GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Osnovni podaci

Naziv: Grad Kutina
Sjedište: Trg kralja Tomislava 12
Djelatnost: Opće djelatnosti javne uprave
Matični broj: 2580535
OIB: 41888874500
IBAN: HR33 2340 0091 8220 0000 8 PBZ
Tel: +385 44 692 010
Fax: +385 44 692 029
e-mail: info@kutina.hr


Gradska uprava

Pročelnik

v.d. Andrija Vdović, univ. spec. oec. 
Tel. 044/692-040
Fax. 044/692-029
Email: drustvene@kutina.hr
molnar@kutina.hr

Pročelnik

Radmila Pavličić, dipl. oec.
Tel. 044/692-020
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr
pavlicic@kutina.hr

Pročelnik

Mladen Lisak, dipl. ing. agr.
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Email: komunalno@kutina.hr
lisak@kutina.hr

Pročelnik

Željka Mastilica, dipl.iur. 

zamjena do povratka s bolovanja Milka Krkeš, iur.
Tel. 044/692-014
Fax. 044/692-029
Email: krkes@kutina.hr

 


Gradonačelnik

 •  

Ime i prezime:

 • Andrija Rudić

Datum rođenja:

 • 8.7.1971

Mjesto stanovanja:

 • Kutina

Zvanje:

  diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, studij novinarstva
Bračni status:
 • Oženjen, otac dvoje djece

Politički status:

 • Predsjednik GO SDP Kutina
 • Predsjednik Upravnog odbora Zaklade Iskra za nadarenu djecu SMŽ
ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

 • Damir Petravić prof.
 • Josip Marić

Predsjednik

 • Drago Bojić, SDP

Potpredsjednik 

 •  Davor Borić, nezavisni
 •  Vladimir Mičetić, HSP

 Članovi gradskog vijeća

 • Krešimir Miklić, SDP
 • Vladimir Rumišek, HNS
 • Đuro Petrinec, HDRS
 • Krunoslav Hafner, DSU
 • Miodrag Mišljen, SDP
 • Dunja Podvalej, HNS
 • Dara Bursik, SDP
 • Drago Šivak, SDP
 • Biserka Stojić, nezavisna
 • Zlatko Babić, HDZ
 • Željko Lenart, HSS
 • Branko Marijanović, HDZ
 • Marijan Balaško, HSLS
 • Robert Kolenc, HDZ
 • Željko Antolović, HSLS
 • Mario Vidović, HDZ
 • Davor Kljakić, HSLS
 • Davor Pranić, nezavisni

Mandatni orbor

Članovi:

 1. Krunoslav Hafner – DSU.
 2.  Davor Borić- LGB
 3.  Zlatko Babić-HDZ
Odbor za izbor i imenovanja
Članovi:

 1. Vladmir Rumišek,HNS,predsj.
 2.  Đuro Petrinec,HHDRS,član
 3.  Krunoslav Hafner,DSU,član
 4.  Davor Pranić,LGB,član
 5.  Željko Antolović,HSLS,član
 6.  Davor Kljakić,HSLS,član
 7.  Robert Kolenc, HDZ, član

Odbor za statut, poslovnik i propise

Članovi:

 1. Nikola Klaić (DSU) PRED
 2.  Ivana Stjepanek (SDP)
 3.  Rajko Koruga (HNS)
 4.  Filip Solenički (HDRS)
 5.  Biserka Stojić(HSLS)
 6.  Branka Kabelka (HDZ)
 7.  Ivica Lončarević (HSP)

 


Odbor za dodjelu priznanja Grada Kutine

Članovi:

 1. Juraj Lisak (SDP)   PRED
 2. Josip Prajner (DSU)
 3. Đuro Petrinec (HDRS)
 4. Ivan Podvalej (HNS)
 5. Željko Lenart (HSS)
 6. Zdravko Nikšić(HSLS)
 7. Vitomir Sloup (HSP)
 8. Tomislav Seletković (HDZ)

Odbor za predstavnike i pritužbe

Članovi:

 1. ManuelaV. Vlajsović  (SDP)P
 2. Drago Bojić (SDP)
 3. Barbara Mihaljević (SDP)
 4. Tihana Sakač (SDP)
 5. Snježana Krznarić (HDZ)
 6. Davor Kljakić (HSLS)
 7. Davorko Sekulić (HSP)

 

Povjerenstvo za raspolaganje polj. zemljištem 

Članovi:

 1. Darko Bohatka (SDP) PRED
 2. Damir Leško (SDP)
 3. Marijan Mikša (HNS)
 4. Jaroslav Posejpal (SDP)
 5. Marija Vizner (HSS)
 6. Krešimir Lenić (HDZ)
 7. Vlado Buić (HSP)

Povjerenstvo za procjenu šteta od elem. nepogoda

Članovi:

 1. Ante Tutić (SDP) PRED
 2. Nenad Dragojlović (HNS)
 3. Željko Udina (DSU)
 4. Tihomir Prčaić (HDRS)
 5. Dragutin Vagner (HSS)
 6. Josip Pezić (HSP)
 7. Mladen Lisak (HSLS)

Povjerenstvo za davanje stanova u najam

Članovi:

 1. Slavko Snovak (HNS) PRED
 2. Dara Bursik (SDP)
 3. Nebojša Vidaković (SDP)
 4. Rudolf Prajner (DSU)
 5. Milan Vujić (HSS)
 6. Ivica Glibo (HSLS)
 7. Zdenko Bezuk (HSP)
Savjet mladih Grada Kutine
Bira se po posebnom postupku

Vijeće za komunalnu prevenciju
Bira se po posebnom postupku

Dječje gradsko vijeće
Bira se po posebnom postupku

 

Savjet mladih Grada Kutine čine:

 1. Jakov Rakić
 2. Lucija Zelenković
 3. Zlatko Podhraški
 4. Željko Sović
 5. Marko Abramović
 6. Petra Abramović
 7. Matko Matković

Gradske ustanove

Pučko otvoreno učilište Kutina

S. Radića 3,44320 Kutina
Tel 044/682-318, 044/682-315
Fax 044/682-319
E-mail poukt@pou-kutina.hr
Web www.pou-kutina.hr
Matični broj 3319083
Ravnatelj Ljerka Čorak,v.d.

 

Knjižnica i čitaonica Kutine

Naziv i sjedište Knjižnica i čitaonica Kutine
Trg Kralja Tomislava 17, 44320 Kutina

Tel 044/683-558
Fax 044/683-750
E-mail: knjiznica.kutina@gmail.com , informator@knjiznica-kutina.hr 
Web: http://www.knjiznica-kutina.hr/
Ravnatelj Suzana Pomper

 

Dječji vrtić Kutina

Naziv i sjedište Dječji vrtić Kutina
A. Cesarca 4a,44320 Kutina

Tel 044/631-300
Fax 044/631-333
E-mail vrtic-kutina@sk.htnet.hr
Web
Matični broj 3319113
Ravnatelj Jasna Borovnjak

 

 

Športski centar Kutina

Naziv i sjedište Sportski centar Kutina
Hrvatskih branitelja 8,44320 Kutina

Tel 044/681-787
Fax 044/681-789
E-mail sportski-centar-kutina@sk.htnet.hr
Web
Matični broj 1212486
Ravnatelj Marcel Vučetić

 

Muzej Moslavine Kutina

Naziv i sjedište  Muzej Moslavine Kutina
Trg Kralja Tomislava 13,44320 Kutina

Tel 044/683-548; 044/683-569
Fax 044/683-548
E-mail muzej-moslavine-kutina@sk.tcom.hr
Web
Matični broj 3327949
Ravnatelj Slavica Moslavac

 

 

Vatrogasna postrojba Kutina

Naziv i sjedište Vatrogasna postrojba Kutina
Kneza Lj.Posavskog 27.,44320 Kutina

Tel 044/660-420, 044/660-421
Fax 044/660-429
E-mail tajnistvo@vatrogasci-kutina.hr
Web: http://vp.vatrogasci-kutina.hr/
Matični broj 1478982
Ravnatelj Mario Paluh

 

Trgovačka društva

Moslavina d.o.o

 • sjedište: Zagrebačka 1, 44320 KUTINA
 • tel: 691-411
 • fax: 691-414
 • e-mail: info@moslavina-kutina.hr
 • web: www.moslavina-kutina.hr
 • IBAN: HR26 2407 0001 1000 77458
 • direktor: mr. Mijo Šepak

 

Eko-Moslavina d.o.o

 • sjedište: Trg kralja Tomisalva 10/1, 44320 KUTINA
 • tel: 044/ 659030
 • fax: 044/ 659 -031
 • e-mail: info@eko-moslavina.hr
 • web: www.eko-moslavina.hr
 • IBAN: HR 9524070001100389526
 • OIB: 94887300369
 • direktor: Slavko Sokol, dipl. ing. 


Komunalni servisi Kutina d.o.o

 

Razvojna agencija Mrav d.o.o

 • sjedište: Tržna 8, 44320 KUTINA
 • tel: 659-078/ 659-079
 • fax: 659-079
 • e-mail: info@ra-mrav.hr
 • web: www.ra-mrav.hr
 • IBAN: HR44 2340 0091 1106 2004 6
 • direktorica: Jasmina Cvetković Braim, univ.spec.oec.

 

Mjesni odbori

 • Predsjednik: Željko Milković, HSP dr.A. Starčević, M. Drvarića 2 , Kutina
 • Telefon: 095 878 7138
 • Potpredsjednik: Robert Kolenc, HDZ, Kneza Višeslava 6/3, Kutina
 • Telefon: 098 829 123

 • Predsjednik: Zlatko Pavličić, HDZ, S. Radića 124, Kutina
 • Telefon: 091 7642 764
 • Potpredsjednik: Ivan Čedermas, SDP, S. Radića 323, Kutina
 • Telefon: 044 682 114

 • Predsjednik: Dražen Kinderman, HSS, Lj. Gaja 8, Repušnica
 • Telefon: 098 393 844
 • Potpredsjednik: Damir Dekalović, HSS, Lj.Gaja 12, Repušnica
 • Telefon: 098 430 174

 • Predsjednik: Zlatko Stjepanek, SDP Slavonska 43, Međurić
 • Telefon: 091 527 2990
 • Potpredsjednik: Jaroslav Šoufek, SDP, Slavonska 197, Međurić
 • Telefon: 098 509 067

 • Predsjednik: Ivica Krpez, HSLS, Janja Lipa 87, Janja Lipa
 • Telefon: 098 997 1019
 • Potpredsjednik: Marin Lilovac, HSLS, Hrvatskih branitelja 105, Janja Lipa
 • Telefon: 098 9775 908

 • Predsjednik: Dubravko Marinović, HDZ, Đ. Čaića 28, Jamarice
 • Telefon: 091 164 4402
 • Potpredsjednik: Ivica Šamec, HDZ, Đ. Čaića 136, Jamarice
 • Telefon: 098 948 0967

 • Predsjednik: Marko Perinović, SDP, S.Radića 53, Banova Jaruga
 • Telefon: 098 9988 571
 • Potpredsjednica: Monika Laptalo, SDP, S. Radića 22, Banova Jaruga
 • Telefon: 098 9646 130

 • Predsjednik: Branko Marjanović, HDZ, Krčec 7, Ilova
 • Telefon: 640 418, 668 013, 091 573 1532
 • Potpredsjednica: Lidija Pajan, HDZ, Braće Perković 124, Ilova
 • Telefon: -

 • Predsjednik: Kristijan Erendić, SDP, Školska 20, Zbjegovača
 • Telefon: 091 2305 897
 • Potpredsjednik: Dragutin Knežević, SDP, Zbjegovača 31, Zbjegovača
 • Telefon: 647 889

 • Predsjednik: Mladen Bolarić, HDZ, Batina 45, Batina
 • Telefon: 098 9801727
 • Potpredsjednik: Filip Badanjak, HDZ, k. Zvonimira 25, Batina
 • Telefon: 098 920 7232

 • Predsjednik: Nenad Španiček, HDZ, Rudarska 2a, Gojlo
 • Telefon: 091 508 0703
 • Potpredsjednik: Srećko Repinac, HSS, S. Radića 68, Gojlo
 • Telefon: 098 930 7425

 • Predsjednica: Snježana Krznarić, HDZ, Hrvatskih vitezova 12, Mišinka
 • Telefon: 099 218 6957
 • Potpredsjednik: Željko Marić, HDZ, Hrvatskih vitezova 52, Mišinka
 • Telefon: 091 518 4593

 • Predsjednik: Ivica Smola, HDZ, S.Kefelje 39, Kutinska Slatina
 • Telefon: 098 911 7777
 • Potpredsjednica: Marija Pezić, HSLS, M.Lovraka 23, Kutinska Slatina
 • Telefon: -

 • Predsjednik: Mato Bezuk, HDZ, Ul. Sv. Ane 48, Katoličke Čaire
 • Telefon: 098 135 4477
 • Potpredsjednik: Željko Antolović, HSLS, Katoličke Čaire 21
 • Telefon: 099 2644 033

 • Predsjednik: Marko Turkalj, HDZ, Donje Kletište 34 Kletište
 • Telefon: 098 969 2061
 • Potpredsjednica: Đurđica Rubčić, HSLS, Gornje Kletište 48, Kletište
 • Telefon: 098 928 9220

 • Predsjednik: Drago Šparavac, HDZ, Šartovačko brdo 14, Šartovac
 • Telefon: 098 451 730
 • Potpredsjednik: Marijan Borojević, HDZ, Šartovačko brdo 6, Šartovac
 • Telefon: 099 232 9886

 • Predsjednik: Juro Rendulić, HSLS, Sipovi 9, Stupovača
 • Telefon: 652 540
 • Potpredsjednik: Anto Vidović, HSLS Selska 69, Stupovača
 • Telefon: 091 587 8646

 • Predsjednik: Nedeljko Birač, Gornji Brinjani 51, Brinjani
 • Telefon: 099 676 2836
 • Potpredsjednik: Dubravko Trbojević, Gornji Brinjani 10, Brinjani
 • Telefon: 099 673 5638

 • Predsjednik: Branko Turčinović, NL, Moslavačka 50, Krajiška Kutinica
 • Telefon: 098 954 5076
 • Potpredsjednik: Ilija Abramović, Moslavačka 43, Krajiška Kutinica
 • Telefon: 098 553 971

 • Predsjednica: Danijela Abramović, SDP, Kutinica 53, Kutinica
 • Telefon: 095 814 5655
 • Potpredsjednik: Milan Bunčić, SDP, Selska 32, Kutinica
 • Telefon: -

 • Predsjednik: Miroslav Radinović, HNS, Selska 23, Čaire
 • Telefon: 098 943 2979
 • Potpredsjednica: Nevenka Krančević, HNS, Selska 22, Čaire
 • Telefon: -

 • Predsjednik: Željko Rastovac, HSS, Đ.Dežalića 32, Selište
 • Telefon: 098 929 8815
 • Potpredsjednik: Branisalav Krupljan, HSLS, Selište 103, Selište
 • Telefon: 099 690 3333

 • Predsjednica: Dušanka Bogdanović,SDP, Komp. Brdo 2, Mikleuška
 • Telefon: -
 • Potpredsjednik: Đorđe Kovačević, SDP, Mikleuška 91, Mikleuška
 • Telefon: 655 187

 • Predsjednik: Vlado Kurečić, HDZ, Staro brdo 65, Husain
 • Telefon: 098 9369529
 • Potpredsjednik: Mirko Vagner, HDZ, Staro brdo 32, Husain
 • Telefon: 098 482 599

 • Predsjednik: Damir Markuš, HSP, Radnička 15, Kutina
 • Telefon:095 533 1837
 • Potpredsjednik: Valentino Šlibar, SDP, 1. svibnja 39/A, Kutina
 • Telefon: 091 735 5004