GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Natječaj za prijam u službu 21.7.2016.

Grad Kutina, Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Stručna služba i opći poslovi, na temelju članka 8. i članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), raspisuje javni natječaj za prijam u službu: 1. U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE, na radno mjesto: – viši računovodstveni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca 2. u Stručnu službu i opće poslove, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj OŠ Zvonimira Franka u Kutini: Rekonstrukcija podnih i zidnih obloga u kuhinji i blagovaonici 18.7.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti OŠ Zvonimira Franka, OŠ Zvonimira Franka u Kutini objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji podnih i zidnih obloga u kuhinji i blagovaonici. Rok za dostavu ponuda je28.7.2016. godine do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i uređenja javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta 8.7.2016.

Gradonačelnik Grada Kutine donio je odluku o objavi javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i uređenja javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

Natječaj: OŠ Banova Jaruga - Poziv za dostavu ponuda (promjena pokrova na Područnoj školi Jamarice) 5.7.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), OŠ Banova Jaruga objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova (promjena pokrova na Područnoj školi Jamarice). Rok za dostavu ponuda je 12.7.2016. godine do 11,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: OŠ Zvonimir Frank - Poziv za dostavu ponuda ( zamjena podnih obloga ) 1.7.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), OŠ Zvonimir Frank objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova (zamjena podnih obloga u kuhinji i blagavaonici škole). Rok za dostavu ponuda je 7.7.2016. godine do 12,00 sati. Pročitajte više...


Stranica 12 od 53 Stranica. Prethodna [9][10][11][12][13][14] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio