GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Obvezujuće ponude za preuzimanje Petrokemije


Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva - Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska - Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala 

INFORMACIJA O ZAVRŠENOM PROCESU PRIKUPLJANJA OBVEZUJUĆIH PONUDA

Nastavno na iskazani indikativni interes u dokapitalizaciji Petrokemije d.d. u Društvu je u periodu od 10.7. do 31.8.2017. provedena dubinska analiza od strane zainteresiranih potencijalnih investitora.
Nakon završetka procesa dubinskog snimanja pozvani su zainteresirani investitori da daju obvezujuće ponude sukladno Programu restrukturiranja Petrokemije d.d. – Konkretizacija prijedloga koncepta restrukturiranja dokapitalizacijom uz privatnog investitora do 22. rujna 2017.
Nastavno na javno objavljeni Poziv za dostavu obvezujućih ponuda u dokapitalizaciji Petrokemije d.d. Društvo je do roka iskazanog u Pozivu i obavijesti o produženju roka za ponude zaprimilo obvezujuće ponude nekoliko zainteresiranih ponuđača.
Ponude potencijalnih investitora su dostavljene u Centar za restrukturiranje i prodaju i Ministarstvo državne imovine na daljnji postupak.

Petrokemija, d.d.
Tel: 044 647 270
e-mail: uprava@petrokemija.hr


25.9.2017. - GospodarstvoBroj čitanja: 1258 ... Autor: Radio Moslavina ...