GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Jednostavna nabava: OGŠ Borisa Papandopula: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: glazbeni instrument - pijanino
28.6.2019.

Naručitelj Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina proveo je postupak jednostavne nabave za nabavu glazbenog instrumenta, pijanina sukladno Pravilniku i Dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj je objavio javni poziv za dostavu dokumentacije za nadmetanje na internetskim stranicama naručitelja dana 10.06.2019. godine.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini
26.6.2019.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), dobivenog Mišljenja o provedenom postupku od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko–moslavačke županije (Klasa: 351-03/19-05/15, Urbroj: 2176/01-08/14-19-4 od 14.06.2019. godine)  i članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13 počišćeni tekst), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Nadmetanje za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina
26.6.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje dana 26.6.2019. sljedeće nadmetanje za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina prikupljanjem pisanih ponuda.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Izvođenje radova na elektroinstalacijama na objektu kluba mladih Baraka
24.6.2019.
Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Izvođenje radova na elektroinstalacijama na objektu kluba mladih Baraka.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KUTINE
19.6.2019.

Dana 22. lipnja u večernjim satima i dana 23. lipnja 2019. godine u jutarnjim satima vršiti će se larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Kutini i prigradskim naseljima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i Swinfog.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Izvođenje radova građevinske sanacije (konstruktivne) drvene kuće/trijema u Crkvenoj ulici 52A
18.6.2019.
Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Izvođenje radova građevinske sanacije (konstruktivne) drvene kuće/trijema u Crkvenoj ulici 52A u Kutini.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola za obvezne predmete
18.6.2019.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave osnovne škole na području grada Kutine  objavljuju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola za obvezne predmete. 


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“
17.6.2019.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““, u kojem je moguće sudjelovati do 15. srpnja 2019. putem poveznice: savjetovanje

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Očitovanje na provedbu akcije suzbijanja komaraca
12.6.2019.

Očitovanje tvrtke Škadra d.o.o.  na provedbu larvicidne i adulticidne akcije suzbijanja komaraca.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Računala i tableti
10.6.2019.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave Računala i tableta. 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OGŠ Borisa Papandopula: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave glazbenih instrumenata - pijanino
10.6.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava glazbenih instrumenata – pijanino. 

Rok dostave ponuda: 18.06.2019. do 9:00 sati (bez obzira na način dostave). Adresa dostave ponuda: OGŠ Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3.

 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OGŠ Borisa Papandopula: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave glazbenih instrumenata - harmonika
10.6.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave glazbenih instrumenata – harmonika. Rok dostave ponuda: 18.06.2019. do 9:00 sati (bez obzira na način dostave). Adresa dostave ponuda: OGŠ Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Grad Kutina: Natječaj za prodaju obveznica javnog duga RH i obračunate kamate po obveznicama javnog duga RH
7.6.2019.

Grad Kutina raspisuje natječaj za prodaju obveznica javnog duga RH i obračunate kamate po obveznicama javnog duga RH. Rok za dostavu ponuda je 18.6.2019. do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Uvođenje centralnog grijanja u Područnoj školi Ilova
7.6.2019.

Sukladno članku 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave Uvođenje centralnog grijanja u Područnoj školi Ilova, koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine i OŠ Zvonimira Franka dana 28.5.2019. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KUTINE
7.6.2019.

Dana 9. lipnja 2019. godine u jutarnjim i večernjim satima vršiti će se larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Kutini i prigradskim naseljima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i Swinfog.

 


Pročitajte obavijest.


Stranica 2 od 33 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti