GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Natječaj: Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema POS-a
6.5.2019.
Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a od 12. veljače 2019.godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva .

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Ekološka akcija "Zelena čistka": Javni poziv gradonačelnika Zlatka Babića
9.4.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić uputio je javni poziv građanima na sudjelovanje u velikoj ekološkoj akciji Zelena čistka, koja će se održati 13. travnja od 8:00 sati na 5 lokacija s područja Grada Kutine


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija gumene podloge na dječjem igralištu
8.4.2019.

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu (rekonstrukciju) gumene podloge na dječjem igralištu na Trgu dr. F. Tuđmana u Kutini

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda:  17.04.2019. u 9,00 sati (bez obzira na način dostave).


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: RECIKLAŽNO DVORIŠTE - Pružanje usluge promocije projekta
8.4.2019.
Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave usluge: RECIKLAŽNO DVORIŠTE – pružanje usluge promocije projekta.

Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Odluka o socijalnoj skrbi
8.4.2019.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo predlaže za javno savjetovanje Odluku o socijalnoj skrbi. Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću želi se unaprijediti sustav prava iz socijalne skrbi na području Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Izbori: Objava biračima pripadnicima nacionalnih manjina
5.4.2019.

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019. 

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. 

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni poziv za pomoćnika u nastavi
4.4.2019.

U sklopu projekta "Učimo zajedno II" raspisuje se Javni poziv za izbor jednog pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama, koji je na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integriran u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja, zbog zamjene pomoćnika u nastavi za vrijeme bolovanja.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade Gradske uprave
4.4.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu zgrade gradske uprave


Pročitajte obavijest.

Izbori: Obavijest o dežurstvu Izbornog povjerenstva Grada Kutine
4.4.2019.

U svezi provedbe izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati 5. svibnja 2019. godine Izborno povjerenstvo Grada Kutine objavljuje uredovno vrijeme i  dežurstva.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Jednostavna nabava Grad Kutina: Izgradnja pristupne ceste PZKII, trasa 3 (nastavak)
3.4.2019.

 

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu radova na Izgradnji pristupne ceste PZKII, trasa 3 (nastavak).

Rok za dostavu ponuda je 12.4.2019. godine do 9,30 sati.

 

 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Jednostavna nabava Grad Kutina: Izgradnja pješačke staze uz Kutinicu (II. dio) – građevinski dio
3.4.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu radova na Izgradnji pješačke staze uz Kutinicu (II. dio) – građevinski dio

Rok za dostavu ponuda je 12.4.2019. godine do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Pružanje usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2019. godini
2.4.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/2017) Grad Kutina objavljuje postupak jednostavne nabave pružanja usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2019. godini.

 


Pročitajte obavijest.

Natječaj: OBJAVA 3. NATJEČAJA LAG-A “MOSLAVINA”
2.4.2019.
LAG “Moslavina”  dana 1.4.2019. godine objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 16.4.2019. do 16.5.2019. godine. 

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Grad Kutina: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: Stručno usavršavanje odgojitelja/učitelja/nastavnika i stručnih suradnika u sklopu projekta „Školuj se i uči „
29.3.2019.

Temeljem članka 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br. 3/17) Grad Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: Stručno usavršavanje odgojitelja/učitelja/nastavnika i stručnih suradnika u sklopu projekta „Školuj se i uči „ – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno – obrazovni na području Grada Kutina.

 


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Objava biračima
28.3.2019.

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u "Narodnim novinama", broj 30/19, 26. ožujka 2019.


Pročitajte obavijest.


Stranica 6 od 33 Predhodna [3][4][5][6][7][8] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti