GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Javni poziv za sklapanje ugovora o davanju potpora za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica u 2015. godini na području Grada Kutine 2.4.2015.

Grad Kutina na temelju Pravilnika o davanju potpora za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica na području Grada Kutine za 2015. godinu, objavljuje

JAVNI POZIV 

za sklapanje ugovora o davanju potpora za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica u 2015. godini na području Grada Kutine Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv za zaključivanje ugovora s osiguravajućim društvima o davanju potpora za premije osiguranja poljoprivrednih kultura i stoke na području Grada Kutine u 2015. godini 2.4.2015.

Na temelju Odluke o potporama u razvoju poljoprivrede na području Grada Kutine u 2015. godini (KLASA: 320-21/15-01/6, URBROJ: 2176/03-05/08-15-2 od 30. ožujka 2015. godine) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Kutine u 2015. godini (KLASA: 402-01/15-01/42, URBROJ: 2176/03-05/08-15-1 od 30. ožujka 2015. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje 

JAVNI POZIV 

za zaključivanje ugovora s osiguravajućim društvima o davanju potpora za premije osiguranja poljoprivrednih kultura i stoke na području Grada Kutine u 2015. godini Pročitajte više...

Natječaj: Nadmetanje za prodaju stana 1.4.2015.

Temeljem  Zaključka Gradonačelnika  Grada Kutine od  26.03.2015.  god;  Grad Kutina  objavljuje Nadmetanje za prodaju stana prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje: Dvosobni stan na 2. katu zgrade CENTAR 2, u Kutini, Ul. Kralja P. Krešimira IV. br. 8, ukupne površine 64,06 m2, Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za edukaciju i trening vodiča za područje PP Lonjsko polje 1.4.2015.

Grad Kutina u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom „Moslavina“ i Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje objavljuje natječaj za edukaciju i trening za vodiče za područje Parka prirode Lonjsko polje. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava energetskog certificiranja javnih gradskih objekata u 2015. 24.3.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge energetskog certificiranja javnih gradskih objekata. Dokumentacija za nadmetanje se nalazi u privitku.

Rok za dostavu ponuda je 3.4.2014. u 11,00 sati. Pročitajte više...


Stranica 9 od 32 Stranica. Prethodna  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv za dostavu zahtjeva primjedbi i prijedloga za urbanističke planove 20.11.2017.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavješćuje građane Grada Kutine da pokreće izradu:

  1. VIII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine,
  2. IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine.

Mole se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za izmjene navedenih planova dostave do 30. 11. 2017. 

 

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom 15.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada „Kutina“ 15.11.2017.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  (u daljnjem tekstu: MZOIE) objavilo Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“ .

Uvid u Nacrt rješenja  o  izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“, dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti trideset dana i to od 15. studenog do 15. prosinca 2017. godine na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv na uvid u spis predmeta - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2 12.10.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodno industrijske djelatnosti - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2, 2. skupine, na građevnoj čestici - k.č.br. 2371/4 k.o. Husain, prema glavnom projektu zajedničke oznake ZOP: 24-08, glavni projektant Ante Turkalj, mag.ing.mech., ovlaštenje br. S 1770.


Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.10.2017. godine (četvrtak) u vremenu od 8:00 – 10:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - sustava odvodnje otpadnih voda 28.9.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina 2. skupine, prema idejnom projektu broj: P-41-16-IP od kolovoza 2017. godine izrađenom po tvrtki „Infraterra“ d.o.o. Kutina, Husain, Novo Brdo 31A, projektant Emil Krznarić, mag.ing.aedif
Pročitajte više...


Stranica 1 od 18 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio