GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

ASN - novi proizvod Petrokemije KutinaPetrokemija je proizvela prve količine novog proizvoda, granuliranog amonijevog sulfonitrata (ASN). Uvođenje novih proizvoda je jedan od temelja revidiranog Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije 2015. – 2019.
Granulirani amonijev sulfonitrat sadrži dušik u oba oblika, amonijskom i nitratnom, i pogodan je za prihranu i predsjetvenu gnojidbu svih poljoprivrednih kultura. Uz dušik sadrži i sumpor, koji je također vrlo bitno hranjivo u ishrani poljoprivrednih kultura. Može se primijeniti na svim tipovima tala i prikladan je za primjenu na tlima gdje je onemogućeno unošenje gnojiva mehanizacijom u tlo.
Primjenjuje se u obliku granula, lako je pristupačan i brzo se otapa, te omogućuje vrhunsku iskoristivost hranjiva u hladnijim uvjetima.
Granulirani amonijev sulfonitrat već je u prodaji i na tržištu vlada veliko zanimanje za ovaj novi proizvod Petrokemije d.d. Kutina.  30.11.2015. - GospodarstvoBroj čitanja: 2284 ... Autor: Radio Moslavina ...

RSS