GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Arehološko nalazište Kutinska lipa na korak do prezentacije


 Još nema znanstvene potvrde da je rimsko naselje Varianis bilo na području današnje Kutine. Istraživanja na lokalitetu Kutinska lipa to nisu potvrdila. Izvjesno je da je tu bilo nekoliko građevina, a temelji jedne kuće su konzervirani i oni su temelj budućeg arheološkog parka.    Zaključeno je to na predavanju Ane Bobovec, arheologinje Muzeju Moslavine o istraživanjima arheološkog lokaliteta Kutinska lipa.Lokalitet je spreman za prezentaciju iako nije do kraja istražen. Nedostaje nam novca, a problem su i imovinski odnosi, jer dio lokalieta se nalazi na privatnim česticama. Ipak, Kutinska lipa već je sada spremna za posjete učenika, ekskurzija ili turističkih skupina i tako može obogatiti turističku ponudu Grada Kutine., rekla je Ana Bobovec.
    Jasminka Molnar, pročelnica za društvene djelatnosti Grada Kutine ivzijestila je kako se intenzivno radi na rješavanja preostalih imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na lokalitet te je izrazila uvjerenje kako će uskoro do kraja biti istraženi temelji kuće čiji su temelji konzervirani na arehološkom nalazištu u Kutinskoj lipi. (nb)
26.11.2015. - KulturaBroj čitanja: 968 ... Autor: Radio Moslavina ...

RSS