GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Oglas za prijam u službu 29.11.2016.

Na temelju članka 19. st. 1. i čl. 29. st 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje oglas za prijam u službu na radno mjesto - savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava stolarije na Dječjem Vrtiću 16.11.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti ( 1/15)  Dječji vrtić Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju dijela plastične stolarije za Dječji vrtić Kutina - objekt Maslačak.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava usluge najma umjetnog sintetičkog klizališta Pučkog otvorenog učilišta Kutina 11.11.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge najma umjetnog sintetičkog klizališta.  Pročitajte više...

Natječaj: Oglas za prijam u službu na radno mjesto - savjetnik za pravne poslove 18.10.2016.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje oglas za prijam u službu  na radno mjesto  - savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj,  na  određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstane ceste - pojačano održavanje na području Grada Kutine u 2016. godini. 14.10.2016.

Zamjenik gradonačelnika Grada Kutine donosi odluku o objavi JAVNOG NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstane ceste - pojačano održavanje na području Grada Kutine u 2016. godini.

Pročitajte više...


Stranica 9 od 53 Stranica. Prethodna [6][7][8][9][10][11] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio