GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Natječaj za prijam u službu 21.7.2016.

Grad Kutina, Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Stručna služba i opći poslovi, na temelju članka 8. i članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), raspisuje javni natječaj za prijam u službu: 1. U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE, na radno mjesto: – viši računovodstveni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca 2. u Stručnu službu i opće poslove, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj OŠ Zvonimira Franka u Kutini: Rekonstrukcija podnih i zidnih obloga u kuhinji i blagovaonici 18.7.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti OŠ Zvonimira Franka, OŠ Zvonimira Franka u Kutini objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji podnih i zidnih obloga u kuhinji i blagovaonici. Rok za dostavu ponuda je28.7.2016. godine do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i uređenja javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta 8.7.2016.

Gradonačelnik Grada Kutine donio je odluku o objavi javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i uređenja javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

Natječaj: OŠ Banova Jaruga - Poziv za dostavu ponuda (promjena pokrova na Područnoj školi Jamarice) 5.7.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), OŠ Banova Jaruga objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova (promjena pokrova na Područnoj školi Jamarice). Rok za dostavu ponuda je 12.7.2016. godine do 11,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: OŠ Zvonimir Frank - Poziv za dostavu ponuda ( zamjena podnih obloga ) 1.7.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), OŠ Zvonimir Frank objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova (zamjena podnih obloga u kuhinji i blagavaonici škole). Rok za dostavu ponuda je 7.7.2016. godine do 12,00 sati. Pročitajte više...


Stranica 8 od 49 Stranica. Prethodna  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - Baranjska ulica 21.2.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine - ulični plinovod u Baranjskoj ulici na postojećoj građevnoj čestici k.čbr. 8246/1 i 8249 k.o. Kutina (Kutina, Baranjska ulica). Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis - Gojlo 7.2.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - ulični vodovod u Ulici Gojilac u naselju Gojilo na katastarskoj čestici 2019 k.o. Vukovje (GOJLO, GOJILAC). Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - V. Preloga bb 6.2.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - Spojna cesta-PZK II- Ulica V.Preloga U Kutini Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Stupovača 29.1.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - izgradnja 10(20) kV dalekovoda i JKTS 10(20)/0,4 kV "Stupovača 5-Raskršće" s niskonaponskim izlazima na katastarskim česticama br. 2317, 2124/1, 2158, 2316 i 1661 k.o. Stupovača (Stupovača, Selska ulica). Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Krč 29.1.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - izgradnja nove 10(20)/0,4 kV KTS "Kutina 5-Krč" s pripadajućim dalekovodom i NN izlazima i rušenje stare zidane TS "Kutina 5-Krč". Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.02.2019. (petak) u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 8,00 do 10,00 sati. Pročitajte više...


Stranica 1 od 25 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Najčitanije