GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA -ZIMSKA SLUŽBA 23.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi JAVNOG NATJEČAJA za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -ZIMSKA SLUŽBA na području Grada Kutine. Predmet natječaja - obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA -ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU GRADA KUTINE. Pročitajte više...

Natječaj: Oglas za prijam u službu administrativno-financijskog stručnjaka 20.2.2018.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj objavljuje oglas   za prijam u službu administrativno-financijskog stručnjaka, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme za trajanja projekta Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK.

Pročitajte više...

Natječaj: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje 16.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutina, dana 16.2.2018. objavljuje nadmetanje  za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje prikupljanjem pismenih ponuda

Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja, popravka i obnove objekata i uređaja javne rasvjete 16.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi  javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja, popravka i obnove objekata i uređaja javne rasvjete u naseljima na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

Natječaj: NATJEČAJ ZA DAVANJE STANA U NAJAM 25.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE STANA U NAJAM. Garsonijera neto korisne površine 23,96 m2, koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade u Kolodvorskoj ulici broj 46 u Kutini

Pročitajte više...


Stranica 1 od 53 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD KUTINA 1.6.2015.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za formiranje građevne čestice građevine i gradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - pristupna cesta u PZK 2. Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 14.5.2015.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokaciiske dozvole za:

Gradenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacljskog sustava -  SVK privod za T mobile BP Banova Jaruga, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 1090, 1091, 1092, 1080, 1088, 3/2, 1089, 200, 261, 297, 296/1, 199/1, 66/2 i 66/1 ko. Banova Jaruga I k.č.br. 549/1 k.o. Međurić

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21. 05. 2015. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciii Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

III. Pozivu se moze odazvati stranka osobno ili putem svoga opunormoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VIŠA SAVJETNICA
Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh
Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 7.5.2015.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene, poslovne djelatnosti, upravna zgrada, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 8170/1 k.o. Kutina (Kutina, Zagrebačka 1). Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - VI faza 2.4.2015.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – VI faza – Kanalizacijska mreža naselja Kutina sjever – Kutinska Slatina, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 4611/1; 4611/2; 4612; 4614/8; 4614/3; 4614/5; 4614/9; 4614/10; 4615, k.o. Selište; k.č.br. 1197; 1187/1; 1187/2; 1186/2; 1186/1; 1185; 1182/1; 1182/2; 1182/3; 1202/1; 1180; 1179/7; 1179/8; 1179/9; 1179/11; 1179/1; 1188, k.o. Šartovac; k.č.br. 1432/1; 7843; 7791; 7842; 1453/1; 1454/2; 1454/4; 1454/5; 1454/6; 1454/8; 1454/9; 1454/10; 1456/1; 1456/3; 1456/2; 1456/5; 1456/4; 1457/1; 1457/2; 1457/3; 1458/1; 1458/2; 1458/3; 1458/4; 1709/3; 1709/1; 1709/2; 1711/2; 1711/3; 1712/2; 1712/4; 1712/1; 1712/3; 1713/1; 1713/2; 1714/1; 1714/3; 1715/1; 1715/2; 1715/7; 1715/13; 1715/5; 7787/8; 7787/7; 2439/3; 2439/1; 2440; 2441; 4611/1; 1692/2; 1692/3; 1691/1; 7853; 7854; 1690/3; 1687; 1695, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom. Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - V faza - II etapa 2.4.2015.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – V faza – Kanalizacijska mreža naselja Krč – II etapa izgradnje, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 9821; 9820; 9496; 9823; 9824; 9340, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom Pročitajte više...


Stranica 6 od 9 Stranica. Prethodna  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  Sljedeća

Službeni dio