GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova
8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Predajte zahtjev za legalizaciju objekata – rok 30. lipnja 2018. godine
1.5.2018.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 65/17) ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji će trajati do 30. lipnja 2018. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona povećan je broj slučajeva u kojima je dopuštena mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada:

  • na površinama izvan građevinskog područja u parku prirode ili regionalnom parku, za građevine koje su izgrađene u skladu s prostornim planom,
  • u planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina, za koje javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole,

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine
5.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
4.4.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Grad Kutinu, u Službu za opće poslove vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove referenta za protokol i odnose s javnošću, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: OBAVIJEST PROVODITELJA USLUGE DERATIZACIJE ZA PODRUČJE GRADA KUTINE (VETERINARSKA STANICA KUTINA)
3.4.2018.
Predviđeno vrijeme trajanje preventivne proljetne akcije deratizacije je 32 radnih dana, akcija započinje 5.04.2018. godine i traje do 18.05.2018. godine. No, u slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika, mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan. Građanstvo se u vremenu trajanja deratizacije neprekidno obavještava o mjerama opreza direktno na terenu i daju se pismene upute od djelatnika. 

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - stručni suradnik za graditeljstvo
30.3.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme. POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru - OŠ Mate Lovraka - Zapad
27.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Osnovna škola Mate Lovraka objavljuje obavijest o odabiru Usluga obavljanja stručnog nadzora za projekt Energetska obnova zapadne zgrade s dvoranom OŠ Mate Lovraka Kutina.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga
20.3.2018.
Grad Kutina objavljuje obavijest o objavi postupka nabave 2 motorna vozila putem operativnog leasinga (osobno vozilo više srednje klase i električno osobno vozilo niže srednje klase)  u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 10.4.2018. godine do 12,00 sati.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Uredski materijal - izmjena dokumentacije
16.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu Uredskog materijala - izmjenu dokumentacije. Rok za dostavu ponuda je 23.3.2018. godine do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za prijam u službu - vježbenik, referent za protokol i odnose s javnošću
16.3.2018.
Pročelnica Službe za opće poslove Grada Kutine, na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Grad Kutinu, Službu za opće poslove - vježbenika/cu - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove referenta za protokol i odnose s javnošću.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za graditeljstvo
16.3.2018.
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo – 1 izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za prijam u službu - viši referent za projekte i razvoj
16.3.2018.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto viši referent za projekte i razvoj – 1 izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga
15.3.2018.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada
15.3.2018.
Grad Kutina objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine prikupljanjem pisanih ponuda.

Pročitajte obavijest.

Društvene djelatnosti: Odluka o odabiru programa/projekata/manifestacija za dodjelu financijske potpore
15.3.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine donosi Odluku o odabiru programa/projekata/manifestacija za dodjelu financijske potpore iz Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu. Ovom Odlukom odabiru se programi/projekti/manifestacije organizacija civilnog društva za sufmanciranje iz Proračuna Grada Kutine za 2018.godinu, a koji su od interesa za Grad Kutinu.


Pročitajte obavijest.


Stranica 4 od 35 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti