GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje u OŠ Banova Jaruga 2.12.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Klasa: 003-05/16-01/1, Urbroj: 2176-33-01-16-1 OŠ Banova Jaruga objavljuje više javnih poziva za dostavu ponuda za nabavu prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje.

Rok za  dostavu ponuda je 9.12.2016. godine do 11,00 sati


Pročitajte više...

Natječaj: Nabava stolarije za Dječji vrtić Kutina 2.12.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Dječji vrtić Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju dijela plastične stolarije za Dječji vrtić Kutina - objekt Maslačak.

Rok za  dostavu ponuda je 9.12.2016. godine do 9,00 sati

Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za obavljanje prijevoza pokojnika 30.11.2016.

Gradonačelnik Grada Kutine donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika 28. studenog 2016. godine, te se na temelju iste objavljuje Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine Pročitajte više...

Natječaj: Nadmetanje za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda 30.11.2016.

Temeljem Zaključaka gradonačelnika Grada Kutine od 28. studenog 2016. godine, GRAD KUTINA objavljuje nadmetanje za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda.

Predmet prodaje su nekretnine:
• k.o. Međurić, zemljište na k.č.br. 111/1 VRT BAŠĆA U SELU 
 k.o. Kutina, Crkvena ulica, građevinsko zemljište na k.č.br. 3676/1 VOĆNJAK U KUTINI

Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 29.11.2016.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Kutine. Pročitajte više...


Stranica 8 od 53 Stranica. Prethodna [5][6][7][8][9][10] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio