GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje 16.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutina, dana 16.2.2018. objavljuje nadmetanje  za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje prikupljanjem pismenih ponuda

Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja, popravka i obnove objekata i uređaja javne rasvjete 16.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi  javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja, popravka i obnove objekata i uređaja javne rasvjete u naseljima na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

Natječaj: NATJEČAJ ZA DAVANJE STANA U NAJAM 25.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE STANA U NAJAM. Garsonijera neto korisne površine 23,96 m2, koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade u Kolodvorskoj ulici broj 46 u Kutini

Pročitajte više...

Natječaj: ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU GRADA KUTINE 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi JAVNOG NATJEČAJA za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -ZIMSKA SLUŽBA na području Grada Kutine. Predmet natječaja - obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA -ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU GRADA KUTINE

Pročitajte više...

Natječaj: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata 19.1.2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA Pročitajte više...


Stranica 1 od 53 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - V faza - I etapa 2.4.2015.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – V faza – Kanalizacijska mreža naselja Krč – I etapa izgradnje, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 9154, 9152/3, 9231, 9359/1, 9457 i 9821, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - IV faza 2.4.2015.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – IV faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – istok, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 7830/1; 7832; 7814/2; 9790; 9791/4; 8249; 8287; 8269; 4191/3; 4191/6; 4190; 4189; 4181/3; 5331; 7794/3; 9789; 3750/5; 7976; 3748/2; 3748/3; 7919; 3769/7; 3766/2; 3766/5; 3766/1; 3790; 7977; 7919; 3750/4; 3764/2; 3760/2; 3758/;2; 3756/2; 3754/2; 3789/2; 7831/1; 4139/3; 4140/1; 4141/1; 4123/52; 7932; 3886/2; 7787/1, k.o. Kutina i k.č.br. 2371/3; 2422/2 k.o. Husain, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - III faza 2.4.2015.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – III faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – centar, 3. skupine, na katastarskim česticama 7833/1; 7813/1; 7787/1; 7814/2; 7834/1; 4317; 8428/2; 8456/1; 8456/3; 8456/4; 8455; 8454; 8453; 8452; 8451; 8450; 8449; 8448; 8447; 8446/2; 8445; 8444; 8443; 8442, 8441; 8440; 8439; 8438; 8436; 8435; 8434/2; 8433; 8430; 7827; 3592/2; 7833/1; 3621; 3612; 4317; 7834/1; 8411/1; 9805; 9806/1, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom. Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta – VI faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina sjever – Kutinska Slatina 26.2.2015.

Pozivaju se stranke u postupku ( investitor, vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini za koje se izdaje građevinska dozvola, te vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola ) na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Kutine – VI faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina sjever – Kutinska Slatina Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - IV faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – istok 26.2.2015.

Pozivaju se stranke u postupku ( investitor, vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini za koje se izdaje građevinska dozvola, te vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola ) na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Kutine – IV faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – istok. Pročitajte više...


Stranica 7 od 9 Stranica. Prethodna  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  Sljedeća

Službeni dio