GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje


Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u radu prve sjednice Skupštine društva Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d. o. o. koja je održana u Slavonskom Brodu.
Trgovačko društvo Regionalni centar za gospodarenje otpadom-ŠAGULJE d.o.o., Slavonski Brod uspostavljeno je kao regionalno komunalno trgovačko društvo odlukama skupština Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije u studenom 2017. godine.Osnovna zadaća Društva je uspostava cjelovitog regionalnog sustava gospodarenja otpadom s izgradnjom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje za potrebe triju županija temeljem rezultata Master plana.
Realizaciju projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom RCGO Šagulje d.o.o. će provodit zajedno sa svim jedinicama lokalne samouprave koje su uključene u projekt, 10 gradova i 32 općine. Posebice je obveza RCGO-Šagulje d.o.o. da u prvoj polovini 2018. godine sa svim JLS potpiše nove sporazume/ugovore o zajedničkoj realizaciji i korištenju RCGO Šagulje.
Ovi sporazumi/ugovori važni su zbog utvrđivanja konačnog teritorijalnog obuhvata kao i planiranih količina otpada kojima će se gospodariti u RCGO Šagulje, a što je vrlo važno za izrađivače studije izvodljivosti. (nb)


14.11.2017. - GospodarstvoBroj čitanja: 1356 ... Autor: Radio Moslavina ...

RSS