GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

E-programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb


EU projekt POU Kutina i RA Mrav - Jacanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih

 EU projekt „E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb“ predstavljen je na početnoj konferenciji u Kutini. Nositelj je projekta Pučko otvoreno učilište Kutina, a partneri su Učilište Ambitio iz Zagreba, KOHOM – Koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine i Senecta plus. Projekt je osmišljen i pokrenut te se provodi u suradnji sa RA Mrav Kutina.
    Projekt koji će se provoditi do studenog trebao bi doprinijeti rješavanju problema manjka kvalificiranih osoba i obrazovnih programa u socijalnom i zdravstvenom sektoru u području palijativne skrbi, istaknula je voditeljica projekta Ivana Vondra iz RA Mrav."Opći je cilj projekta doprinijeti osuvremenjivanju i poboljšanju cjeloživotnog učenja na području LAG-a Moslavina, Zagreba i Zagrebačke županije te Republike Hrvatske kroz stvaranje kvalitetnih programa usavršavanja u području palijativne skrbi, odnosno povećati broj osoba koje su završile program usavršavanja njegovatelja za palijativni pristup i program usavršavanja medicinskih sestara za palijativnu skrb. Specifični su ciljevi programa unaprijediti participaciju odlaslih u programima cjeloživotnog učenja na području LAG-a Moslavina, Zagreba i Zagrebačke županije uz razvijanje novih obrazovnih programa stručno usavršavanja u rastućem zdravstvenom sektoru razvijenih na temelju potreba poslodavaca. Drugi je specifični cilj osnažiti provedbene kapacitete i stručne kompetencije nastavnika za provođenje programa obrazovanja i usavršavanja odraslih u Pučkom otvorenom učilištu Kutina i Učilištu Ambitio Zagreb."    Pučko otvoreno učilište Kutina prvi je put nositelj EU projekta i njegova je provedba iskorak u programima obrazovanja odraslih. Ljerka Čorak v.d. ravnateljice stoga je izrazila veliko zadovoljstvo i zahvalila se partnerima na zajedničkom uspjehu.   "Ovim projektom POU Kutina dobiva dva obrazovna programa za odrasle i to za njegovateljice i za medicinske sestre koje će POU Kutina i dalje moći provoditi i nastaviti i s tim programom. S druge strane kroz projekt će biti osposobljeno i 40 osobe koje će se moći zaposliti i tako ćemo, nadamo se, doprinijeti smanjenju nezaposlenosti u Kutini. I u konačnici, ali i ne manje važno, pomoći ćemo onima kojima je pomoć najpotrebnija u palijativnoj skrbi, ljudima starije životne dobi kojima je potrebna skrb i pažnja."    Učilište Ambitio iz Zagreba vodeće je učilište u provedbi programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. Alen Stranji, ravljatelj Učilišta Ambitio istaknu je još jednu novinu koju donosi ovaj projekt.  "Projekt donosi i vrijednu novost, u Hrvatskoj dobivamo dva programa putem e-učenja. To je izuzetno značajno za polaznike programa, jer će im omogućiti da idu na obrazovanje, što je danas teško zbog brojnih obaveza i teškog putovanja, kroz projekt POU Kutina i Učilište Ambitio polaznicima programa će omogućiti da polaznici upišu programe uz minimalno sudjelovanje u redovitoj nastavi."    Gradonačelnik Kutine čestitao je i zahvalio partnerima u projektu koji će doprinijeti unapređenju socijalnih usluga te je istaknuo vrijedan rad Zaklade Sandra Stojić koja je u Hrvatsku uvela nove modele brige o palijativnim pacijentima te će osposobljeni kadrovi iz ovog projekta imati priliku za rad kroz aktivnosti Zaklade. Gradonačelnik Kutine podsjetio je i na ulogu RA Mrav i korištenje sredstava iz eu fondova.    Dr. Tanja Pekez Pavliško, u ime partnera u projektu KOHOM-a izrazila je zadovoljstvo projektom te je naglasila kako palijativna skrbu u Hrvatskoj nije tako zastrašujuća kako se prikazuje u javnost, „problem je sustavu i zakonima, ovaj projekt treba doprinijeti promjeni na bolje.“, rekla je dr. Tanja Pekez Pavliško. "Struka se malo manje uvažava što je veliki problem. O palijativi trebaju odlučivati ljudi koji rade na terenu, a ne ljudi koji sjede negdje u uredu i nikad nisu vidjeli palijativnog pacijenta. Nadam se da će se struka ipak izboriti i misli da bi ovaj projekt mogao pomaknuti granice. Ovime pokušavamo dati veća znanja našim medicinskim sestrama i njegovateljicama, nastojimo i srušiti barijere koje su trenutnu u zakonodavstvu RH, ne samo na području palijativne skrbi nego i hitne medicinske pomoći. Možda će ovo biti korak koji će pružiti medicinskim sestrama i tehničarima da rade ono što znaju."    Vrijednost projekta „E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb“ je 1 milijun 284 tisuće i 282 kn, a od toga je 1 milijun 220 tisuća kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu Operativnog programa razvoja ljudksih potencijala 2007 – 2013.    Na kraju početne konfernecije projekta Jasmina Cvetković Braim, direktoria RA Mrav predstavila je i Natječaje za financiranje iz EU i nacionalnih fondova koji će uskoro biti otvoreni te je pozvala udruge civilnog društva i poduzetnike da kandidiraju svoje projekte i ponudila pomoći RA Mrav Kutina. (nb)

28.1.2016. - DruštvoBroj čitanja: 1969 ... Autor: Radio Moslavina ...