GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda - Nabava opreme za instalaciju hologramske projekcije 8.9.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za Nabava opreme za instalaciju hologramske projekcije. Rok za dostavu ponuda je 15.9.2016. godine do 9,00 sati. 

Pročitajte više...

Natječaj: Raspisani natječaji za pomoćnike u nastavi 31.8.2016.

U sklopu projekta "Učimo zajedno" koji se provodi u okviru instrumenta ,Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teskočama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" temeljem poziva UP.03.2.1.02 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020., objavljuje se javni poziv za prijavu kandidata (m/i) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi.

Pročitajte više...

Natječaj: Poziv na prethodnu provjeru znanja i Sposobnosti (pisano testiranje i intervju) kandidata 25.8.2016.

Pisano testiranje provodi se za kandidate  koji ispunjavaju formalne uvjete iz NATJEČAJA za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme u Stručnu službu i opće poslove. Pročitajte više...

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda Dom Radićeva - nabava i ugradnja stolarije 18.8.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu

Poziv za dostavu ponude u predmetu: Izgradnja društvenog doma u Radićevoj ulici (Romsko naselje) – nabava i ugradnja stolarije. Rok za dostavu ponuda je 26.8.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za prijam u službu 21.7.2016.

Grad Kutina, Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Stručna služba i opći poslovi, na temelju članka 8. i članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), raspisuje javni natječaj za prijam u službu: 1. U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE, na radno mjesto: – viši računovodstveni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca 2. u Stručnu službu i opće poslove, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Pročitajte više...


Stranica 9 od 51 Stranica. Prethodna [6][7][8][9][10][11] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv za dostavu zahtjeva primjedbi i prijedloga za urbanističke planove 20.11.2017.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavješćuje građane Grada Kutine da pokreće izradu:

  1. VIII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine,
  2. IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine.

Mole se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za izmjene navedenih planova dostave do 30. 11. 2017. 

 

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom 15.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada „Kutina“ 15.11.2017.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  (u daljnjem tekstu: MZOIE) objavilo Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“ .

Uvid u Nacrt rješenja  o  izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“, dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti trideset dana i to od 15. studenog do 15. prosinca 2017. godine na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv na uvid u spis predmeta - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2 12.10.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodno industrijske djelatnosti - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2, 2. skupine, na građevnoj čestici - k.č.br. 2371/4 k.o. Husain, prema glavnom projektu zajedničke oznake ZOP: 24-08, glavni projektant Ante Turkalj, mag.ing.mech., ovlaštenje br. S 1770.


Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.10.2017. godine (četvrtak) u vremenu od 8:00 – 10:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - sustava odvodnje otpadnih voda 28.9.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina 2. skupine, prema idejnom projektu broj: P-41-16-IP od kolovoza 2017. godine izrađenom po tvrtki „Infraterra“ d.o.o. Kutina, Husain, Novo Brdo 31A, projektant Emil Krznarić, mag.ing.aedif
Pročitajte više...


Stranica 1 od 18 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio