GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Natječaj: Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje
24.5.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Kutinu Prima se osoba na stručno osposobljavanje na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravni odjel za financije na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za razrez i naplatu javnih prihoda - 1 polaznik/ica.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Obavijest o prodaji izravnom pogodbom
17.5.2018.

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. i članka 106. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18) i članka 50. stavka 3. Zakona o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015.) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Mjera V: Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita
11.5.2018.
Grad Kutina u zajedničkom projektu s Sisačko-moslavačkom županijom pod nazivom „PODUZETNIČKI KREDITI – 2018“ subvecionira kamatu od 1% (SMŽ 1-2%)

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javni uvid o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
11.5.2018.
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine objavljuje Javni uvid o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Kutine. Javni uvid u trajanju od 15 dana započinje 12. svibnja 2018. godine, a završava 27. svibnja 2018. godine.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Nabava mrežne opreme i usluga instaliranja iste
11.5.2018.

OŠ Vladimira Vidrića Kutina sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje dokumentaciju za nadmetanje u postupku jednostavne nabave mrežne opreme i usluga instaliranja iste.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Natječaj za sufinanciranje eko projekata
11.5.2018.
Inin javni natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata - Zeleni pojas: http://www.ina.hr/zelenipojas/.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za prodaju oružja
11.5.2018.
Grad Kutina objavljuje Javni natječaj za prodaju oružja u vlasništvu Grada Kutine prikupljanjem pisanih ponuda

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
10.5.2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 17. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obustava proizvodnje amonijaka i Uree 2
8.5.2018.

Obavijest Petrokemije d.d. o obustavi proizvodnje amonijaka i Uree 2 


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova
8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Mobilno reciklažno dvorište
7.5.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu robe- mobilnog reciklažnog dvorišta. Rok za dostavu ponuda je 16.5.2018. godine do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Dezinsekcija komaraca
7.5.2018.

Obavijest o dezinsekciji komaraca na području Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Izgradnja pristupne ceste Novi gradski trg – istok
4.5.2018.

Sukladno ZJN 2016 naručitelj Grad Kutina, dana 4.5.2018. godine, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljuje prethodno savjetovanje za nabavu radova na izgradnji pristupne ceste Novi gradski trg – istok. Savjetovanje završava 9.5.2018. godine.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
4.5.2018.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11
3.5.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, kao nositelj izrade, zajedno s Izrađivačem I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11, izradio je Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, gradonačelnik Grada Kutine donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu (KLASA: 350?02/17? 01/11, URBROJ: 2176/03?09?01/02?18?17 od 09.04.2018.).


Pročitajte obavijest.


Stranica 12 od 33 Predhodna [9][10][11][12][13][14] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti