GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Aktualnosti: OBAVIJEST O STARTU PROIZVODNJE POSTROJENJA DUKI 2
16.7.2019.
Danas (16. srpnja 2019.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline - DUKI 2.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Dijalog EU-a s mladima- poziv na ispunjavanje upitnika
16.7.2019.
Grad Kutina uključio se u inicijativu  Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KUTINE
12.7.2019.

Dana 16. srpnja 2019. godine u večernjim satima vršiti će se larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Kutini i prigradskim naseljima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i Swinfog.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište
11.7.2019.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Jednostavne nabava Udžbenika za obvezne predmete za učenike 1., 5. i 7. razreda za školsku godinu 2019./2020.
10.7.2019.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Udžbenika za obvezne predmete za učenike 1., 5. i 7. razreda za školsku godinu 2019./2020.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OS Vladimira Vidrića - Jednostavne nabava Udžbenika za izborne predmete za učenike 1., 3., 4., 5., 7. i 8. razreda
10.7.2019.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Udžbenika za izborne predmete za učenike 1., 3., 4., 5., 7. i 8. razreda za školsku godinu 2019./2020.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Organizacija mobilnog klizališta sa stazom za klizanje i dodatnom opremom (klizaljke, pomagala za učenje klizanja)
10.7.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave: Organizacije mobilnog klizališta sa stazom za klizanje i dodatnom opremom (klizaljke, pomagala za učenje klizanja). Rok dostave ponuda do 19.07.2019. u 9.00 sati (bez obzira na način dostave ponuda).


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
9.7.2019.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. srpnja 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o početku postupka jednostavne nabave Sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina
4.7.2019.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave Sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

 

 

 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Zvonimira Franka: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu udžbenici za obvezne predmete
3.7.2019.

Sukladno članku 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave u predmetu udžbenici za obvezne predmete za učenike 2., 3., 4., 6., 7. i 8. razreda za školsku godinu 2019./2020., koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine i OŠ Zvonimira Franka dana 13.6.2019. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: AKCIJA „PRATEĆI LIST“ SAKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
2.7.2019.

Udruga CROCPA i tvrtaka CIAK u suradnji s Gradom Kutina organizira sakupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja koje će se održati 12.7.2019. godine Kod Društvenog doma - Radićeva ulica od 8.00 do 10.00 sati.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.
1.7.2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Osnovna škola Stjepana Kefelje - Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola za obvezne predmete - izmjena dokumentacije
28.6.2019.
Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Osnovna škola Stjepana Kefelje  objavljuje izmjenu dokumentacije za nabave udžbenika za učenike osnovnih škola za obvezne predmete. 

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OGŠ Borisa Papandopula: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu - glazbeni instrument harmonika
28.6.2019.

Naručitelj Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina proveoj je postupak jednostavne nabave za nabavu glazbenog instrumenta, harmonika, sukladno Pravilniku i Dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj je objavio javni poziv za dostavu dokumentacije za nadmetanje na internetskim stranicama naručitelja dana 10.06.2019. godine


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OGŠ Borisa Papandopula: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: glazbeni instrument - pijanino
28.6.2019.

Naručitelj Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina proveo je postupak jednostavne nabave za nabavu glazbenog instrumenta, pijanina sukladno Pravilniku i Dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj je objavio javni poziv za dostavu dokumentacije za nadmetanje na internetskim stranicama naručitelja dana 10.06.2019. godine.


Pročitajte obavijest.


Stranica 1 od 33 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti