GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Pripreme za otvaranje gradilišta novog mosta u Radićevoj uliciEko Moslavina je započela pripremu gradilišta za početak gradnje mosta preko Kutinice i pristupne ceste prema odlagalištu komunalnog otpada u Radićevoj ulici u Kutini (kod k.br. 320).Prva je to u nizu najavljenih investicija iz Eko Moslavine d.o.o. „Otpad ne treba odlagati, jer je tako bezvrijedna i veliki trošak. Otpadom treba održivo gospodariti. To je cilj Eko Moslavine, a izgradnja mosta prvi je korak na tom putu.“, ističe direktor Slavko Sokol. Realizacija ovog projekta važna je za stanovnike Radićeve ulice, jer će tako biti riješen njihov dugogodišnji problem te će doprinijeti boljoj kvaliteti življenja.
Novi most i pristupna cesta omogućit će trajno izmještanje teretnog prijevoza i provoza kroz Radičevu ulicu i osigurati Eko Moslavini i ostalim gospodarskim subjektima, Petrokemiji i Hrvatskim šumama nesmetan i kvalitetan teretni prijevoz bez ograničenja.
Posao je krenuo, započela je priprema terena za otvaranje gradilišpta. Završene su sve aktivnosti vezane uz realizaciju za grad Kutinu i Eko Moslavinu značajnog infrastrukturnog projekta – pristupna cesta i most prema odlagalištu komunalnog otpada Kutina u ulici S. Radića u Kutini.Eko Moslavina d.o.o. će, sukladno odlukama Skupštine društva, ovaj projekt financirati vlastitim sredstvima iz svoje dodatne gospodarske djelatnosti, kreditnim sredstvima sa vlastitim garancijama. Vrijednost izgradnje iznosi nešto više od 3 mln. kn sa PDV-om.
Ova investicija neće imati utjecaja na uredno poslovanje Eko Moslavine, niti na cijenu i kvalitetu usluge prijama, odvoza i odlaganja otpada za građane i pravne osobe u djelatnom obuhvatu  gradova Kutine i Popovače i općine Velika Ludina.
Eko Moslavina  nastavlja projektiranje modela sveobuhvatnog prijema i prijevoza otpada koji podrazumijeva: primarnu selekciju na mjestu nastanka i sekundarnu selekciju kroz zelene otoke te stabilna i mobilna reciklažna dvorišta. U paralelnom postupku je i projektiranje oporabe ukupnog selektiranog otpada kroz izgradnju reciklažnog centra na odlagalištu komunalnog otpada u Kutini. Prema projekcijama Eko Moslavine do konca 2016 godine sve ove aktivnosti bi trebale biti privedene kraju. (nb)23.11.2015. - GospodarstvoBroj čitanja: 1408 ... Autor: Radio Moslavina ...

RSS