GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Natječaj: Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema POS-a
6.5.2019.
Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a od 12. veljače 2019.godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva .

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala
26.4.2019.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave: nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002. 

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o zatvaranju prometa – Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini 27. travnja
26.4.2019.

Obavijest o zatvaranju prometa – Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini 27. travnja

Zbog održavanja manifestacije Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini 27.4.2019. godine promet će privremeno biti zatvoren od 10:00 do 12:00 sati na sljedećim relacijama:
- Trg Kralja Tomislava od križanja s Kolodvorskom ulicom do križanja sa ulicom A. Šenoe
- Crkvena ulica od skretanja u Ul. Grofova Erdodyja do ulice Trg kralja Tomislava

Privremena regulacija prometa će biti dužinom biciklističkih ruta.
• Duža (ekstremnija) ruta – 42 km, start u 11:00 sati
o Trg dr. Franje Tuđmana (Kutina) – Trg kralja Tomislava – Ul. Vladimira Nazora – Husain – Batina - Ilova - Ul. braće Perkovića (skretanje kod crkve)– Piljenice – Kraljeva Velika – Kolodvorska ulica (Lipovljani) – Trg hrv. Branitelja (Lipovljani) – Sajmišna ulica (Lipovljani) – Kutinska ulica (Lipovljani) – Piljenice – Ul. Ljudevita Posavskog (Piljenice) – Banova Jaruga – Aleja Vukovar – Slavonska ulica – Sisačka ulica – cilj: jezero Bajer
• Kraća (obiteljska) ruta – 15,5 km, start u 11:15 sati
o Trg dr. Franje Tuđmana (Kutina) – Ul. Stjepana Radića – Zagrebačka ulica – Fumićeva ulica – Prijamni centar Repušnica – Fumićeva ulica – Zagrebačka ulica – Ul. Stjepana Radića – Sisačka ul. – cilj: jezero Bajer


Pročitajte obavijest.

Izbori: Rješenje o određivanju biračkih mjesta
18.4.2019.
Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj donijelo je R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2019. godini na području Grada Kutine
18.4.2019.

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj predlaže za javno savjetovanje PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2019. godini na području Grada Kutine. Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću želi se unaprijediti sustav potpora za obrt, malo i srednje poduzetništvo na području Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2019. godini na području Grada Kutine
18.4.2019.

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj predlaže za javno savjetovanje PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2019. godini  na području Grada Kutine. Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću želi se unaprijediti sustav potpora za obrt, malo i srednje poduzetništvo na području Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2019. godini na području Grada Kutine
18.4.2019.

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj predlaže za javno savjetovanje PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2019. godini  na području Grada Kutine. Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću želi se unaprijediti sustav potpora za obrt, malo i srednje poduzetništvo na području Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Izbori: Zbirna lista kandidata i pravovaljana kandidatura za izbor predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Kutini
16.4.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidatura i pravovaljane kandidature za izbor predstavnika albanske nacionalne manjine .


Pročitajte obavijest.

Izbori: Zbirna lista kandidata i pravovaljana kandidatura za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kutini
16.4.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidata i pravovaljanu kandidaturu za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kutini.


Pročitajte obavijest.

Izbori: Zbirna lista kandidata i pravovaljana kandidatura za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini
16.4.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidata i pravovaljanu kandidaturu za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini.Pročitajte obavijest.

Izbori: Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini
16.4.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidata i pravovaljanu kandidaturu za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Proširenje plinske mreže u Poslovnoj zoni - radovi (PZK II-Dionica D1)
15.4.2019.
Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.05.2017., Službene novine Grada Kutine br. 3/17) Grad Kutina objavljuje 1. izmjenu dokumentacije za nadmetanje i troškovnik za provedbu postupka jednostavne nabave radova: Proširenje plinske mreže u Poslovnoj zoni - radovi (PZK II-Dionica D1).

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru
12.4.2019.

Sukladno članku 17. stavak (11) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 18. ožujka 2019. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklopljen je Ugovor sa ponuditeljem: Veterinarska stanica Kutina d.o.o., V. Nazora 61, 44320 Kutina.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
10.4.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine 09.04.2019., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala - Poništeno
10.4.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave: nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002. 


Pročitajte obavijest.


Stranica 5 od 33 Predhodna [2][3][4][5][6][7] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti