GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nabava elektroničkog info pulta 26.11.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu elektroničkog info pulta za Prijamni centar Repušnica. Rok za dostavu ponuda je 08.12.2015. do 9:00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava kočije 26.11.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu kočije za Prijamni centar Repušnica. Rok za dostavu ponuda je 02.12.2015. do 9:00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutine 18.11.2015.

N a t j e č a j

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutine za akademsku godinu 2015./2016. Grad Kutina će dodijeliti 10 stipendija studentima koji se obrazuju na sveučilišnim studijima, za sveučilišne prvostupnike i magistre struke s područja Grada Kutine.

Pročitajte više...

Natječaj: Elektronički infopult 5.11.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu elektroničkog infopulta za Prijamni centar Repušnica. Rok za dostavu ponuda je 17.11.2015. do 9:00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava osobnog automobila - POU Kutina 3.11.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine 1/2015), Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila. Rok za dostavu ponuda je 16.11.2015. do 9:00 sati. Pročitajte više...


Stranica 8 od 40 Stranica. Prethodna  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV 17.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11 12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11. 12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 6.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga 15.3.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA. Pročitajte više...


Stranica 1 od 21 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio