GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Zamjena najstarije javne rasvjete u gradu
Završena je zamjena najstarije javne rasvjete novim štedljivim i ekološki prihvatljivim led svjetiljkama. U ulicama; Osječka, Pakračka, Novogradiška i Kneza Domagoja postavljeno je 37 novih led svjetiljki snage 43w. Tako će se smanjiti potrošnja električne energije za isti učinak što će smanjiti troškove javne rasvjete. Jednako je važno što će se smanjiti i svjetlosno onečišćenje okoliša. Uz nove svjetiljke na stupove su ugrađeni novi sklopnici i kablovi te su stupovi zaštićeni i obojani.    U ovom dijelu Kutine javna je rasvjeta postavljena sredinom 1960-ih godina i do sada nije mijenjana. Vrijednost je radova 135 tisuća kn, sa 90 tisuća kn radove je sufinanciralo Ministarstvo graditeljstva.2.10.2015. - GospodarstvoBroj čitanja: 1419 ... Autor:  ...