GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Gradska uprava: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KUTINE
12.7.2019.

Dana 16. srpnja 2019. godine u večernjim satima vršiti će se larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Kutini i prigradskim naseljima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i Swinfog.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište
11.7.2019.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Jednostavne nabava Udžbenika za obvezne predmete za učenike 1., 5. i 7. razreda za školsku godinu 2019./2020.
10.7.2019.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Udžbenika za obvezne predmete za učenike 1., 5. i 7. razreda za školsku godinu 2019./2020.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OS Vladimira Vidrića - Jednostavne nabava Udžbenika za izborne predmete za učenike 1., 3., 4., 5., 7. i 8. razreda
10.7.2019.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Udžbenika za izborne predmete za učenike 1., 3., 4., 5., 7. i 8. razreda za školsku godinu 2019./2020.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Organizacija mobilnog klizališta sa stazom za klizanje i dodatnom opremom (klizaljke, pomagala za učenje klizanja)
10.7.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave: Organizacije mobilnog klizališta sa stazom za klizanje i dodatnom opremom (klizaljke, pomagala za učenje klizanja). Rok dostave ponuda do 19.07.2019. u 9.00 sati (bez obzira na način dostave ponuda).


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
9.7.2019.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. srpnja 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o početku postupka jednostavne nabave Sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina
4.7.2019.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave Sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

 

 

 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Zvonimira Franka: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu udžbenici za obvezne predmete
3.7.2019.

Sukladno članku 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave u predmetu udžbenici za obvezne predmete za učenike 2., 3., 4., 6., 7. i 8. razreda za školsku godinu 2019./2020., koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine i OŠ Zvonimira Franka dana 13.6.2019. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: AKCIJA „PRATEĆI LIST“ SAKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
2.7.2019.

Udruga CROCPA i tvrtaka CIAK u suradnji s Gradom Kutina organizira sakupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja koje će se održati 12.7.2019. godine Kod Društvenog doma - Radićeva ulica od 8.00 do 10.00 sati.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.
1.7.2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Osnovna škola Stjepana Kefelje - Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola za obvezne predmete - izmjena dokumentacije
28.6.2019.
Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Osnovna škola Stjepana Kefelje  objavljuje izmjenu dokumentacije za nabave udžbenika za učenike osnovnih škola za obvezne predmete. 

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OGŠ Borisa Papandopula: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu - glazbeni instrument harmonika
28.6.2019.

Naručitelj Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina proveoj je postupak jednostavne nabave za nabavu glazbenog instrumenta, harmonika, sukladno Pravilniku i Dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj je objavio javni poziv za dostavu dokumentacije za nadmetanje na internetskim stranicama naručitelja dana 10.06.2019. godine


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OGŠ Borisa Papandopula: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: glazbeni instrument - pijanino
28.6.2019.

Naručitelj Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina proveo je postupak jednostavne nabave za nabavu glazbenog instrumenta, pijanina sukladno Pravilniku i Dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj je objavio javni poziv za dostavu dokumentacije za nadmetanje na internetskim stranicama naručitelja dana 10.06.2019. godine.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini
26.6.2019.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), dobivenog Mišljenja o provedenom postupku od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko–moslavačke županije (Klasa: 351-03/19-05/15, Urbroj: 2176/01-08/14-19-4 od 14.06.2019. godine)  i članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13 počišćeni tekst), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Nadmetanje za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina
26.6.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje dana 26.6.2019. sljedeće nadmetanje za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina prikupljanjem pisanih ponuda.


Pročitajte obavijest.


Stranica 3 od 34 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006