GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Odluka o odabiru u predmetu: Nabava tableta za učenike
31.8.2018.

Na temelju čl. 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), naručitelj Osnovna škola Vladimira Vidrića donosi: Odluku o odabiru  najpovoljnije ponude u predmetu: Nabava tableta za učenike I


Pročitajte obavijest.

Društvene djelatnosti: JAVNI POZIV UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA
29.8.2018.
Grad Kutina na temelju Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju prijevoza učenika Srednjih škola s područja Grada Kutine za 2018./19. školsku godinu, donesene 20.kolovoza 2018.godine upućuje JAVNI POZIV UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA s područja Grada Kutine koji svakodnevno putuju u školu.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Izvođenje radova građevinske sanacije (konstruktivne) drvene kuće/trijema u Crkvenoj ulici 52 A u Kutini
23.8.2018.

Grad Kutina sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Grada Kutine 3/17) objavljuje Odluku o početku postupka jednostavne nabave radova građevinske sanacije (konstruktivne) drvene kuće/trijema u Crkvenoj ulici 52 A u Kutini.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: OŠ Vladimira Vidrića - Tableti za učenike - Izmjena dokumentacije
23.8.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) OŠ  Vladimira Vidrića, Kutina objavljuje 1. izmjenu i dopunu Dokumentacije za nadmetanje za Jednostavnu nabavu robe, tableti za učenike. 


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o privremenom zatvaranju prometa županijske ceste broj 3163 (Selište-D45)
20.8.2018.
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN broj 84/11; 92/14), i članka 4. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN broj 119/07 ) donosi
O D L U K U
1. Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta broj 3163 (Selište - D45) u naselju Selište a radi izvođenja asfalterskih radova.
2. Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 20.08.2018. g. do 25.08.2018.g. svakodnevno u periodu od 08,00 od o 18,00 sati.
3. Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a obilazni pravac za sva vozila je preko D45 Kutina – Ž3124 Gornja Gračenica – L33021 Mikleuška – Ž3163 Selište i obratno.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - savjetnik za prometni sustav
17.8.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto – savjetnik za prometni sustav u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - stručni suradnik za građenje
17.8.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto – stručni suradnik za građenje u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za građenje, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - viši referent – komunalni redar
17.8.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto - viši referent – komunalni redar u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Društvene djelatnosti: Pomoćnici u nastavi OŠ Vladimira Vidrića
13.8.2018.
U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).

Pročitajte obavijest.

Društvene djelatnosti: Pomoćnici u nastavi OŠ Mate Lovraka
13.8.2018.
U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).

Pročitajte obavijest.

Društvene djelatnosti: Pomoćnici u nastavi OŠ Zvonimira Franka
13.8.2018.
U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za imenovanje pročelnika
6.8.2018.
Gradonačelnik Grada Kutine, na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za financije - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Natječaj za prijam u službu - administrativni tajnik
6.8.2018.
Pročelnica Službe za opće poslove Grada Kutine, na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Grad Kutinu, u Službu za opće poslove na radno mjesto: referent –administrativni tajnik gradonačelnika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Zvonimira Franka - rekonstrukcije pristupnog ulaza i podnih obloga
1.8.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) OŠ  Zvonimira Franka, Kutina objavljuje nabavu radova rekonstrukcije pristupnog ulaza i podnih obloga u učionicama Posebnog odjela OŠ Zvonimira Franka, Kutina. 


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O PROVOĐENJU AKCIJE SAKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA
30.7.2018.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka, EKO MOSLAVINA d.o.o., tijekom mjeseca KOLOVOZA i RUJNA ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.Stoga molimo građane da postupe odgovorno te svoj glomazni otpad odlože na predviđenim lokacijama u specijaliziranim spremnicima.

Obavještavaju se  građani da će se specijalizirani spremnici  s natpisom : „SPREMNICI ZA KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD“ postaviti  na području Grada Kutine, Grada Popovače te Općine Velika Ludina prema sljedećim rasporedima:


Pročitajte obavijest.


Stranica 9 od 33 Predhodna [6][7][8][9][10][11] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti