GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Radovi u školama


Za vrijeme školskih praznika u kutinskim školama obavljani su radovi rekonstrukcije i adaptacija školskih zgrada. Na zgradi područne škole u Repušnici zamijenjen je krov, u Ilovoj je promijenjena stolarija. Nova stolarija postavljena je i na južnu stranu zgrade Osnovne škole Zvonimira Franka. U nabavu informatičke opreme za škole te za građevinske radove grad Kutina je ovog ljeta izdvoji milijun kn.
Najveći zahvat u poboljšanju uvjeta u kutinskim školama za vrijeme praznika izveden je u najstarijoj kutinskoj osnovnoj školi Mate Lovraka. Ravnateljica škole Vedrana Banda izvijestila je kako će učenike i učitelje na početku nove školske godine dočekati potpuno nova školska kuhinja i blagovaonica. "Slijedeće godine škola će proslaviti 230. obljetnicu postojanja. Zaista ne znam od kada datira školska kuhinja koju smo ovog ljeta rekonstruirali. Zaista smo bili na rubu toga da se zatvori ili da se mora nešto učiniti. Obavljena je potpuno rekonstrukcija. Ukopan je pod tako da smo dobili visinu i nadam se da će sada biti zadovoljeni svi sanitarni uvjeti i da ćemo dobiti pozitivno mišljenje sanitarne inspekcije."

U novoj školskoj godini školu će pohađati 460 učenika, što je oko 100 učenika manje u odnosu na prije 10-ak godine. Manje se djece upisuje, a prošle školske godine zbog odlaska obitelji u inozemstvo iz škole je ispisano 11 učenika. Iako najstarija škola u Kutini, osnovna škola Mate Lovraka ne zaostaje za novijim školama u Kutini, jer je proteklih godina puno učinjeno za dostizanje pedagoškog standarda i poboljšanje uvjeta za boravak i rad učenika i učitelja u školi. "Unazad tri godine puno smo napravili u uređenju interijera škole i podizanju standarda. Uredili smo školsku knjižnicu, obnovili smo interijer zapadne zgrade škole, uredili smo kancelarije. Osposobili smo i uredili produženi boravak. Ove smo godine rekonstruirali kuhinju i blagovaonicu. Obnovili kompletnu informatičku opremu. Uvodimo e-dnevnike, ušli smo u projekt e-škole, tako da slijedimo trendove suvremenog odgoja i obrazovanja. Nadam se da će se tako uz pomoć osnivača, Grada Kutine, kojeg zaista mogu pohvaliti unazad nekoliko godina da je osviještena potreba ulaganja u obrazovanje i školske objekte. Idemo naprijed. Veseli smo, imali smo stara računala, dobili smo kompletnu novu opremu sa 15 novih računala i monitora, uz to i dodatnu opremu projektore i što je bilo potrebno. Računala koja smo koristili u informatičkoj učionici premjestili smo u učionice tako da sad svaka učionica u matičnoj i područnim školama ima svoje računalo, monitor i projektor. Informatički smo opremljeni i kompletirani.)I ostale kutinske osnovne škole spremno bi trebale dočekati najavljeno uvođenje informatike kao obaveznog predmeta. Grad Kutina pomogao je u nabavi informatičke opreme za škole s čime je zadovoljan i novi gradonačelnik Zlatko Babić. "Informatička oprema za informatizaciju škola je stigla. Oprema još nije preuzeta i instalirana. Taj postupak preuzimanja i instaliranja opreme počet će idućeg tjedna."


Gradonačelnik Kutine izrazio je zadovoljstvo i radovima koji doprinose poboljšanju uvjeta u kutinskim školama. "Obnova fasade OŠ Mate Lovraka i ostalih škola bit će prioritet iduće godine. Na to ćemo se skoncentrirati iduće godine, energetsku obnovu škola. Kontinuitet ulaganja u obnovu škole bit će stalan i nastojat ćemo ga čak i poboljšati."Gradonačelnik Zlatko Babić u predizbornoj kampanji najavio je snižavanje cijena produženog boravka u školama za 100 kn te sniženje cijene smještaja djece u Dječji vrtić. Nije mogao potvrditi kako će s novom školskom godine te cijene biti i sniženje. "U rujnu pristupamo izradi rebalansa proračuna za ovu godinu koji je pod velikim znakom upitnika. Bili su izbori i sve što se događalo s proračunom je na neki način normalno za te uvjete. Još nam je važnije izrada prednacrta proračuna za slijedeću godinu gdje moramo uključiti sve zainteresirane strane za izradu proračuna. Iz rebalansa proračuna ću nastojati realizirati čim više predizbornih obećanja. Radit ću na smanjenju troškova mladih obitelji, i smanjenje cijena obroka za djecu, besplatni udžbenici, u što većoj mjeri sufinanciranje prijevoza učenika, tako i smanjenje cijene dnevnog boravka. Ta ću obećanja izvršiti u mjeri u kojoj će to dozvoljavati proračun. Sigurno ću smanjiti troškove na drugim stavkama koje se mogu smanjiti i preusmjeriti ih da mlade obitelji to osjete kao pomoć ovog grada."

Iduće godine kutinske škole će biti energetski obnavljane što će biti sufinancirano sredstvima iz EU fondova. (nb)
24.8.2017. - DruštvoBroj čitanja: 1055 ... Autor: Radio Moslavina ...