GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Osnovni podaci

Naziv: Grad Kutina
Sjedište: Trg kralja Tomislava 12
Djelatnost: Opće djelatnosti javne uprave
Matični broj: 2580535
OIB: 41888874500
IBAN: HR33 2340 0091 8220 0000 8 PBZ
Tel: +385 44 692 010
Fax: +385 44 692 029
e-mail: info@kutina.hr


Gradska uprava

Pročelnik

v.d. Andrija Vdović, univ. spec. oec. 
Tel. 044/692-040
Fax. 044/692-029
Email: drustvene@kutina.hr
molnar@kutina.hr

Pročelnik

Radmila Pavličić, dipl. oec.
Tel. 044/692-020
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr
pavlicic@kutina.hr

Pročelnik

Mladen Lisak, dipl. ing. agr.
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Email: komunalno@kutina.hr
lisak@kutina.hr

Pročelnik

v.d. Martina Vazdar, dipl.iur. 

Tel. 044/692-014
Fax. 044/692-029
Email: vazdar@kutina.hr

 


Gradonačelnik

 •  

Ime i prezime:

 • Andrija Rudić

Datum rođenja:

 • 8.7.1971

Mjesto stanovanja:

 • Kutina

Zvanje:

  diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, studij novinarstva
Bračni status:
 • Oženjen, otac dvoje djece

Politički status:

 • Predsjednik GO SDP Kutina
 • Predsjednik Upravnog odbora Zaklade Iskra za nadarenu djecu SMŽ
ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

 • Damir Petravić prof.
 • Josip Marić

Predsjednik

 • Drago Bojić, SDP

Potpredsjednik 

 •  Davor Borić, nezavisni
 •  Vladimir Mičetić, HSP

 Članovi gradskog vijeća

 • Krešimir Miklić, SDP
 • Vladimir Rumišek, HNS
 • Đuro Petrinec, HDRS
 • Krunoslav Hafner, DSU
 • Miodrag Mišljen, SDP
 • Dunja Podvalej, HNS
 • Dara Bursik, SDP
 • Drago Šivak, SDP
 • Biserka Stojić, nezavisna
 • Zlatko Babić, HDZ
 • Dragutin Vagner, HSS
 • Branko Marijanović, HDZ
 • Marijan Balaško, HSLS
 • Robert Kolenc, HDZ
 • Miroslav Šnjarić, HSLS
 • Mario Vidović, HDZ
 • Davor Kljakić, HSLS
 • Davor Pranić, nezavisni

Mandatni orbor

Članovi:

 1. Krunoslav Hafner – DSU.
 2.  Davor Borić- LGB
 3.  Zlatko Babić-HDZ
Odbor za izbor i imenovanja
Članovi:

 1. Vladmir Rumišek,HNS,predsj.
 2.  Đuro Petrinec,HHDRS,član
 3.  Krunoslav Hafner,DSU,član
 4.  Davor Pranić,LGB,član
 5.  Željko Antolović,HSLS,član
 6.  Davor Kljakić,HSLS,član
 7.  Robert Kolenc, HDZ, član

Odbor za statut, poslovnik i propise

Članovi:

 1. Nikola Klaić (DSU) PRED
 2.  Ivana Stjepanek (SDP)
 3.  Rajko Koruga (HNS)
 4.  Filip Solenički (HDRS)
 5.  Biserka Stojić(HSLS)
 6.  Branka Kabelka (HDZ)
 7.  Ivica Lončarević (HSP)

 


Odbor za dodjelu priznanja Grada Kutine

Članovi:

 1. Juraj Lisak (SDP)   PRED
 2. Josip Prajner (DSU)
 3. Đuro Petrinec (HDRS)
 4. Ivan Podvalej (HNS)
 5. Željko Lenart (HSS)
 6. Zdravko Nikšić(HSLS)
 7. Vitomir Sloup (HSP)
 8. Tomislav Seletković (HDZ)

Odbor za predstavnike i pritužbe

Članovi:

 1. ManuelaV. Vlajsović  (SDP)P
 2. Drago Bojić (SDP)
 3. Barbara Mihaljević (SDP)
 4. Tihana Sakač (SDP)
 5. Snježana Krznarić (HDZ)
 6. Davor Kljakić (HSLS)
 7. Davorko Sekulić (HSP)

 

Povjerenstvo za raspolaganje polj. zemljištem 

Članovi:

 1. Darko Bohatka (SDP) PRED
 2. Damir Leško (SDP)
 3. Marijan Mikša (HNS)
 4. Jaroslav Posejpal (SDP)
 5. Marija Vizner (HSS)
 6. Krešimir Lenić (HDZ)
 7. Vlado Buić (HSP)

Povjerenstvo za procjenu šteta od elem. nepogoda

Članovi:

 1. Ante Tutić (SDP) PRED
 2. Nenad Dragojlović (HNS)
 3. Željko Udina (DSU)
 4. Tihomir Prčaić (HDRS)
 5. Dragutin Vagner (HSS)
 6. Josip Pezić (HSP)
 7. Mladen Lisak (HSLS)

Povjerenstvo za davanje stanova u najam

Članovi:

 1. Slavko Snovak (HNS) PRED
 2. Dara Bursik (SDP)
 3. Nebojša Vidaković (SDP)
 4. Rudolf Prajner (DSU)
 5. Milan Vujić (HSS)
 6. Ivica Glibo (HSLS)
 7. Zdenko Bezuk (HSP)
Savjet mladih Grada Kutine
Bira se po posebnom postupku

Vijeće za komunalnu prevenciju
Bira se po posebnom postupku

Dječje gradsko vijeće
Bira se po posebnom postupku

 

Savjet mladih Grada Kutine čine:

 1. Jakov Rakić
 2. Lucija Zelenković
 3. Zlatko Podhraški
 4. Željko Sović
 5. Marko Abramović
 6. Petra Abramović
 7. Matko Matković

Gradske ustanove

Pučko otvoreno učilište Kutina

S. Radića 3,44320 Kutina
Tel 044/682-318, 044/682-315
Fax 044/682-319
E-mail poukt@pou-kutina.hr
Web www.pou-kutina.hr
Matični broj 3319083
Ravnatelj Jasminka Molnar, mag. cin.

 

Knjižnica i čitaonica Kutine

Naziv i sjedište Knjižnica i čitaonica Kutine
Trg Kralja Tomislava 17, 44320 Kutina

Tel 044/683-558
Fax 044/683-750
E-mail: knjiznica.kutina@gmail.com , informator@knjiznica-kutina.hr 
Web: http://www.knjiznica-kutina.hr/
Ravnatelj Suzana Pomper

 

Dječji vrtić Kutina

Naziv i sjedište Dječji vrtić Kutina
A. Cesarca 4a,44320 Kutina

Tel 044/631-300
Fax 044/631-333
E-mail vrtic-kutina@sk.htnet.hr
Web
Matični broj 3319113
Ravnatelj Sandra Todorov

 

 

Športski centar Kutina

Naziv i sjedište Sportski centar Kutina
Hrvatskih branitelja 8,44320 Kutina

Tel 044/681-787
Fax 044/681-789
E-mail sportski-centar-kutina@sk.htnet.hr
Web
Matični broj 1212486
Ravnatelj Marcel Vučetić

 

Muzej Moslavine Kutina

Naziv i sjedište  Muzej Moslavine Kutina
Trg Kralja Tomislava 13,44320 Kutina

Tel 044/683-548; 044/683-569
Fax 044/683-548
E-mail muzej-moslavine-kutina@sk.tcom.hr
Web
Matični broj 3327949
Ravnatelj Jasmina Uroda

 

 

Vatrogasna postrojba Kutina

Naziv i sjedište Vatrogasna postrojba Kutina
Kneza Lj.Posavskog 27.,44320 Kutina

Tel 044/660-420, 044/660-421
Fax 044/660-429
E-mail tajnistvo@vatrogasci-kutina.hr
Web: http://vp.vatrogasci-kutina.hr/
Matični broj 1478982
Ravnatelj Mario Paluh

 

Trgovačka društva

Moslavina d.o.o

 • sjedište: Zagrebačka 1, 44320 KUTINA
 • tel: 691-411
 • fax: 691-414
 • e-mail: info@moslavina-kutina.hr
 • web: www.moslavina-kutina.hr
 • IBAN: HR26 2407 0001 1000 77458
 • direktor: mr. Mijo Šepak

 

Eko-Moslavina d.o.o

 • sjedište: Trg kralja Tomisalva 10/1, 44320 KUTINA
 • tel: 044/ 659030
 • fax: 044/ 659 -031
 • e-mail: info@eko-moslavina.hr
 • web: www.eko-moslavina.hr
 • IBAN: HR 9524070001100389526
 • OIB: 94887300369
 • direktor: Slavko Sokol, dipl. ing. 


Komunalni servisi Kutina d.o.o

 

Razvojna agencija Mrav d.o.o

 • sjedište: Tržna 8, 44320 KUTINA
 • tel: 659-078/ 659-079
 • fax: 659-079
 • e-mail: info@ra-mrav.hr
 • web: www.ra-mrav.hr
 • IBAN: HR44 2340 0091 1106 2004 6
 • direktorica: Jasmina Cvetković Braim, univ.spec.oec.