GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Priopćenje ravnateljice Dječjeg vrtića Kutina


 Ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina priopćenjem za javnost odgovorila je na priopćenje gradonačelnika koje je objavljeno 31. prosinca 2015. g.

    Na 12 kartica teksta ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina u priopćenju podnosi iscrpan izvještaj o zapošlajvanjima u ovoj gradskoj ustanovi od 2013. godine. Ravnatlejica odbacuje tvrdnju da je „izmanipulirala“ članove Upravnog vijeća te dodaje kako se „U Dječjem vrtiću nije mijenjala sistematizacija (ali znam da u Gradu je – radna mjesta voditelja odjela ili zamjenika pročelnika čiji su koeficijenti veći od koeficijenata ravnatelja ustanova). U Vrtiću se dopunjavao Ustroj radi usklađivanja sa zakonskim odredbama, ali puno prije zadnjeg natječaja (domari moraju imati ispit za ložača ili rukovatelja centralnog grijanja). Odluku o prijedlogu aneksa Ustroja je donijelo Upravno vijeće Vrtića, a gradonačelnik A.Rudić je svojim potpisom dao Suglasnost.“

    Ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina ističe kako je povod pripćenja gradonačelnika bio prijava na Natječa njene kćeri i dodaje kako njena kćer ne mora raditi u Vrtiću i naglašava kako neće dopustiti da se nečije poštenje gradi preko nje osobno i njene obitelji po cijenu da i ne bude ravnateljica Vrtića.
    Nakon detaljnog opisa zapošljavanja ravnateljica Vrtića u svom priopćenju zaključuje: „Gradonačelnik Grada nema direktne ovlasti zapošljavanja u ustanovama već preko članova U.V. iz Grada. Kao što je vidljivo od 2013. to nije bio slučaj. Iz svega navedenog se može zaključiti da i svi moji postupci možda nisu bili primjereni i da sam ranije trebala to prekinuti.  Ja nemam namjeru prva baciti kamen, a on neka razmisli o kamenju koje baca na ljude oko sebe koji mu očito nisu podobni i poslušni.“ Stoji pri kraju priopćenja Jasne Borovnjak, ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina.


4.1.2016. - DruštvoBroj čitanja: 2258 ... Autor: Radio Moslavina ...

RSS