GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Predstavljen Program za mlade Grada Kutine
U budućem Klubu mladih Kockica javnosti je predstavljen Program za mlade Grada Kutine. Primjena je to Nacionalnog programa djelovanja za mlade Republike Hrvatske i izraz skrbi Grada Kutine za svoje mlade sugrađane. Program se planski i detaljno izrađivao godinu dana, sufinanciran je sa 85% od strane Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Kutina od 15%.Ovim akcijskim planom stvorila se strateška osnova za razvijanje budućih projekata i programa te kvalitetna osnova za daljnje djelovanje mladih, rekao je Josip Toš, voditelj projekta."Dr. Gorana Simonović profesorica sociologije izradila je analizu postojećeg stanja mladih u Kutini. Mladih od 15 do 29 godina članova udruga, studenata, školaraca… Dobili smo kvalitetnu analizu postojećeg stanja i na temelju toga izraditi program i odrediti ključne ciljeve, mjere i aktivnosti što bi Grad Kutina, udruga i partneri trebali obaviti u razdoblju do 2020. godine za mlade u Kutini."    Nositelj projekta je Grad Kutina, a partnerska je udruga Foto video klub Kutina. U pripremi programa održano je više od 40 radionica. U izradu programa bilo je uključeno 25 udruga, volonteri, gradske ustanove i ostali aktivni građani. U provedbenim aktivnostima sudjelovala je Udruga KOMA domaćin predstavljanja programa. Jakov Rakić, predsjednik Udruge istaknuo je i najveću želju mladih u Kutini."Jedan od najspominjanijih problema mladih u Kutini je prostor za mlade. Iskreno se nadam da će ostvariti Klub mladih Kockica gdje se sada nalazimo i da će se ostvariti sve mjere koje smo naveli u Programu."    Pročelnica za Odjela za društvene djelatnosti Grada Kutine Jasminka Molnara zahvalila je i čestitala mladima te svim partnerima u provedbi i izradi Programa za mlade. Mladi nisu problem. Mladi su potencijal i to su pokazali izradom ovog programa. Pročelnica Jasminka Molnar izrazila je uvjerenje kako će kroz provedbom programa mladi uspjeti ostvariti svoje potencijale u Kutini. "Prvi korak u postizanju zadanih ciljeva je upravo izrada ovog Programa za mlade. Nadam se da ovo neće biti samo ideja na papiru, nego da će se ideje predstavljene u sadržaju ove brošure ostvariti i primijeniti, ne do 2020. godine, nego možda i ranije."    Gradonačelnik Kutine Andrija Rudić izrazio je zadovoljstvo usvajanjem Programa. Podsjetio je kako je prvi Gradski program djelovanja za mlade u Kutini usvojen davne 2003. godine."Ja kao autor tog prošlog programa mogu reći da je ovaj program kvalitetniji nego onaj prošli, koji se radio u drugačijim uvjetima. Ali, bio je isto tako iskren dokument, kao i ovaj dokument jednog vremena u kojem živimo i gdje na početku možete pročitati da Kutina nije grad koji je oblikovan za mlade. To smo i mi isto detektirali 2003. godine kada smo radili na tom programu. Međutim, nije bilo iskrene želje da se taj Gradski program djelovanja za mlade provede. Sada kao gradonačelnik i kao čovjek koji je prije 12 godina sudjelovao u izradi jednog takvog dokumenta bit ću jamac provedbe ovog Programa za mlade. Mogu reći i da smo već neke aktivnosti iz ovog Programa već počeli provoditi."    Gradsko vijeće Kutine prihvatilo je Program za mlade i tako odobrilo njegovu provedbu. Mladi u Kutini sami su si stvorili priliku i pokazali su da ju mogu iskoristiti. Na kraju predstavljanja svog programa mladi su poručili kako će svojim proaktivnim pristupom i sudjelovanjem u javnom i društvenom životu Kutine ostvariti i sve potrebe mladih. (nb)

GALERIJA FOTOGRAFIJA Predstavljanje programa za mlade1.10.2015. - DruštvoBroj čitanja: 1379 ... Autor:  ...