GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Natječaj: Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema POS-a
6.5.2019.
Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a od 12. veljače 2019.godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva .

Pročitajte obavijest.

Izbori: Zbirna lista kandidata i pravovaljana kandidatura za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini
16.4.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidata i pravovaljanu kandidaturu za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini.Pročitajte obavijest.

Izbori: Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini
16.4.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidata i pravovaljanu kandidaturu za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Proširenje plinske mreže u Poslovnoj zoni - radovi (PZK II-Dionica D1)
15.4.2019.
Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.05.2017., Službene novine Grada Kutine br. 3/17) Grad Kutina objavljuje 1. izmjenu dokumentacije za nadmetanje i troškovnik za provedbu postupka jednostavne nabave radova: Proširenje plinske mreže u Poslovnoj zoni - radovi (PZK II-Dionica D1).

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru
12.4.2019.

Sukladno članku 17. stavak (11) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 18. ožujka 2019. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklopljen je Ugovor sa ponuditeljem: Veterinarska stanica Kutina d.o.o., V. Nazora 61, 44320 Kutina.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
10.4.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine 09.04.2019., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala - Poništeno
10.4.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave: nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002. 


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
9.4.2019.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Ekološka akcija "Zelena čistka": Javni poziv gradonačelnika Zlatka Babića
9.4.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić uputio je javni poziv građanima na sudjelovanje u velikoj ekološkoj akciji Zelena čistka, koja će se održati 13. travnja od 8:00 sati na 5 lokacija s područja Grada Kutine


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija gumene podloge na dječjem igralištu
8.4.2019.

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu (rekonstrukciju) gumene podloge na dječjem igralištu na Trgu dr. F. Tuđmana u Kutini

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda:  17.04.2019. u 9,00 sati (bez obzira na način dostave).


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: RECIKLAŽNO DVORIŠTE - Pružanje usluge promocije projekta
8.4.2019.
Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave usluge: RECIKLAŽNO DVORIŠTE – pružanje usluge promocije projekta.

Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Odluka o socijalnoj skrbi
8.4.2019.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo predlaže za javno savjetovanje Odluku o socijalnoj skrbi. Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću želi se unaprijediti sustav prava iz socijalne skrbi na području Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Izbori: Objava biračima pripadnicima nacionalnih manjina
5.4.2019.

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019. 

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. 

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni poziv za pomoćnika u nastavi
4.4.2019.

U sklopu projekta "Učimo zajedno II" raspisuje se Javni poziv za izbor jednog pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama, koji je na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integriran u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja, zbog zamjene pomoćnika u nastavi za vrijeme bolovanja.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade Gradske uprave
4.4.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu zgrade gradske uprave


Pročitajte obavijest.


Stranica 3 od 33 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti