GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje 24.5.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Kutinu Prima se osoba na stručno osposobljavanje na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravni odjel za financije na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za razrez i naplatu javnih prihoda - 1 polaznik/ica.

Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za prodaju oružja 11.5.2018.

Grad Kutina objavljuje Javni natječaj za prodaju oružja u vlasništvu Grada Kutine prikupljanjem pisanih ponuda Pročitajte više...

Natječaj: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 4.5.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA. Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta 26.4.2018.

Grad Kutina objavljuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Kutini, Poslovna zona Kutina, namijenjeno proizvodnim djelatnostima, radionicama, uslužno-sevisnim i sličnim radno-intenzivnim djelatnostima koje ne djeluju štetno na okoliš i to:

 1.k.č.br. 8237/1 PAŠNJAK I ŠUMA POD HUSAINOM od 6134 m2, zk.ul.br. 6921, k.o. Kutina, PZK II
2.k.č.br. 8349 ORANICA U KRČU od 1273 m2, zk.ul.br. 3660 k.o. Kutina. PZK III
3.k.č.br. 8350 ORANICA U KRČU od 397 m2, zk.ul.br. 3660 k.o. Kutina, PZK III

Pročitajte više...

Natječaj: Poziv na prethodnu provjeru znanja 25.4.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto - referent za komunalne i opće poslove u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA Pročitajte više...


Stranica 1 od 57 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Lokacijska dozvola 10.6.2015.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje, rješavajući po zahtjevu koji je podniiela tvrtka ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o. za usluge HR-10000 Zagreb, Krapinska 45, OIB 47445593925, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine” broj 153/1 3.) izdaje lokacijsku dozvolu.


Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD KUTINA 1.6.2015.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za formiranje građevne čestice građevine i gradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - pristupna cesta u PZK 2. Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 14.5.2015.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokaciiske dozvole za:

Gradenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacljskog sustava -  SVK privod za T mobile BP Banova Jaruga, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 1090, 1091, 1092, 1080, 1088, 3/2, 1089, 200, 261, 297, 296/1, 199/1, 66/2 i 66/1 ko. Banova Jaruga I k.č.br. 549/1 k.o. Međurić

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21. 05. 2015. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciii Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

III. Pozivu se moze odazvati stranka osobno ili putem svoga opunormoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VIŠA SAVJETNICA
Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh
Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 7.5.2015.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene, poslovne djelatnosti, upravna zgrada, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 8170/1 k.o. Kutina (Kutina, Zagrebačka 1). Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - VI faza 2.4.2015.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – VI faza – Kanalizacijska mreža naselja Kutina sjever – Kutinska Slatina, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 4611/1; 4611/2; 4612; 4614/8; 4614/3; 4614/5; 4614/9; 4614/10; 4615, k.o. Selište; k.č.br. 1197; 1187/1; 1187/2; 1186/2; 1186/1; 1185; 1182/1; 1182/2; 1182/3; 1202/1; 1180; 1179/7; 1179/8; 1179/9; 1179/11; 1179/1; 1188, k.o. Šartovac; k.č.br. 1432/1; 7843; 7791; 7842; 1453/1; 1454/2; 1454/4; 1454/5; 1454/6; 1454/8; 1454/9; 1454/10; 1456/1; 1456/3; 1456/2; 1456/5; 1456/4; 1457/1; 1457/2; 1457/3; 1458/1; 1458/2; 1458/3; 1458/4; 1709/3; 1709/1; 1709/2; 1711/2; 1711/3; 1712/2; 1712/4; 1712/1; 1712/3; 1713/1; 1713/2; 1714/1; 1714/3; 1715/1; 1715/2; 1715/7; 1715/13; 1715/5; 7787/8; 7787/7; 2439/3; 2439/1; 2440; 2441; 4611/1; 1692/2; 1692/3; 1691/1; 7853; 7854; 1690/3; 1687; 1695, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom. Pročitajte više...


Stranica 8 od 11 Stranica. Prethodna  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  Sljedeća

Službeni dio