GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Arheološki park na Kutinskoj lipi
GALERIJA FOTOGRAFIJA Konzervacija temelja na Kutinskoj lipi

Na arheološkom nalazištu na Kutinskoj lipi u tijeku je konzervacija temelja građevine iz rimskog doba. Istraživanja na tom lokalitetu započela su 2004. godine i sada je završnoj fazi istraživanje na jednoj čestici, rekla je Ana Bobovec, arheologinja Muzeja Moslavine. „To je sad ta katastarska čestica zaokružena jedna cjelina, koja je korak do prezentacije. Problem je jedan dio tog areala na kojem još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi gdje bi se još jedan dio temelja dozidati kako bi to bila jedna cjelina. Onda bi se moglo prezentirati kao turistička destinacija.“

    Potpuna rekonstrukcija temelja ovisi o rješavanju imovinskih odnosa na jednoj maloj parceli, koju bi Grad Kutina trebao otkupiti od privatnih vlasnika. Otkriveni temelji dio su šireg areala koji još nije istražen i na kojem je planiran Arheološki park, kao još jedna turistička destinacija u Kutini. „To bi bio početak tematskog, odnosno arheološkog parka, koji bi se mogao nadograđivati, jer postoji prostor koji još nije istražen. Krajem 19. Stoljeća kad je nalazište otkriveno i kad su dolazili arheolozi, među njima i Šime Ljubić ravnatlej zagrebačkog arheološkog muzeja i osnivacč Hrvatskog arheološkog društva oblazak ovog areala mjerio je to u satima hoda i zaključio je da bi tu mogao biti pravi rimski grad. Zato smo mi moje kolege arheolozi i ja rekli da bi tu mogao biti Varianis, mogao bi biti iako nemamo još dokaza ni pisanih tragova iz tog razdoblja rimskog doba.“

    S obzirom na veličinu nalazišta na Kutinskoj lipi arheolozi se nadaju kako će istraživanja u budućnosti potvrditi pretpostavku kako je ovdje bila rimska Kutina, odnosno Varianis.  (nb)

27.10.2015. - KulturaBroj čitanja: 1128 ... Autor:  ...