GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Sajam poslova 2015.
U srijedu 21. listopada u Sportskom centru Kutina bit će održan 8. Sajam poslova u organizaciji HZZ-a Područni ured Kutina, a pod pokroviteljstvom Grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije, te uz pomoć stalnih partnera. Sajam poslova susret je tražitelja posla i poslodavaca, a namijenjen je prvenstveno nezaposlenim osobama, studentima i učenicima koji se ovom prilikom na jednom mjestu mogu informirati o potrebama na tržištu rada, ispuniti upitnike i dobiti povratne informacije o zapošljavanju u Hrvatskoj, ali i na području EU. U dvorani Sportskog centra predstavit će se dosad rekordan broj od 35 poslodavaca. Sajam poslova u Kutini posjetit će i Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić koji će u sklopu tribine «Garancija za mlade» predstaviti mjere za poticanje zapošljavanja mladih. Predstojnica HZZ-a Područnog ureda Kutina, Irena Vdović, na današnjoj konferenciji za novinare pozvala je mlade do 29 godina na ovu tribinu:«Osim mladih važno nam je da se tribini odazovu i poslodavci i obrtnici koji mogu koristiti poticaje HZZ-a i koji će izravno  moći postavljati pitanja i dobiti informacije o poticajima u cilju što većeg zapošljavanja mladih kako bi ti mladi ostali u našoj zemlji». Melita Kodba predstavila je i ostale sadržaje Sajma poslova među kojima i Okrugli stol na temu «Obrazovanje – moj novi posao» na kojem će biti prezentirani obrazovni programi za odrasle koji promoviraju cjeloživotno učenje, a gdje će se predstaviti ustanove, udruge i škole s iskustvima u provođenju ovakvih programa u suradnji sa HZZ-om. Gradonačelnik Kutine  Andrija Rudić dao je podršku Sajmu poslova i pohvalio suradnju Grada Kutine i PU HZZ-a Kutina.«Zadatak mog mandata je smanjenje nezaposlenosti i stvaranje bolje klime u poduzetništvu i u tom smislu smo poduzeli niz mjera koje su dale određene rezultate koji se mogu sročiti u brojke, a jedna od njih je 101 osoba zaposlena izravno uz poticaje grada Kutine i 360 nezaposlenih osoba manje u evidenciji HZZ-a u odnosu na 9 mjesec 2014. Mjere aktivne politike također daju rezultate. Desetak mladih koji su bili na stručnom osposobljavanju uspjelo je nakon toga zasnovati radne odnose», rekao je Rudić. Grad i dalje daje prednost podupiranju poduzetništva smanjujući porezne presije, što je gradonačelnik potkrijepio brojkama: «156 poduzetnika smo oslobodili plaćanja spomeničke rente, smanjili smo cijenu odvoza komunalnog otpada za poduzetnike za 20%, a za 70% smanjili smo komunalne doprinose čime smo omogućili poduzetnicima jeftiniju legalizaciju».Posljednje brojčane pokazatelje o stanju zaposlenosti na području PU Kutina koji obuhvaća područje od Velike Ludine do Jasenovca iznijela je predstojnica PU HZZ-a Kutina Irena Vdović:
»U odnosu na 9. mjesec prošle godine zabilježeno je povećanje broja zaposlenih za 8,4 %, te smanjenje nezaposlenih za 10,8%. U Kutini imamo trenutno 2027 nezaposlenih osoba na evidenciji što je za 15% manje u odnosu na rujan 2014.». Iako među razlozima ima brisanja ljudi sa zavoda za zapošljavanje, te odlazaka na porodiljni, mirovinu ili rad u inozemstvo, zapošljavanje ljudi čini najveći postotak ove statistike koja prati pozitivan trend pada nezaposlenosti na državnoj razini, zaključeno je na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj se građani pozivaju na Sajam poslova 2015. u trajanju od 11-14 sati u Sportski centar Kutina.(gp/ML)19.10.2015. - DruštvoBroj čitanja: 1200 ... Autor:  ...