GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nabava bicikala i biciklističke opreme 13.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu bicikala i biciklističke opreme. Rok za dostavu ponuda 24.7.2015. do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava infotočke za prijamni centar Repušnica 9.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu elekroničkog infopulta. Rok za dostavu ponuda 22.7.2015. do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Javna nabava u POU Kutina: Kino sjedala 6.7.2015.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11,83/13143/1313/14), Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave kino sjedala, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina javne nabave. Pročitajte više...

Natječaj: Obavijesti i upute kandidatima za natječaj - komunalni redar 3.7.2015.

Sukladno članku 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisao je javni natječaj  za prijam u službu 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme za radno mjesto Komunalni redar

Pročitajte više...

Natječaj: Javna nabava izgradnje prometnice 30.6.2015.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Grad Kutina objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave radova na izgradnji prometnice u PZK II Trasa III – faza II, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina javne nabave dana 30. lipnja 2015. godine. Rok za dostavu ponuda je 21.7.2015. do 11:00 sati.

Pročitajte više...


Stranica 8 od 36 Stranica. Prethodna  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Prodaja dionica trgovačkog društva Pevec d.d. 4.1.2018.

Grad Kutina dana 4.1.2018. godine objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica tvrtke Pevec d.d.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio