GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova
8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
28.4.2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 9. svibnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta
26.4.2018.
Grad Kutina objavljuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Kutini, Poslovna zona Kutina, namijenjeno proizvodnim djelatnostima, radionicama, uslužno-sevisnim i sličnim radno-intenzivnim djelatnostima koje ne djeluju štetno na okoliš i to:

 1.k.č.br. 8237/1 PAŠNJAK I ŠUMA POD HUSAINOM od 6134 m2, zk.ul.br. 6921, k.o. Kutina, PZK II
2.k.č.br. 8349 ORANICA U KRČU od 1273 m2, zk.ul.br. 3660 k.o. Kutina. PZK III
3.k.č.br. 8350 ORANICA U KRČU od 397 m2, zk.ul.br. 3660 k.o. Kutina, PZK III


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: MJERA I – Javni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2018. godini
26.4.2018.

Cilj PROGRAMA: Poticanje novih zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva i obrta, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Kutine u poduzetništvu i obrtu, te u dijelu društvenih i uslužnih djelatnosti/zanimanja, poticanje dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja za određena zanimanja definirana zakonskim aktima, kao i kod poslodavaca koji imaju potrebu zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Kutina osigurava sredstva u iznosu od:

  • 10.000,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,
  • 7.500,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke,
  • 5.000,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV  i bez zanimanja i
  • 20,00 kn za rad na dnevnoj osnovi kod sezonskog zapošljavanja za sufinanciranje iznosa troškova Ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i za vaučer/vrijednosni kupon u obliku markice za sezonsko zapošljavanje, a prema računu izdanom od strane FINA - Poslovnice Kutina sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja /NN 57/12./ (max. iznos do 1.800,00 kn za tekuću godinu po pojedinom zaposlenom radniku na poslovima sezonskih radova u poljoprivredi).
  • 50% iznosa za troškove dodatnog usavršavanja i troškove polaganja ispita /majstorski ispit i/ili ispit o stručnom usavršavanju/ po jednom polazniku dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja. Maksimalni iznos je 2.000,00 kn po pojedinom polazniku programa za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje.

Iznimno za novo zapošljavanje/samozapošljavanje osoba koji nemaju više od 29 godina za vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu po ovom Programu od strane podnositelja zahtjeva (poduzetnika, poslodavaca), potpora će se uvećati za 50% na odobrena sredstva


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: MJERA II – Javni poziv za PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2018. godini na području Gr
26.4.2018.

Cilj PROGRAMA: Poticanje za uređenje i poboljšanje poslovnih prostora, za nabavu opreme, posebno informatičke opreme, strojeva, vozila i uređaja za obavljanje osnovne djelatnosti, za ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promiču gospodarstvo (unaprjeđenje proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti, povećanje proizvodnih kapaciteta), naročito tzv. zeleno gospodarstvo, jer uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetsko učinkovitih tehnologija u proizvodne procese ojačavati će se konkurentnost poduzetnika i obrtnika.

Za sufinanciranje ove mjere sukladno stavku 1. ove točke svi podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti najviše 50% iznosa od planiranog ulaganja uz napomenu da taj iznos ne može biti veći od 10.000,00 kuna po pojedinom zahtjevu.

Iznimno za ulaganja koja provode mladi poduzetnici, obrtnici i/ili vlasnici OPG-a, zadruga i sl. koji nemaju više od 29 godina za vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu po ovom Programu, potpora će se uvećati za 50% na odobrena sredstva.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: MJERA III – Javni poziv za PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2018. godini na području Grada Kutine
26.4.2018.

Cilj PROGRAMA: Poticanje ulaganja u projekte razvoja turističke infrastrukture – izgradnja, rekonstrukcija i  opremanje /napomena na korištenju suvremenih tehnologija/ smještajnih kapaciteta i ostalih turističkih sadržaja za razne vrste turističkih usluga, te stvaranja uvjeta za razne vrste turizma (seoski, sportski i/ili kongresni turizam) kao i poticanje razvoja djelatnosti putničkih/turističkih agencija /organizaciji i promociji turističkih događanja/putovanja i sl./.

Za sufinanciranje ove mjere svi podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti najviše 50% iznosa od planiranog ulaganja uz napomenu da taj iznos ne može biti veći od 15.000,00 kuna po pojedinom zahtjevu/projektu.

Iznimno za ulaganja koja provode mladi poduzetnici, obrtnici i/ili vlasnici OPG-a, zadruga i sl. koji nemaju više od 29 godina za vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu po ovom Programu, potpora će se uvećati za 50% na odobrena sredstva

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Mjera IV - Javni poziv za PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava za novoosnovane (start up) tvrtke i obrte kao potpora za razvoj malih poduzetnika u 2018. godini na području Grada Kutine
26.4.2018.

Cilj PROGRAMA: Poticanje malih poduzetnika i obrta s područja Grada Kutine koji posluje najviše jednu godinu /mlade tvrtke i obrti/, broj zaposlenih je najviše do 5 osoba, a djelatnost je vezana isključivo za razvojne projekte s lokalnim ili globalnim ambicijama i potencijalima za poduzetničko korištenje, a sve s ciljem poticanja rasta inovativnih start-up tvrtki/obrta.

Mali poduzetnici, te obrtnici korisnici potpora iz ovog Programa ista koriste/ulažu u svoje razvojne projekte, opremanje/kupovinu poslovnih prostora, opreme i svoje troškove vezane uz poslovanje.

Za sufinanciranje ove mjere sukladno stavku 1. ove točke svi podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti i do 80% iznosa od planiranih potreba po pojedinom razvojnom projektu i/ili priloženoj dokumentaciji za poslovni prostor, opremu i druge prihvatljive troškove uz napomenu da taj iznos ne može biti veći od 25.000,00 kuna po pojedinom zahtjevu.

Iznimno za ulaganja koja provode mladi poduzetnici/obrtnici koji nemaju više od 29 godina za vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu po ovom Programu, potpora će se uvećati za 50% na odobrena sredstva.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Poziv na prethodnu provjeru znanja
25.4.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto - referent za komunalne i opće poslove u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

Pročitajte obavijest.

Natječaj: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
23.4.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Pilot projekt "KUĆNO KOMPOSTIRANJE" - poziv na sudjelovanje korisnika usluge odvoza komunalnog otpada
19.4.2018.
EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva građane da se uključe u pilot projekt “Kućno kompostiranje” na području Grada KutineGrada Popovače i Općine Velika Ludina te ako nemaju vlastito kompostište besplatno preuzmu komposter za kompostiranje biorazgradivog otpada.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava higijenskih servisa i skloništa za životinje u 2018. - Odluka o odabiru
19.4.2018.

Grad Kutina sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje da je odabrani ponuditelj u ovom postupku nabave Veterinarska stanica Kutina d.o.o., V. Nazora 61, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Izbori za Dječje gradsko vijeće
18.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, objavljuje izbore za Dječje gradsko vijeće Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Poziv za dostavu ponude za održavanje horizontalne prometne signalizacije
17.4.2018.
Poziv zainteresiranim ponuditeljima za dostavu ponude u predmetu komunalne djelatnosti održavanja horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Kutine.

Rok za dostavu ponuda je 02.05.2018. u 13:00 sati.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV
17.4.2018.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o zatvaranju prometa – Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini 21. travnja
16.4.2018.


Zbog održavanja manifestacije Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini 21.04.2018. godine promet će privremeno biti zatvoren od 10:00 do 12:00 sati na sljedećim relacijama:
- Trg Kralja Tomislava od križanja s Kolodvorskom ulicom do križanja sa ulicom A. Šenoe
- Crkvena ulica od skretanja u Ul. Grofova Erdodyja do ulice Trg kralja Tomislava

Privremena regulacija prometa će biti dužinom biciklističkih ruta.
• Duža (ekstremnija) ruta – 31 km, start u 11:00 sati: gradski trg Kutina – Trg kralja Tomislava – Ul. Vladimira Nazora – Ul. Antuna Mihanovića – Mišinka – Gojlo – Ilova - Ul. braće Perkovića (skretanje kod crkve)– Zbjegovača – Banova Jaruga – Ul. kneza Lj.Posavskog – Piljenice – Ilova – Batina – Husain – Ul. Vladimira Nazora – Ul. Vladimira Preloga - Ul. Lavoslava Ružičke– Slavonska ul. (prelazak preko Al.Vukovara) – Sisačka ulica – cilj: jezero Bajer
• Kraća (obiteljska) ruta – 6,5 km, start u 11:30 sati: gradski trg Kutina – Trg kralja Tomislava - Ul. Stjepana Radića – Sisačka ul. – cilj: jezero Bajer


Pročitajte obavijest.


Stranica 13 od 33 Predhodna [10][11][12][13][14][15] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti