GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Natječaj: Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema POS-a
6.5.2019.
Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a od 12. veljače 2019.godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva .

Pročitajte obavijest.

Društvene djelatnosti: Pravilnik o kriterijima i mjerilima za bodovanje u postupku dodjele nektretnina udrugama na korištenje
25.2.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine donosi Pravilnik o kriterijima i mjerilima za bodovanje u postupku dodjele nektretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti za opće dobro.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Odluka o privremenoj zabrani prometa za teretne automobile
22.2.2019.
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), i članka 5. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN broj 119/07), donosi se odluka o privremenoj zabrani prometa za teretne automobile s priključnim vozilom (prikolicom ili poluprikolicom), na županijskim cestama

Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - Baranjska ulica
21.2.2019.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine - ulični plinovod u Baranjskoj ulici na postojećoj građevnoj čestici k.čbr. 8246/1 i 8249 k.o. Kutina (Kutina, Baranjska ulica).

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje - inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude"
21.2.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave nabave kuhinjskih elemenata sa uređajem i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarsku izradu slastica i stol za pripremu jela pred gostom nužnih za provedbu Programa osposobljavanja "Turističko - ugostiteljski slastičar" u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje - inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude"

 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave
21.2.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: kuhinjski elementi sa uređajima i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarski izradu slastica i stol za pripremu jela pred gostom nužnih za provedbu Programa osposobljavanja "Turističko - ugostiteljski slastičar" u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje- inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude"


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava i dostava opreme u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu"
20.2.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava i dostava opreme u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu".

Rok za dostavu ponuda 01.03. 2019. do 12,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javni poziv za uvid u spis predmeta
19.2.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - Ulični vodovod u Ulici Antuna Nemčića u Kutini

   na katastarskim česticama :

   7842/2,1453/1,1453/3,7787/12,1464/2,1464/1,1474/2,1474/3,1474/4,1474/7,1474/9,

   1474/10,1475/3,1472/2,1472/1,1474/5 k.o. Kutina (KUTINA, ANTUNA NEMČIĆA).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana01.03.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Kutina, soba broj 11, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina..
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Moslavina d.o.o.
19.2.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - ulični vodovod u Ulici Zbor narodne garde u naselju Banova Jaruga

   na katastarskoim česticama 868, 856, 199/2, 200, 201/6, 737, 738, 724/2, 724/3, 724/4, 725/1 k.o. Banova Jaruga (BANOVA JARUGA, Ulica ZBORA NARODNE GARDE).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana01.03.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Grad Kutina, Gradska vijećnica, soba broj 11, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina..
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Moslavina d.o.o.
19.2.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - Ulični vodovod u Ulici odvojak Novo Brdo u naselju Husain

   na katastarskoj(im) čestici(ama) 895,906,909/3,876/1 k.o. Husain (HUSAIN, NOVO BRDO).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana01.03.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Grad Kutina, Gradska vijećnica, soba broj 11, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina..
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Moslavina d.o.o.
19.2.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - vodovod u Ulici Svete Ane u naselju Katoličke Čaire

   na katastarskim česticama 3304,3305,3378/2,3378/3,3378/4,3379/1,3718/6 k.o. Selište (SV.ANE ,KATOLIČKE ČAIRE).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana01.03.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Kutina, Gradska vijećnica, soba broj 11, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina..
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave održavanje vertikalne signalizacije i slivnika za razdoblje 2019.-2020.
15.2.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave održavanje vertikalne signalizacije i slivnika za razdoblje 2019.-2020.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine Kutina - Odluka o početku postupka jednostavne nabave za tiskani materijal u 2019. godini
15.2.2019.

Muzej Moslavine Kutina objavljuje Odluku o početku postupka jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora za tiskani materijal u 2019. godini

 


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o zatvaranju prometa – Fašnik u Kutini 23. veljače (subota)
14.2.2019.
Obavijest o zatvaranju prometa – Fašnik u Kutini 23. veljače (subota)

Zbog održavanja manifestacije Fašnik u Kutini 23.02.2019. godine promet će biti zatvoren:
- u vremenu od 12:30 do 19:00 sati
• Tržna ul. (od Upravne zgrade Komunalnih servisa) do križanja s Kolodvorskom ulicom

- a privremena regulacija prometa u vremenu od 13:30 do 14:30 sati u slijedećim ulicama:
• dio Kolodvorske ulice od raskrižja sa Ulicom kralja Petra Krešimira IV do raskrižja s ulicom Hrvatskih branitelja
• Trg kralja Tomislava – od raskrižja sa Kolodvorskom ulicom do raskrižja sa ulicom A. Šenoe
• Crkvena ulica – od križanja sa ul. Trg kralja Tomislava do Ul. Grofova Erdodyja

Promet će se preusmjeravati okolnim prometnim pravcima.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljo. svrhe
8.2.2019.
Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Pročitajte obavijest.


Stranica 6 od 33 Predhodna [3][4][5][6][7][8] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti