GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Reagiranje direktora Eko Moslavine
  Direktor Eko Mosalvine Slavko Sokol u priopćenju za javnost reagirao je na tvrdnje čelnika oporbenih stranaka u Gradskom vijeću Kutine iznesene na konferenciji za novinare, a koje se odnose na poslovanje i gospodarske aktivnosti Eko Moslavine. Priopćenje u nastavku...U Kutini, 22.listopada 2015 godine

    Reagiranja na konstatacije iskazane na tiskovnoj konferenciji stranaka domoljubne koalicije

     Na konferenciji za novinare stranaka domoljubne koalicije održanoj 19. listopada 2015. godine u Kutini, u dijelu pod nazivom „Građani zaustavimo dovoz otpada na naše odlagalište“ iznesen je niz dvojbenih i netočnih tvrdni i konstatacija na koje kao direktor Eko Moslavine moram reagirati.
    Temeljni odrednica svakog demokratskog društva je neotuđivo pravo građana procjenjivati, odobravati, hvaliti, kritizirati i naravno predlagati, kako politička i opće društvena, tako i posebno gospodarska događanja u vlastitom okruženju. Naravno to je i stalna obveza stranačkih čelnika, posebno oporbenih stranaka koje po svom habitusu pretendiraju na preuzimanje vlasti. Konačno za tu i takvu rabotu su ih građani tih političkih opcija i birali.
    No, ni demokracija nije nešto apstraktno i neomeđeno, već je uvijek bila i ostat će ograničena prostorom i vremenom. Demokraciju možemo poistovjetiti sa geometrijskim tijelom kuglom koja može biti veća ili manja, koju definira samo jedan faktor slobode – promjer, ali uvijek ostaje kugla. U ovisnosti o razvoju proizvodnih snaga i društvenih odnosa, dakle bogatstvu društva i svakog pojedinca u njemu i njegovim civilizacijskim dosezima, demokraciju možemo promatrati kao manji ili veći „ kuglin isječak“.
Upravo iz tih razloga odgovornost političara, a pogotovo čelnika političkih stranaka, za javno izgovorenu riječ predstavlja posebnu težinu.
    Na tragu naprijed navedenog mišljenja i paušalne ocjene čelnika kutinskih oporbenih stranaka , gospode Babića, Kljakića i Lenarta ne želim komentirati, već ih ostavljam na prosudbu građankama i građanima Kutine i naravno posebno pripadnicima političkih opcija koje zastupaju.
    Konstatacije koje su u pisanoj formi izašle sa navedene konferencije, a odnose se na djelatnost i stanje u društvu Eko Moslavina kao i način kako vodim to Društvo, komentirat ću, jer građani ovog grada, našeg grada, bez obzira na političko opredjeljenje, zaslužuju biti točno informirani.1.    Dovoz miješanog komunalnog otpada iz Makarske.
Jedino točno u svemu rečenom je da se komunalni otpad iz Makarske dovozi i odlaže na Odlagalištu komunalnog otpada Kutina. Sve ostalo su neistinite konstatacije. Kako nije moguće zbog infrastrukturnih problema navedeni otpad direktno prevoziti do odlagališta isti se pretovaruje  u  prostoru CE-ZA-R –a u Kutini i kamionima lokalnog gospodarstvenika (koji je uredno pobijedio na natječaju bagatelne nabave ) prevozi na odlagalište. Sasvim nevažno je ovdje komentirati ocjene o količini i broju kamiona jer su ti podaci dostupni na našoj internetskoj stranici, no isti se ne odnose na količinu ugovorenog otpada koji treba pristići u periodu listopad – prosinac 2015 godine, već na broj utovara i prijevoza kamiona sa depoa CE-ZA-R na Odlagalište Kutina.  I ovaj, kao i do sada svi dovozi iz vanjskih obuhvata uredno je ugovoren i u potpunom je suglasju sa svim zakonskim propisima države Hrvatske, odlukom GV Grada Kutine, zaključkom gradonačelnika grada Kutine i važećom okolišnom dozvolom Društva. U poslovnom smislu posao je ekonomski vrlo isplativ, osigurava realan dodatni prihod društva iz gospodarske djelatnosti i ne ugrožava širi interes vezan za punjene odlagališta otpadom.2.    Zakon o učinkovitom gospodarenju otpadom odredio je da odlaganje mješovitog komunalnog otpada kao i svakog drugog neobrađenog otpada prestaje sa 31. 12. 2017. godine.
Zakon je ostavio mogućnost da to bude do datuma otvaranja i puštanja u rad  13 Regionalnih centara za gospodarenje otpadom, no najkasnije do 31. 12. 2018. godine. Tim zakonskim rješenjem sva odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj, pa tako i kutinsko, prestaju sa prihvatom i odlaganjem otpada, a funkciju oporabe i odlaganja preuzima, sukladno donesenoj Strategiji učinkovitog gospodarenja otpadom, 13 Regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Sukladno iznesenom kao direktor Eko Moslavine izrekao sam i iznosio samo važeće zakonske odrednice isključivo radi informiranja građana, kako bi ukazao na ozbiljnost problema koji nas očekuju.
 
3.    Nije moje kao direktora Društva komentirati konstatacije u kojem se stupnju nalazi ili ne nalazi realizacija RCZGO „Šagulje“ kod N. Gradiške, kojem smo sukladno Strategiji dodijeljeni.
Posebno ne želim špekulirati kad će biti završen i pušten u rad,  jer to je isključivi djelokrug  države i nadležnog ministarstva. Obzirom na do sada iskazano „dušebrižništvo“ gospode Babića , Kljakića i Lenarta, uopće me ne čudi što nisu „zamijetili“ moje aktivno sudjelovanje kao dijela kutinskog tima na skupu u organizaciji  naše županije u Topuskom, gdje sam izrazio svoje protivljenje dijelu Strategije koja se odnosila na našu Županiju. U tom kontekstu me posebno ne čudi i „zaboravnost„ navedene gospode, a dogodilo se prije nepuna dva mjeseca i bilo popraćeno svim tiskovnim i elektroničkim medijima, aktivno sudjelovanje našeg Župana u potpisivanju Sporazuma o izgradnji RCZGO „ Šagulje“ sa kolegama Županima Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. O reperkusijama tog potpisa na gradove Kutinu, Popovaču i općinu Veliku Ludinu, nas njihove građane ostavljam građanima da prosuđuju.4.    Izjavu o mogućem prijamu i odlaganju 100.000 tona otpada iz vanjskih obuhvata ne želim komentirati.  Ono što je za građane Kutine važno, je činjenica da raspoloživi prostor radno aktivne kazeta odlagališta to omogućuje bez bilo kakve ugroze našeg interesa i da se o tome ozbiljno razmišlja.
Ono što gospoda Babić, Kljakić i Lenart zanemaruju, ili su pak zaboravili je činjenica da je isto u nekoliko navrata izrečeno kao ideja kojom bi se u ovoj sveopćoj ekonomskoj krizi, osigurala sredstva za cjelovito zaokruženje projekta učinkovitog gospodarenja otpadom za geografski obuhvat u kojem ovu komunalnu uslugu obavlja Eko Moslavina.  Ovim projektom osigurala bi se, oporabom otpada iz našeg geografskog obuhvata, praktički bez značajnog ostatka, stabilna cijena ove komunalne usluge za građane i poslovne subjekte našeg geografskog obuhvata.

5.    Pitanje koliko će koštati sanacija Odlagališta kad se ono zapuni ukazuje na potpuno neznanje gospode Babića, Kljakića i Lenarta kad je i ova materija u pitanju. Prije paušalnih izjava treba pročitati što o tome piše u Strategiji gospodarenja otpadom i koje su zakonske reperkusije na građane Kutine, Popovače i Velike Ludine. Trebalo bi dakle znati da je „naše“ odlagalište izgrađeno po svim pravilima struke i da će se njegova sanacija sastojati od zatvaranja pokrivanjem. Trošak zatvaranja je za JLS predviđen sa učešćem od  10%. Svima, a posebno navedenoj gospodi, bi trebalo biti jasno da je ukupni trošak zatvaranja odlagališta ovisan o stupnju zapunjenosti istog, dakle cijena ukupnog ulaganja u zatvaranju našeg odlagališta, pa tako i naših 10 %  bit će to niža što je odlagalište zapunjenije i što će trebati manje zemlje za punjene istog ( zemlja je rudno blago i ima svoju ozbiljnu cijenu ). Moguća akumulirana sredstva dobivena odlaganjem otpada iz vanjskih obuhvata bit će dostatna i da ovaj dio investiranja JLS ne optereti korisnike ove komunalne usluge.
Ono što se prešućuje je činjenica da svaki  m3 do sada odloženog otpada iz vanjskih obuhvata u proračune  JLS direktno donosi alikvotni dio od 35 kuna, a prema učešću u vlasništvu Društva.

6.    Pitanje kud će građani Kutine sa svojim otpadom  nakon 2017., odnosno 2018 godine  ako se odlagalište „zapuni“ otpadom iz vanjskih obuhvata je kukavičje jaje koju gospoda Babić, Kljakić i Lenart pokušavaju ubaciti među građane Kutine. Zašto to čine to samo oni znaju ili ne znaju? Pravo pitanje koji oni ne žele, ili ne znaju postaviti je  pitanje „ kuda će građani Kutine, Popovače i Velike Ludine sa svojim otpadom nakon zatvaranja odlagališta u Kutini“.
Ne žele ili ne znaju ili čuvaju za neku „drugu priliku“ reći građanima da postoje samo dvije opcije;
•    u RCZGO „Šagulje “ preko pretovarne stanice u Kutini  po cijeni koja bi u projekciji iz „Topuskog“ mogla iznositi minimalnih 180 kuna mjesečno za kantu od 80 litara, odnosno prema najnovijim saznanjima bi mogla dosegnuti iznos od gotovo 280 kuna ili
•    u vlastiti Reciklažni centar sa primjerenom oporabom gotovo bez ostatka, koja će sama sebe financirati stvarajući novu vrijednost kroz plasman dobivenih sekundarnih sirovina i novo zapošljavane, uz zadržavanje sadašnje cijene ove komunalne usluge, njenu modernizaciju i primjerenu učinkovitost.7.    U pitanju zašto već nije počela izgradnja reciklažnog dvorišta gospoda Babić, Kljakić i Lenart iskazuju ili potpuni izostanak prijenosa podataka unutar svojih političkih struktura ili pak totalnu amneziju.  I ja sam se pitao, ali zašto reciklažno dvorište nije već izgrađeno i u funkciji kad je idejni projekt istog izrađen i dobio lokacijsku dozvolu sada već daleke 2012. godine. Danas sam zadovoljan što ništa nije učinjeno, i ono najvažnije što nije učinjena velika šteta koja se ne bi mogla sanirati.
Reda radi, ne mogu a ne spomenuti da je gospodin Babić u inkriminiranom vremenu bio gradski vijećnik, dapače i predsjednik GV,  jedno vrijeme čak i predsjednik NO Eko Moslavine, pa je to pitanje, kad je barem on u pitanju potpuno deplasirano.
Gospoda oporbeni  čelnici ne moraju brinuti. Nova rješenja koja u sebi obuhvaćaju  primarnu selekciju, sekundarnu selekciju, reciklažno dvorište, pogone za oporabu  i projekt gospodarenja odlagalištem  u visokom su stupnju projektiranja . Vrlo skoro će se kompletno idejno rješenje sa tehničkim podlogama i studijom izvodljivosti naći na raspravi u GV Kutine i Popovače i OV Velike Ludine.
Kao i do sada, ali ovaj put sa punom javnom odgovornošću gospoda Babić, Kljakić i Lenart imat će priliku, ali i bit u obvezi odlučivati o sudbini svojih građana, domicilno za Kutinu,  naravno sa svim vijećnicima GV Kutine.

8.    Ne mogu ne upitati se, što su radila uvažena gospoda Babić, Kljakić i Lenart u gotovo 2,5 mandata gradske vlasti u Kutini po pitanju kako oni navode „Mosta preko Kutinice“ , a danas „žure i brinu se“ kad će početi izgradnja istog.
Ta saga se vuče još od 2007. godine. Toliko samo o bivšim vlastodršcima u gradu Kutini, a gospoda Babić i Lenart obnašali su vrlo odgovorne funkcije u izvršnoj vlati tog vremena.
A projekt koji nosi naziv „PRISTUPNA CESTA I MOST PREMA ODLAGALIŠTU KOMUNAKNOG OTPADA KUTINA U ULICI S.0 RADIĆA U KUTINI“ nije izgradnja kokošinjca ili selske ograde.
Tko ne vjeruje treba samo nešto malo pročitati ili jednostavno pitati struku. Da je tomu tako pokazuje i interes te konačni izbor ozbiljnog izvođača radova. U ovom projektu nema i neće biti krivih koraka, dok sam ja odgovorna osoba i vodim Eko Moslavinu.  
Otvaranje gradilišta i početak radova očekujemo u prvim danima studenog 2015 godine.9.    I opet kao ne znam po koji put brojevi koji i mene iznenađuju. 15 novouposlenih i k tom još politički podobnih.  Danas Eko Moslavina zapošljava 59 zaposlenih. Od čega je 52 radnika stalno zaposleno dok je 7 radnika zaposleno na određeno vrijeme od čega jedan po zakonskoj obvezi na 8 sati mjesečno. Konstatacija gospode Babića, Kljakića i Lenarta govori o zapošljavanju „političkih uhljeba“ po direktivi vladajuće strukture u gradu. Prosto je neshvatljivo da navedena gospoda kao čelni ljudi svojih stranaka  nemaju saznanja o političkoj strukturi ukupno zaposlenih, a posebno novouposlenih od svibnja 2014 godine do danas. No to je njihov problem i njihova odgovornost prema radnicima Eko Moslavine pripadnicima političkih opcija koje oni zastupaju.
Svi zaposleni u društvu, kao i novouposleni u Eko Moslavini uredno i uspješno obavljaju svoje radne zadatke, a sve su to u najvećoj mjeri mladi ljudi pretežito iz Kutine, a dijelom i iz Popovače  i Velike Ludine.

10.    Posebno čudno zvuči konstatacija gospode Babića, Kljakića i Lenarta  kako oni „ sa svojim strankama“ ne mogu  mirno promatrati propadanje Eko Moslavine. Ili su zaboravni ili jednostavno ne čitaju, jer bi inače znali da sam u svibnju 2014. godine preuzeo Društvo sa 50 zaposlenih i gubitkom od nešto preko 72.000 kuna, da je društvo 2014 završilo sa 55 zaposlenih i nešto preko 120.000 kuna neto dobiti, a u 2015 godini sa prosječnom zaposlenošću od 58 radnika u prvih 9 mjeseci ostvarilo dobit od preko 125.000 kuna.
Sva oprema radi, plaćeni su svi dugovi iz ranijih razdoblja prema JLS preuzeti diobenom bilancom (iako su u značajnoj mjeri naplaćeni izvan sustava Eko Moslavine), nema dugova prema dobavljačima, sva plaćanja se uredno i u roku izvršavaju, naplata je na zavidnoj razini, plaće i sve obveze prema radnicima i društvu se uredno i na vrijeme izvršavaju, likvidnost je više nego solidna, u potpunosti se poštuju sva radna prava i odredbe Kolektivnog ugovora. Uz navedeno od ožujka 2015. godine je u primjeni smanjenje cijena građanima i poslovnim subjektima ove komunalne usluge za 5%.
Mislim da komentar o „propadanju“ Društva i velikoj brizi gospode oporbenih čelnika govori sam za sebe.11.    Zabrinjava činjenica o javno iskazanom pozivu gospode stranačkih čelnika građanima Kutine da zajedno sa njima  „ZAUSTAVE DOVOZ OTPADA IZ DRUGIH JLS POTPISIVANJEM PETICIJE ZA ZAUSTAVLJANJE DOVOZA OTPADA NA NAŠE ODLAGALIŠTE“.
Političko neznanje ili voda u ušima. Vjerojatno  i jedno i drugo. U ovoj stvari, kao i u drugima građansko pravo je neupitno, a peticija je jedan od temeljnih akata demokracije. No nije na odmet podsjetiti se da sve treba provesti kroz institucije sustava , jer svaka druga opcija vodi u bezvlašće i anarhiju. Nadam se da su toga svjesni gospoda Babić, Kljakić i Lenart.

12.    I na koncu politički je vrlo opasno obmanjivati građane konstatacijom govoreći da je odlagalište „naše“. Odlagalište komunalnog otpada Kutina je javno dobro koje je financirano sa 80 % bespovratnih sredstva države, a 20 % sredstvima JLS ( Kutine. Popovače i Velike Ludine ). JLS su predmetnim kreditnim obvezama opteretile kroz cijenu ove komunalne usluge na određeni rok građane sa 9 kuna po mjesečnom računu,  poslovne subjekte sa 35 kuna po m3 na mjesečnom računu.
Dakle odlagalište  u Kutini je osim vlasništva države i vlasništva svih građana i poslovnih subjekata korisnika ove komunalne usluge iz Kutine, Popovače i Velike Ludine.
Većinsko vlasništvo  grada Kutine u Eko Moslavini ne daje nam u ovom dijelu veća prava, već naprotiv veću brigu i obvezu, jer se odlagalište nalazi u geografskom obuhvatu grada Kutine.
I još nešto; Eko Moslavina kao ovlašteni operater odlagališta komunalnog otpada Kutina u Kutini ima posebne zakonske obveze kojih se striktno pridržava, a na što ukazuje i uredno ishođena Okolišna dozvola, najviši dokument koje jedno društvo može dobiti kad je u pitanju učinkovito gospodarenje otpadom i utjecaj na okoliš.

              Direktor:

     Slavko Sokol dipl. ing.


Reagiranje direktora Eko Moslavine na tvrnje oporbenih celnika.pdf