GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Aktualnosti: Zahtjev Petrokemije d.d. za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
9.5.2019.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je na svojim službenim stranicama ( www. mzoe.hr ) informaciju o zahtjevu operatera Petrokemije d.d. za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemije d.d.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru
9.5.2019.

Sukladno članku 17. stavak (11) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Pružanje usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2019. godini“ koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 2. travnja 2019. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Pružanje usluge poduzetničkog akceleratora Kutina
8.5.2019.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave usluge pružanja usluge poduzetničkog akceleratora Kutina. 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Upravljanje Poduzetničkim inkubatorom Kutina
8.5.2019.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave usluge upravljanja poduzetničkim inkubatorom Kutina.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Radno mjesto učitelja/ice u okviru EU projekta "Školuj se i uči"
7.5.2019.

Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina raspisuje Natječaj za potrebe provođenja EU projekta "Školuj se i uči  - projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina" za učitelja/icu za rad u produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Izgradnja pješačke staze uz Kutinicu (II. dio) – javna rasvjeta
6.5.2019.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova na izgradnji pješačke staze uz Kutinicu (II. dio) – javna rasvjeta. 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dom u Radićevoj ulici - Romsko naselje (nastavak izgradnje)
6.5.2019.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova na Domu u Radićevoj ulici - Romsko naselje (nastavak izgradnje).


Pročitajte obavijest.

Izbori: ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI
6.5.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 5 svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje ODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI.


Pročitajte obavijest.

Izbori: ODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI
6.5.2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 5. svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje ODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI.

Pročitajte obavijest.

Izbori: ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI
6.5.2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 5. svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje ODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI.

Pročitajte obavijest.

Izbori: Odluka o rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Kutini
6.5.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 5. svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje ODLUKU O REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema POS-a
6.5.2019.
Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a od 12. veljače 2019.godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva .

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina
2.5.2019.
Grad Kutina objavljuje dana 2.5.2019. godine natječaj za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Kutina (Hrv. branitelja 2, Kutina) za male i srednje poduzetnike. Rok za dostavu ponuda je 15.5.2019. godine.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: OBAVIJEST OBVEZNICIMA KOMUNALNE NAKNADE
30.4.2019.

Grad Kutina obaviještava sve obveznike komunalne naknade koji zbog nepravodobne dostave od strane Hrvatske pošte d.d. nisu na vrijeme zaprimili uplatnice za 1. kvartal 2019. godine (sa datumom dospijeća 20.04.2019.), da se obveza po istima može podmiriti do 20.06.2019. godine.Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Krč
30.4.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - brza cesta od južne obilaznice do nove Industrijsko logističke zone Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.


Stranica 4 od 33 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti