GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Odgovor na vijećničko pitanje


    Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Kutina vijećnik Marijan Balaško (HSLS) postavio je pitanje o naplati kazni za neplaćanje parkiranja na označenim parkirališnim mjestima u Kutini.          Na pitanje vijećnika M. Balaška odgovorila je Manuela Vukelić Vlajsović, direktorica Komunalnih servisa Kutina u čijoj je nadležnosti naplata parkiranja u Kutini.Naplata dnevnih parkirnih karti u situacijama prekoračenja vremena plaćenog parkiranja nije protuzakonita. Naime, Odluka o uvođenju naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine, dakle uključivo i odredba iz čl. 10. kojom je regulirano predmetno pitanje, donesena je u skladu s danim ovlastima, a uz poštivanje zakonom propisane procedure, dok sadržaj iste odgovara načelima sustava koja su izražena kako u Ustavu tako i zakonima, pa se slijedom navedenog ne može govoriti o nezakonitosti iste u cijelosti ili konkretno pojedinih njezinih odredbi. Naime, sukladno odredbi iz čl. 73. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predstavničko tijelo grada u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte u skladu sa svojim statutom. Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice, a isti stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave (čl. 73. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).Obzirom dakle na činjenicu da je Odluka o uvođenju naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine donesena u skladu sa zakonom propisanom procedurom ista je zakonita, te nema razloga za isticanje protuzakonitosti pojedinih odredba. Nastavno na navedeno, odredbama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske detaljno je opisan postupak ocjene suglasnosti zakona s Ustavom i ocjene suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. Također istim je zakonom detaljno propisana i procedura, te posljedice utvrđenja neslaganja pojedinih propisa sa zakonima i Ustavom.

Slijedom navedenog, da bi se pojedina odredba Odluke o uvođenju naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine mogla tretirati kao protuzakonita, neophodno je da Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi neslaganje iste sa zakonima, odnosno Ustavnom Republike Hrvatske. Sve dokle god ne postoji odluka Ustavnog suda navedenog sadržaja, odredbe Odluke o uvođenju naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine zakonite su, te su sva tijela i sudovi Republike Hrvatske dužni postupiti po istima.

    Na kraju odgovora na pitanje vijećnika M. Balaška zaključuje se: Zaključak: Postupak naplate parkiranja u Gradu Kutina u cijelosti je sukladan važećim zakonskim propisima kao i praksi u drugima gradovima u državi Hrvatskoj.
15.12.2015. - GospodarstvoBroj čitanja: 1737 ... Autor: Radio Moslavina ...

RSS