GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Lokalna razvojna strategija LAG-a Moslavina


GALERIJA FOTOGRAFIJA Radionica LAG-a Moslavina

LAG Moslavina u postupku usvajanja Razvojne strategije za područje LAG-a u Kutini je održao radionicu kojoj je cilj analiza stanja i razvojnih potreba. Strategija treba odrediti smjernice, prioritete i strateške ciljeve razvoja područja LAG-a Moslavina do 2020. godine, istaknula je Ancia Lenart, voditeljica LAG-a Moslavina.„LAG Moslavina prošao je na prvoj LEADER mjeri 19.1 kojom je dobio sredstva za izradu nove lokalne razvojne strategije što upravo i radimo. Na ovaj način želimo uključiti predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora kako bi u Strategiju LAG-a uključili svoje projektne projekte. U slučaju da LAG Moslavina prođe na mjeri 19.2 tada će LAG moći raspisivati i dodjeljivati potpore za takve manje projekte na području LAG-a prvenstveno iz programa Ruralnog razvoja, ali i kroz projekata suradnje udruga i za neke druge projekte.“

    LAG Moslavina površinom je jedan od najvećih LAG-ova kojeg obilježava veliko ruralno područje. Stoga će i razvoj ruralnog područja biti jedan od prioriteta jer otvara mogućnosti suradnje i objedinjavanja razvojnih projekata gradova i općina na području LAG-a Moslavina. Razvojna strategija Grada Kutine tako će biti dopunjena i proširena i otvorit će mogućnosti razvoja naselja na području Grada Kutine, rekao je gradonačelnik Kutine Andrija Rudić.„Grad Kutina je od početka, prije četiri godine kada se formirao LAG imao vodeću ulogu u našoj lokalnoj akcijskoj grupi Moslavina. Razvojna strategija Grada Kutine zapravo je podloga za izradu Razvojne strategije LAG-a. Uvjeren sam da će se svi prioriteti koji su razvojnoj strategiji Grada preslikati i nadopuniti u prioritete LAG-a s time da ćemo strategiju proširiti na cijelo područje Moslavine i tako ćemo stvoriti preduvjete za financiranje svih projekata koji su potrebni, prije svega za razvoj ruralnih područja.“

    Razvojna strategija LAG-a Moslavina preduvjet je za dobivanje financijskih sredstava iz EU fondova. Na području LAG-a održan je čitav niz predavanja i radionica kao bi se odredile kvalitetne smjernice i prioriteti razvoja koji se mogu ostvariti kroz projekte financirane iz Programa ruralnog razvoja. Očekuje se kako će Razvojna strategija LAG-a Moslavina biti usvojena i predstavljena javnosti u travnju. (nb)19.2.2016. - GospodarstvoBroj čitanja: 1217 ... Autor: Radio Moslavina ...