GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Poziv građanima za podnošenje zahtjeva


UVID U PREDLOŽENE IZMJENE - OVDJE

Grad Kutina, odnosno Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo pokrenuo je izradu VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine (GUP) te izradu IV. Izmjena i dopuna Detaljno plana uređenja (DPU) središta Kutine. Gradonačelnik je pozvao građane da svoje prijedloge na ove planove dostave do 30. studenog.



 Na sjednici Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša predstavljene su izmjene koje se predlažu u GUP-u i DUP-u. 
Privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Snježana Šlabek Ohman izvijestila je kako se predlaže nekoliko izmjena te je iz GUP izdvojila predloženu izmjenu koja će možda najviše zanimati građane.  "VIII. izmjene i dopune GUP-a grada Kutine temeljen je prije svega na zahtjevu Hrvatskih cesta da se u plan ucrta nova cesta koja bi spajala državnu cestu D-45 od čvora Kutina kod izlaza na auto-cestu A3 do Lonjskog polja, u svrhu mogućeg poprečnog povezivanja preko Lonjsko polja do državne ceste D-224)



Nekoliko investitora već je poslalo svoje zahtjeve za IV. Izmjene za izradu DUP-a središta Kutine. One se uglavnom odnose na izgradnju mosta i pristupne ceste glavnom gradskom trgu. "Potrebno je donijeti i IV izmjene DUP-a središte Kutine i to prije svega zbog velikih investicija koje Grad namjerava izvesti u tom obuhvatu. To je prije svega gradnja mosta preko Kutinice i pristupna cesta budućoj višenamjenskoj zgradi na novom trgu."



Gradonačelnik Kutine građanima je uputio poziv da iznesu svojezahtjeve ii primjedbe na predložene promjene, izvijestila je SNJEŽANA Šlaek Ohman, privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje



"Gradonačelnik i naš Upravni odjel obavještavaju i upućuju Javni poziv svim građanima Kutine da su pokrenute izrade VIII. Izmjena i dopuna GUP Kutine i IV. Izmjena i dopuna GUP-a središta Kutine te da svoje prijedloge, zahtjeve i primjedbe u pisanom obliku dostave u pisanom obliku do 30. studenog na adresu našeg Upravnog odjela na adresu: Grad Kutina, Upravno odjel za prostorno uređenje, Trg Kralja Tomislava 12, Kutina. Nakon isteka roka više neće biti moguće podnijeti zahtjeve."

Na sjednici Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša predloženo je i da se dionica obilaznije čija je gradnja u tijeku nazove Sečevine, kako se i tradicijskih naziva područje u kojem se gradi ta prometnica. (nb)





24.11.2017. - Gospodarstvo



Broj čitanja: 1573 ... Autor: Radio Moslavina ...