GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nabava usluge najma umjetnog sintetičkog klizališta Pučkog otvorenog učilišta Kutina 11.11.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge najma umjetnog sintetičkog klizališta.  Pročitajte više...

Natječaj: Oglas za prijam u službu na radno mjesto - savjetnik za pravne poslove 18.10.2016.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje oglas za prijam u službu  na radno mjesto  - savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj,  na  određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstane ceste - pojačano održavanje na području Grada Kutine u 2016. godini. 14.10.2016.

Zamjenik gradonačelnika Grada Kutine donosi odluku o objavi JAVNOG NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstane ceste - pojačano održavanje na području Grada Kutine u 2016. godini.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava računala 11.10.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine br. 1/15 i 9/15),Grad Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu  računala.

Rok za dostavu ponuda je 17.10.2016. godine do 13,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Kutine 10.10.2016.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutine. Za akademsku godinu 2016./2017. Grad Kutina će dodijeliti 10 stipendija studentima koji se obrazuju na Sveučilišnim studijima, za sveučilišne prvostupnike i magistre struke s područja Grada Kutine. Pročitajte više...


Stranica 7 od 51 Stranica. Prethodna [4][5][6][7][8][9] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv za dostavu zahtjeva primjedbi i prijedloga za urbanističke planove 20.11.2017.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavješćuje građane Grada Kutine da pokreće izradu:

  1. VIII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine,
  2. IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine.

Mole se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za izmjene navedenih planova dostave do 30. 11. 2017. 

 

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom 15.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada „Kutina“ 15.11.2017.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  (u daljnjem tekstu: MZOIE) objavilo Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“ .

Uvid u Nacrt rješenja  o  izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“, dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti trideset dana i to od 15. studenog do 15. prosinca 2017. godine na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv na uvid u spis predmeta - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2 12.10.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodno industrijske djelatnosti - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2, 2. skupine, na građevnoj čestici - k.č.br. 2371/4 k.o. Husain, prema glavnom projektu zajedničke oznake ZOP: 24-08, glavni projektant Ante Turkalj, mag.ing.mech., ovlaštenje br. S 1770.


Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.10.2017. godine (četvrtak) u vremenu od 8:00 – 10:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - sustava odvodnje otpadnih voda 28.9.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina 2. skupine, prema idejnom projektu broj: P-41-16-IP od kolovoza 2017. godine izrađenom po tvrtki „Infraterra“ d.o.o. Kutina, Husain, Novo Brdo 31A, projektant Emil Krznarić, mag.ing.aedif
Pročitajte više...


Stranica 1 od 18 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio