GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Priopćenje za javnost iz Petrokemije 53/17


PETROKEMIJA d.d. Kutina
Korporativne komunikacije
Tel.  044 647 219
Mob.099 31 39 318
tomislav.pelin@petrokemija.hr
                                                                           MEDIJIMA                                                                     
Broj: 53/17.
Kutina, 11.12.2017.

Predmet: ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Petrokemija d.d. održala je danas u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine na kojoj je bilo prisutno 3.737.769 glasova ili 87,14 % od ukupno 4.290.393 glasova.
Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:
• Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva (točka 4. Dnevnog reda)
• Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (točka 6. Dnevnog reda)
sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na navedenu Glavnu skupštinu objavljen 30.10.2017. na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Petrokemije d.d., u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa) te na Sudskom registru i odluka iz točke 5. Dnevnog reda prema protuprijedlogu iznesenom na Glavnoj skupštini – promjena samo u nazivu odluke: 
? umjesto Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala 
? novi naziv odluke glasi: Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta.                                                                             Tomislav Pelin
                                                                                                       Korporativne komunikacije                                                               12.12.2017. - PolitikaBroj čitanja: 1501 ... Autor: Radio Moslavina ...