GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Poziv na prethodnu provjeru znanja 23.6.2015.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos namještenika/cu na radno mjesto spremačica-dostavljač u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( pisano testiranje i intervju) kandidata. Pročitajte više...

Natječaj: Sanacija krovišta OŠ Zvonimira franka 23.6.2015.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na sanaciji ravnog dijela  krovišta OŠ Zvonimira Franka Pročitajte više...

Natječaj: Nabava i ugradnja centralnog grijanja 19.6.2015.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11,83/13143/1313/14), OŠ M. Lovraka u Kutini objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave-nabava i ugradnja centralnog grijanja. Pročitajte više...

Natječaj: Poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluga iz programa pomoći u kući na području Grada Kutine. 18.6.2015.

Temeljem članka 21. stavak. 2. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kutine, (Službene novine Grada Kutine 3/15) Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Kutine objavljuje poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluga iz programa pomoći u kući na području Grada Kutine. Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj u OŠ Mate Lovraka, Kutina 8.6.2015.

Rekonstrukcija knjižnice, učionice i dijela prilaznog hodnika. Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine 1/2015), OŠ Mate Lovraka objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji knjižnice, učionice i dijela prilaznog hodnika. Rok za dostavu ponuda je 19.6.2015. do 8:00 sati.

Pročitajte više...


Stranica 9 od 36 Stranica. Prethodna  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio