GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Početak realizacije projekta reciklažnog dvorišta


#EkoMoslavina

Skupština Eko Moslavine d.o.o. donijela je odluku kojom se Gradu Kutini bez naknade daje pravo građenja na zemljištu Eko Moslavine za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta. Tako je osiguran i zadnji uvjet potreban za prijavu projekta za sufinancirenje Fondu za zaštitu okoliša.    Skupština Eko Moslavine d.o.o. pozitivno je ocijenila postignute rezultate u 2015. i smjer kojim ide Eko Moslavina te je uz izraženo zadovoljstvo usvojen Financijski plan poslovanja za 2016. te Plan nabave, roba, radova i usluga u 2016. godini.3.2.2016. - GospodarstvoBroj čitanja: 1034 ... Autor: Radio Moslavina ...