GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Aktualnosti: OBAVIJEST O STARTU POSTROJENJA DUKI 1
7.2.2019.
Danas (7. veljače 2019.) tijekom dana uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline, DUKI 1, Linija 1 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis - Gojlo
7.2.2019.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - ulični vodovod u Ulici Gojilac u naselju Gojilo na katastarskoj čestici 2019 k.o. Vukovje (GOJLO, GOJILAC).

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest poljoprivrednicima
6.2.2019.
Na temelju Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije raspisuje Natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Poziv na dostavu primjedbi na postojeći i prijedloga za novi Vozni red - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
6.2.2019.
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. pružajući uslugu javnog prijevoza putnika nastoji se svojom prijevoznom ponudom što više približiti potrebama putnika te sukladno tome Vozni red vlakova i zamjenskih autobusa želimo prilagoditi interesima što većeg broja putnika. U tome nam pomažu prijedlozi svih relevantnih subjekata od regionalnih i lokalnih samouprava do skupina putnika.

Želja nam je da unatoč određenim tehničko-tehnološkim i drugim ograničenjima, izradimo Vozni red koji će u što je moguće većoj mjeri biti usklađen s Vašim zahtjevima i prilagođen potrebama putnika.

U skladu s navedenim, molimo Vas da nam najkasnije do 28. veljače 2019. godine na adresu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Regionalna jedinica Zagreb, Trg Ante Starčevića 1., ili na e-mail: ivan.golub@hzpp.hr dostavite primjedbe na postojeći i prijedloge za novi Vozni red, kako bi smo iste mogli analizirati prilikom izrade Nacrta novog Voznog reda za 2019./2020. godinu.

Vozni red 2018./19. godine možete pogledati na našim stranicama www.hzpp.hr.

Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - V. Preloga bb
6.2.2019.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - Spojna cesta-PZK II- Ulica V.Preloga U Kutini

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava zaštitarske i recepcijske usluge
5.2.2019.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br. 3/17), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu zaštitarske i recepcijske usluge u objektu Gradske uprave Grada Kutine u 2019. godini.

Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade DV Maslačak
31.1.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu Dječjeg vrtića Maslačak


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Odluka o dodjeli stipendija
30.1.2019.

Temeljem Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima sa područja Grada Kutine u akademskoj godini 2018./19.

Objavljujemo Odluku gradonačelnika o dodjeli stipendija  studentima s područja Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Stupovača
29.1.2019.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - izgradnja 10(20) kV dalekovoda i JKTS 10(20)/0,4 kV "Stupovača 5-Raskršće" s niskonaponskim izlazima na katastarskim česticama br. 2317, 2124/1, 2158, 2316 i 1661 k.o. Stupovača (Stupovača, Selska ulica).

Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Krč
29.1.2019.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - izgradnja nove 10(20)/0,4 kV KTS "Kutina 5-Krč" s pripadajućim dalekovodom i NN izlazima i rušenje stare zidane TS "Kutina 5-Krč". Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.02.2019. (petak) u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija
28.1.2019.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2019. godini koje provode organizacije civilnog društva.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava računalne, video i audio opreme u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutine"
25.1.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje ODLUKU O ODABIRU za  postupk jednostavne nabave: Nabava računalne, video i audio opreme u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: POU: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Catering sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu"
24.1.2019.

Na temelju članka 17. stavka 11 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Pučko otvoreno učilište Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Catering u sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu".


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: POU: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Promo materijala sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu"
24.1.2019.

Na temelju članka 17. stavka 11 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Pučko otvoreno učilište Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Promo materijala u sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu".


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OGŠ - Nabava pijanina
24.1.2019.

OGŠ Borisa Papandopula Kutina objavljuje Odluku o odabiru za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu – glazbeni instrumenti - pijanino.


Pročitajte obavijest.


Stranica 2 od 33 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti