GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova
8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
14.3.2018.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu administrativno-financijskog stručnjaka, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme za trajanja projekta Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK, radi obavljanja privremenih poslova, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava uredskog materijala
14.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu Uredskog materijala. Rok za dostavu ponuda je 23.3.2018. godine do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
13.3.2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 20. ožujka 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje
8.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu usluge higijenskih servisa i skloništa za životinje. Rok za dostavu ponuda je 19.3.2018. godine do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Obavijest o pružanju besplatne pravne pomoći
8.3.2018.

Obavještavaju se građani da Grad Kutina u suradnji sa Pravnom klinikom
Sveučilišta u Zagrebu
organizira

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U KUTINI

u petak, 16. ožujka 2018. godine

u vremenu od 10,00 do 14,00 sati
u Gradskoj vijećnici, I kat, Trg kralja Tomislava 12,

Besplatnu pravnu pomoć pružati će studenti Pravne klinike Sveučilišta u Zagrebu.

Zainteresirane stranke moraju sa sobom ponijeti svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na njihov slučaj te osobnu iskaznicu i OIB.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Lokacijska dozvola- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom
8.3.2018.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Infraterra" d.o.o. Kutina, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje Lokacijsku dozvolu. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Obavijest o imenovanju pročelnika upravnih tijela
7.3.2018.
Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), daje se obavijest o ishodu javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Kutine.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava sadnog materijala
6.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br. 3/17) , Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu sadnog materijala u 2018. godini.

Rok za dostavu ponuda je do 16.03.2018. godine do 11:00 sati.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava zaštitarskih i recepcijskih usluga
6.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu zaštitarske i recepcijske usluge u objektu Gradske uprave Grada Kutine. Rok za dostavu ponuda je 15.3.2018. u 11,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Izgradnja nogostupa u ul. K.P.Krešimira IV - jug
2.3.2018.

Supladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji nogostupa u ul. K.P.Krešimira IV - jug. Rok za dostavu ponuda je 13.3.2018. u 10,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Izgradnja javne rasvjete u ulici V. Preloga
2.3.2018.

 

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji javne rasvjete u ulici V. Preloga u Kutini. Rok za dostavu ponuda je 13.3.2018. u 9,00 sati.

Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - MOSLAVINA d.o.o.
26.2.2018.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine, na građevnoj čestici koja sadrži katastarske čestice br. 9144, 9145, 9146, 9147/1, 9147/2, 9147/3, 9148, 9149/1, 9149/12, 9149/13, 9150, 9152/1, 9153/1, 9154, 9155, 9156, 9152/3, 9231/2, 9359/1, 9457, 9821, 9454/3, 9454/4, 9454/5, 9820, 9817/1, 7125/10, 7125/5, 9557, 7121, 7789/2, 7646/1, 9843. k.o. Kutina i katastarske čestice br. 3755 i 3582 k.o. Ilova.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA -ZIMSKA SLUŽBA
23.2.2018.
Gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi JAVNOG NATJEČAJA za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -ZIMSKA SLUŽBA na području Grada Kutine. Predmet natječaja - obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA -ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU GRADA KUTINE.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
23.2.2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte obavijest.


Stranica 5 od 35 Predhodna [2][3][4][5][6][7] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti