GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi 23.11.2017.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (redni broj projekta UP.03.2.1.03.0033) koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., financirano sredstvima Europske Unije i Odlukom o financiranju KLASA: 602-01/17-01/00484, URBROJ: 533-26-17-0014 od 18. kolovoza 2017. godine objavljuje se javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2017./2018. Pročitajte više...

Natječaj: Stručni suradnik u LAG-u 20.11.2017.

Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u LAG-u – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za prodaju nekretnina 9.11.2017.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 07.11.2017. godine, GRAD KUTINA objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine prikupljanjem pisanih ponuda.

Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za dodjelu stipendija 12.10.2017.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutine za akademsku godinu 2017./2018. Grad Kutina će dodijeliti 10 stipendija studentima koji se obrazuju na Sveučilišnim studijima, za sveučilišne prvostupnike i magistre struke s područja Grada Kutine.

Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi 25.8.2017.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (redni broj projekta UP.03.2.1.03.0033) koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., financirano sredstvima Europske Unije i Odlukom o financiranju KLASA: 602-01/17-01/00484, URBROJ: 533-26-17-0014 od 18. kolovoza 2017. godine Osnovne škole Grada Kutine objavljuju JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2017./2018. 

Pročitajte više...


Stranica 1 od 51 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - III faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – istok 26.2.2015.

Pozivaju se stranke u postupku ( investitor, vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini za koje se izdaje građevinska dozvola, te vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola ) na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Kutine – III faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – centar. Pročitajte više...

E-Oglas: Uvid u lokacijsku dozvolu 9.12.2014.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje , nadležan na temelju članka 195. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) rješavajući po zahtjevu kojeg je podnijela tvrtka PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva HR-44320 Kutina, Aleja Vukovar 4, 018 24503685008, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) izdaje lokacijsku dozvolu. 

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene - visokotlačni cjevovod plina od PMRS Kutina 1 do postrojenja amonijak. Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis 5.11.2014.

Pozivaju se stranke u postupku prema članku 141. stavku 1. Zakona (stranke u postupku su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola) da izvrše uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole radi izjašnjanja za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, 3. skupine: visokotlačni cjevovod plina od PMRS Kutina 1 do postrojenja amonijak na katastarskim česticama br. 9131/1, 9131/2, 9149/10, 9231, 9235, 9236, 9237/2, 9254, 9255, 9280/2, 9299, 9300, 9301, 9302/2, 9308/1, 9308/2, 9309, 9310, 9311, 9346/1, 9346/2, 9347/1, 9347/2, 9353, 9354/1, 9354/2, 9354/3, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359/1, 9360/1, 9360/2, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368/1, 9368/2, 9368/3, 9369, 9370, 9371, 9372/1, 9372/2, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9821 i 9824 k.o. Kutina i katastarske čestice br. 2371/4, 2461/2, 2462, 2470, 2472, 2473, 2475, 2509, 2510 i 2512 k.o. Husain.

Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska dozvola 7.10.2014.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora „KLIK PAR“ d.o.o. iz Kutine, Baranjska bb, OIB 51093370468 na temelju članka 101. stavak 1.   Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje građevinsku dozvolu. dozvoljava se građenje građevine poslovne namjene – proizvodnja piljenog furnira i drvenih elemenata 3. skupine, na katastarskoj čestici br.8247/2, k.o. Kutina , po zahtjevu koji je zatražio investitor „KLIK PAR“ d.o.o. iz Kutine, Baranjska bb, OIB 51093370468, u skladu sa glavnim projektom. Pročitajte više...

E-Oglas: Prodaja stana 18.9.2014.

Nadmetanje za prodaju  stana prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje: DVOSOBNI STAN  na 2. katu zgrade CENTAR 2, u Kutini, Ul. Kralja P. Krešimira IV. br. 8, ukupne površine 64,06 m2, kao posebni dio zgrade  sagrađene na č.k.br. 3626/1 Zgrada i stanovi,  sa 5104 m2, upisano u zk.ul.br. 476  k.o. Kutina. Stan je izvanknjižno vlasništvo – etažiranje zgrade je u tijeku. Stan ima energetski certifikat za stambene zgrade. Pročitajte više...


Stranica 6 od 7 Stranica. Prethodna  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  Sljedeća

Službeni dio