GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova
8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava higijenskih servisa i skloništa za životinje u 2018. - Odluka o odabiru
19.4.2018.

Grad Kutina sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje da je odabrani ponuditelj u ovom postupku nabave Veterinarska stanica Kutina d.o.o., V. Nazora 61, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Izbori za Dječje gradsko vijeće
18.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, objavljuje izbore za Dječje gradsko vijeće Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Poziv za dostavu ponude za održavanje horizontalne prometne signalizacije
17.4.2018.
Poziv zainteresiranim ponuditeljima za dostavu ponude u predmetu komunalne djelatnosti održavanja horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Kutine.

Rok za dostavu ponuda je 02.05.2018. u 13:00 sati.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV
17.4.2018.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o zatvaranju prometa – Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini 21. travnja
16.4.2018.


Zbog održavanja manifestacije Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini 21.04.2018. godine promet će privremeno biti zatvoren od 10:00 do 12:00 sati na sljedećim relacijama:
- Trg Kralja Tomislava od križanja s Kolodvorskom ulicom do križanja sa ulicom A. Šenoe
- Crkvena ulica od skretanja u Ul. Grofova Erdodyja do ulice Trg kralja Tomislava

Privremena regulacija prometa će biti dužinom biciklističkih ruta.
• Duža (ekstremnija) ruta – 31 km, start u 11:00 sati: gradski trg Kutina – Trg kralja Tomislava – Ul. Vladimira Nazora – Ul. Antuna Mihanovića – Mišinka – Gojlo – Ilova - Ul. braće Perkovića (skretanje kod crkve)– Zbjegovača – Banova Jaruga – Ul. kneza Lj.Posavskog – Piljenice – Ilova – Batina – Husain – Ul. Vladimira Nazora – Ul. Vladimira Preloga - Ul. Lavoslava Ružičke– Slavonska ul. (prelazak preko Al.Vukovara) – Sisačka ulica – cilj: jezero Bajer
• Kraća (obiteljska) ruta – 6,5 km, start u 11:30 sati: gradski trg Kutina – Trg kralja Tomislava - Ul. Stjepana Radića – Sisačka ul. – cilj: jezero Bajer


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Pružanje usluge dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine
13.4.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu usluge dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2018. godini. Rok za dostavu ponuda je 23.4.2018. godine do 9 sati.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru - Energetska obnova DV Neven
13.4.2018.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Dječji vrtić Kutina objavljuje obavijest o odabiru Usluga obavljanja stručnog nadzora za projekt Energetska obnova - Dječji vrtić Kutina - zgrada Neven.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine za 2018.
13.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi JAVNOG NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - pojačano održavanje na području Grada Kutine u 2018. godini. Predmet natječaja – povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA -POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA KUTINE ZA 2018. GODINU.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11
12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Obavijest korisnicima kojima istječu ili su istekli Ugovori za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
12.4.2018.

 

Na temelju članka 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018), dalje: Zakon, s dosadašnjim korisnicima kojima Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (dalje: Ugovori) istječu nakon stupanja na snagu Zakona ili s korisnicima kojima su istekli Ugovori prije stupanja na snagu Zakona, ali nisu podnijeli Agenciji zahtjev, a u mirnom su posjedu istoga, Grad Kutina može sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, na njihov zahtjev, na rok do dvije godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11.
12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj - referent za komunalne i opće poslove
9.4.2018.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje na radno mjesto: referent za komunalne i opće poslove

Pročitajte obavijest.

Natječaj: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
9.4.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za projekte i razvoj u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj - savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima
9.4.2018.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto: savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima – 1 izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Pročitajte obavijest.


Stranica 9 od 33 Predhodna [6][7][8][9][10][11] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti