GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Stručni suradnik u LAG-u 20.11.2017.

Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u LAG-u – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za prodaju nekretnina 9.11.2017.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 07.11.2017. godine, GRAD KUTINA objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine prikupljanjem pisanih ponuda.

Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za dodjelu stipendija 12.10.2017.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutine za akademsku godinu 2017./2018. Grad Kutina će dodijeliti 10 stipendija studentima koji se obrazuju na Sveučilišnim studijima, za sveučilišne prvostupnike i magistre struke s područja Grada Kutine.

Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi 25.8.2017.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (redni broj projekta UP.03.2.1.03.0033) koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., financirano sredstvima Europske Unije i Odlukom o financiranju KLASA: 602-01/17-01/00484, URBROJ: 533-26-17-0014 od 18. kolovoza 2017. godine Osnovne škole Grada Kutine objavljuju JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2017./2018. 

Pročitajte više...

Natječaj: Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 18.7.2017.

Grad Kutina objavljuje natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 9254, 9255 i 9256, sve u k.o. Kutina. Pročitajte više...


Stranica 1 od 50 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD KUTINA 1.6.2015.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za formiranje građevne čestice građevine i gradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - pristupna cesta u PZK 2. Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 14.5.2015.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokaciiske dozvole za:

Gradenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacljskog sustava -  SVK privod za T mobile BP Banova Jaruga, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 1090, 1091, 1092, 1080, 1088, 3/2, 1089, 200, 261, 297, 296/1, 199/1, 66/2 i 66/1 ko. Banova Jaruga I k.č.br. 549/1 k.o. Međurić

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21. 05. 2015. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciii Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

III. Pozivu se moze odazvati stranka osobno ili putem svoga opunormoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VIŠA SAVJETNICA
Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh
Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 7.5.2015.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene, poslovne djelatnosti, upravna zgrada, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 8170/1 k.o. Kutina (Kutina, Zagrebačka 1). Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - VI faza 2.4.2015.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – VI faza – Kanalizacijska mreža naselja Kutina sjever – Kutinska Slatina, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 4611/1; 4611/2; 4612; 4614/8; 4614/3; 4614/5; 4614/9; 4614/10; 4615, k.o. Selište; k.č.br. 1197; 1187/1; 1187/2; 1186/2; 1186/1; 1185; 1182/1; 1182/2; 1182/3; 1202/1; 1180; 1179/7; 1179/8; 1179/9; 1179/11; 1179/1; 1188, k.o. Šartovac; k.č.br. 1432/1; 7843; 7791; 7842; 1453/1; 1454/2; 1454/4; 1454/5; 1454/6; 1454/8; 1454/9; 1454/10; 1456/1; 1456/3; 1456/2; 1456/5; 1456/4; 1457/1; 1457/2; 1457/3; 1458/1; 1458/2; 1458/3; 1458/4; 1709/3; 1709/1; 1709/2; 1711/2; 1711/3; 1712/2; 1712/4; 1712/1; 1712/3; 1713/1; 1713/2; 1714/1; 1714/3; 1715/1; 1715/2; 1715/7; 1715/13; 1715/5; 7787/8; 7787/7; 2439/3; 2439/1; 2440; 2441; 4611/1; 1692/2; 1692/3; 1691/1; 7853; 7854; 1690/3; 1687; 1695, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom. Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - V faza - II etapa 2.4.2015.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – V faza – Kanalizacijska mreža naselja Krč – II etapa izgradnje, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 9821; 9820; 9496; 9823; 9824; 9340, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom Pročitajte više...


Stranica 4 od 7 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

Službeni dio