GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Javni natječaj za obavljanje prijevoza pokojnika 30.11.2016.

Gradonačelnik Grada Kutine donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika 28. studenog 2016. godine, te se na temelju iste objavljuje Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine Pročitajte više...

Natječaj: Nadmetanje za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda 30.11.2016.

Temeljem Zaključaka gradonačelnika Grada Kutine od 28. studenog 2016. godine, GRAD KUTINA objavljuje nadmetanje za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda.

Predmet prodaje su nekretnine:
• k.o. Međurić, zemljište na k.č.br. 111/1 VRT BAŠĆA U SELU 
 k.o. Kutina, Crkvena ulica, građevinsko zemljište na k.č.br. 3676/1 VOĆNJAK U KUTINI

Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 29.11.2016.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Kutine. Pročitajte više...

Natječaj: Oglas za prijam u službu 29.11.2016.

Na temelju članka 19. st. 1. i čl. 29. st 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje oglas za prijam u službu na radno mjesto - savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava stolarije na Dječjem Vrtiću 16.11.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti ( 1/15)  Dječji vrtić Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju dijela plastične stolarije za Dječji vrtić Kutina - objekt Maslačak.

Pročitajte više...


Stranica 12 od 57 Stranica. Prethodna [9][10][11][12][13][14] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV 17.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11 12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11. 12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 6.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga 15.3.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA. Pročitajte više...


Stranica 1 od 21 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio