GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Susret kutinskih umirovljenika i ministra rada i mriovinskog sustava
Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić za vrijeme boravka u Kutini susreo se i razgovarao sa predstavnicima umirovljeničkih udruga u Domu umirovljenika. Ta zgrada u vlasništvu države derutna je i treba hitnu obnovu, istaknuli su umirovljenici te su upozorili da to nije moguće jer je vlasnik država. Grad Kutina spreman je preuzeti zgradu i dati je na korištenje Udruzi umirovljenika Grada Kutine, podsjetili su ministra umirovljenici te su pitali zašto država ne prenese vlasništvo nad Domom umirovljenika u Kutini na grad. Ministar Mirando Mrsić odgovorio je kako je Vlada RH u saborsku proceduru uputila Zakon o prijenosu vlasništva nad nekretniama u vlasništvu države koje koriste udruge umirovljenika. „Pred novim sazivom Sabora Zakon će biti u drugom čitanju.“, naglasio je ministar Mirando Mrsić i dodao…"Zakon bi trebao stupiti na snagu u ožujku iduće godine. Što se tiče ovog prostora na njega će se temeljem tog zakona automatski upisati lokalna samoupravna i grad će postati vlasnika i nakon toga zgrada je u vlasništvu Grada Kutine. Dakle, sve ono što slijedi, obnova, energetsko uređenje to će nastaviti Grad. Prijenos je temeljem zakona bez ikakve naknade, upis je izravan, tako da je cijela procedura kratka i jednostavna."

    U nastavku razgovora sa ministrom mirovinskog sustava kutinski su umirovljenici upozorili na niz nelogičnosti i nejasnoća u zakonskim rješenjima koji se tiču umirovljenika. Također su izrazili i nezadovoljstvo visinom mirovina. Ministar mirovinskog sustava podsjetio je na mjere koje je Vlada poduzela kako bi se poboljšao položaj umirovljenika."Ova Vlada je unatoč recesiji i problemima sa proračunom isplaćivala mirovine na vrijeme. Usklađivali smo mirovine, za razliku od HDZ-a koji sada nudi povećanje mirovina od 5%, ova Vlada je to već ostvarila. Mi smo u prve 4 godine povećali mirovine za 4,7%. Slijedi još jedno usklađenje za 2015. godinu po onoj povoljnijoj formuli tako da će mirovine u našem mandatu rasti više od 5%. U budućnosti će mirovine dolaziti na vrijeme. Mi ne smatramo da stabilizaciju proračuna treba raditi na temelju toga da se smanjuju mirovine što je u programu HDZ-a. Mi smatramo da gospodarski oporavak mora ići zajedno sa socijalnom sigurnosti građana. Mirovine su nešto što je socijalna sigurnost i omogućava da umirovljenici koliko toliko mogu živjeti. Znamo da su mirovine male, da je dio umirovljenika ispod granice siromaštva, ali oporavkom ekonomije, porastom broja zaposlenih i mirovine će značajnije rasti."    Na kraju razgovora umirovljenici su zahvalili ministru na susretljivosti i iscrpnim odgovorima na njihova pitanja te su izrazili nadu da će se dobra komunikacija sa ministarstvom i Gradom Kutina nastaviti i ubuduće, posebno kada na red dođe obnova zgrade Doma umirovljenika u Kutini. (nb)22.10.2015. - DruštvoBroj čitanja: 1491 ... Autor:  ...