GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova
8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Predajte zahtjev za legalizaciju objekata – rok 30. lipnja 2018. godine
1.5.2018.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 65/17) ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji će trajati do 30. lipnja 2018. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona povećan je broj slučajeva u kojima je dopuštena mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada:

  • na površinama izvan građevinskog područja u parku prirode ili regionalnom parku, za građevine koje su izgrađene u skladu s prostornim planom,
  • u planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina, za koje javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole,

Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11
12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Obavijest korisnicima kojima istječu ili su istekli Ugovori za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
12.4.2018.

 

Na temelju članka 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018), dalje: Zakon, s dosadašnjim korisnicima kojima Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (dalje: Ugovori) istječu nakon stupanja na snagu Zakona ili s korisnicima kojima su istekli Ugovori prije stupanja na snagu Zakona, ali nisu podnijeli Agenciji zahtjev, a u mirnom su posjedu istoga, Grad Kutina može sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, na njihov zahtjev, na rok do dvije godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11.
12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj - referent za komunalne i opće poslove
9.4.2018.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje na radno mjesto: referent za komunalne i opće poslove

Pročitajte obavijest.

Natječaj: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
9.4.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za projekte i razvoj u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj - savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima
9.4.2018.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto: savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima – 1 izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
9.4.2018.

Grad Kutina objavljuje natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje na području grada Kutine. Rok za dostavu ponuda je 20.4.2018. godine (bez obzira na način dostave).


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta
6.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine
5.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
4.4.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Grad Kutinu, u Službu za opće poslove vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove referenta za protokol i odnose s javnošću, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: OBAVIJEST PROVODITELJA USLUGE DERATIZACIJE ZA PODRUČJE GRADA KUTINE (VETERINARSKA STANICA KUTINA)
3.4.2018.
Predviđeno vrijeme trajanje preventivne proljetne akcije deratizacije je 32 radnih dana, akcija započinje 5.04.2018. godine i traje do 18.05.2018. godine. No, u slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika, mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan. Građanstvo se u vremenu trajanja deratizacije neprekidno obavještava o mjerama opreza direktno na terenu i daju se pismene upute od djelatnika. 

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - stručni suradnik za graditeljstvo
30.3.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme. POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Obavijest o odabiru - OŠ Stjepana Kefelje
27.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) OŠ Stjepana Kefelje objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Usluga obavljanja stručnog nadzora građenja za projekt Energetska obnova Osnovne škole Stjepana Kefelje Kutina.


Pročitajte obavijest.


Stranica 3 od 35 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti