godine novi korak naprijed


DVD Husain, unatoč recesiji u 2017. godini ostvario je plan rada i zadane ciljeve te je napravio iskorak u opremljenosti i ostvario zapažene rezultate na natjecanjima i u preventivi od požara. Istaknuto je to na redovnoj godišnjoj skupštini.
DVD Husain prošle je godine dobio novi kamion sa modulom te je nabavljen kombi sa 9 sjedala za prijevoz vatrogasaca. „Nije bilo lako, ali uspjeli smo i to puno znači za naše društvo!“, rekao je Milan Podhraški, predsjednik DVD Husain te je zahvalio VZG Kutine koja je dodijelila 135 tisuća kn za nabavu kombija. Sudjelovanje DVD-a Husain iznosilo je 77 tisuća kn. Predsjednik DVD-a Husain dodao je kako je prošle godine riješen i problem vlasništva susjedne čestice spremišta DVD-a koja je otkupljena za 60 tisuća kn. „Ove godine proširit ćemo garažu za naša vozila i urediti to zemljište te ćemo uložiti 40 tisuća kn. Uredit ćemo dva poligona za obuku djece i mladeži te vježbe ostalih aktivnih vatrogasaca.“, najavio je Milan Podhraški te je istaknuo kako se u DVD-u Husain velika pažnja posvećuje radu sa djecom i mladeži jer oni su budućnost društva i jamac nastavka svijetle tradicije vatrogastva u Husainu. 
DVD Husain prošle je godine sudjelovao u intervencijama gašenja požara na zgradi Željezničkog kolodvora u Kutini te su sudjelovali i u intervenciji spašavanja izbjeglice iz vagona sa bitumenom. Za sudjelovanje Zlatka Podhraškog, člana DVD Husain u gašenju požara na obali Vlada RH nagradila je sa 10 tisuća 200 kn. Ta je nagrada utrošena za nabavu interventnih odijela i kombinezona. „Rad društva pomogli svojim donacijama i brojni mještani Husaina i sponzori te im svima zahvaljujem, a vrijedna je i donacija mještana Mišinke i Husaina koji su organizirali humanitarnu akciju za potporu našem DVD-u.“, rekao je predsjednik društva. Uz sudjelovanje u gašenjima požara i ostalim intervencijama DVD Husin prošle se godine istaknuo i sudjelovanjem u brojnim vježbama. U izvještaju o radu izdvajaju se sudjelovanje u vježbi Civilne zaštite Kutine na području zahvaćenom probojem amonijaka Petrokemije i sudjelovanje u vježbi trećeg požarnog rajona u krugu Petrokemije. 
DVD Husain sudjelovao je i u brojnim aktivnostima i programima u Gradu. „Bili smo sudionici programa obilježavanja Dana vatrogastva i Dana otvorenih vrata te smo sudjelovali u osiguranju brojnih događaja koji su organizirani u gradu.“, rečeno je u Izvještaju. 
DVD Husain prošle je godine obilježio 85. obljetnicu postojanja i uspješnog rada. U društvu je okupljeno 132 članova od djece i mladeži do veterana. Svi su stručno osposobljavani te su provedene i preventivne aktivnosti u Husainu gdje su pregledana domaćinstva na području cijelog mjesta, pri čemu su vlasnici upozoreni na eventualne propuste. 
„Opstanak DVD-a Husain nije upitan. Dosad smo imali dobru suradnju sa Gradom Kutina i zato molim VZG Kutina i čelnike našeg grada da podrže naš DVD i ovako bitne udruge kroz financiranje u želji za još boljim radom i rezultatima. Od novog gradonačelnika još čekamo da ispuni svoje obećanje dano DVD-u Husain.“, poručio je predsjednik društva. (nb)12.2.2018. - DruštvoBroj čitanja: 892 ... Autor: Radio Moslavina ...